Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg avverkade för mycket egen skog - behövde lappa ekonomin

Från 2017
Uppdaterad 28.09.2017 05:59.
En granstockshög med tallar mot klar himmel i bakgrunden.
Bildtext Raseborg har fällt skog i snabb takt för att klara av hålen i kassan.
Bild: Pia Santonen / Yle

Raseborgs stads skogsavverkningar har i flera år varit på en ohållbar nivå. Det här för att få balans i tekniska sektorns ekonomi.

Tekniska sidan vill minska avverkningarna för åren 2018-2020 så att de i ett längre perspektiv motsvarar en hållbar nivå.

Enligt stadens skogsbruksplan ska skogarna skötas på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt

Tekniska sektorn försökte redan i år komma ner till normala och planlagda avverkningsvolymer. Men det gick stadsstyrelsen inte med på, uppger tekniska direktören Jan Gröndahl vid Raseborgs stad.

Stadsstyrelsen ville i stället ha fortsatt förhöjt uttag från skogarna.

Tillväxten fortfarande större än uttaget

Gröndahl betonar ändå att avverkningarna inte har överskridit den beräknade årliga tillväxten.

Enligt skogsbruksplanen avverkar staden årligen 15 000 kubikmeter.

Men i verkligheten har staden under flera år i stället avverkat 17-18 000 kubikmeter för att täcka sitt underskott.

Certifierad skog

Alla skogar i Raseborgs ägo omfattas en PEFC-certifiering.

PEFC innebär bland annat krav på skogarnas mångfald och att skogarnas tillväxt ska vara på hög nivå. Det innebär också krav på rekreationsanvändning.

Dessutom är över hälften av stadens skogar, 2 250 hektar, FSC-certifierade.

FSC står för Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk.

Snårig skog.
Bildtext Med certifiering vill man bland annat värna om mångfalden.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Staden äger 3 700 hektar skog med skogsbruksplan.

2 800 hektar är så kallad växtlig skogsmark.

Resten, 900 hektar, är tvinnmark och impediment, det vill säga skog som inte växer så snabbt, förklarar Gröndahl.

Årlig tillväxt på 20 000 kubikmeter

Raseborgs stad har ett virkesförråd om 450 000 kubikmeter, visar en inventering från år 2012.

Den beräknade årliga tillväxten är 20 000 kubikmeter.

Enligt stadens skogsbruksplan ska skogarna skötas på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Parkskogar behöver egen plan

Staden äger också några hundra hektar parkskogar.

Också parkskogarna måste få en skötselplan. På så sätt kan de skötas på en god nivå och fungera som närrekreationsområden för invånarna, säger tekniska sektorn i budgetförslaget för 2018.

Diskussion om artikeln