Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lumpinsamlingen populär, men återvinningsgraden är än så länge låg

Från 2017
Uppdaterad 28.09.2017 11:09.
Famn full av textilavfall.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Det bildas 40 000 ton textilavfall i Finland årligen.

För cirka två år sedan började Sydvästra Finlands avfallsservice samla in gamla avlagda kläder och textilier för att kunna återanvända dem som råvaror för nya produkter.

Lumpinsamlingen har tagits emot väl. Hittills har det samlats in 60 ton textilier. Men än så länge utnyttjas bara en bråkdel som råmaterial. Mycket bränns som energi berättar invånarservicechef Cati Huhta på Sydvästra Finlands avfallsservice.

- Av bioavfallet och det som kommer till sorteringsstationerna så är det ungefär tjugo procent som går att återvinna som material i dag. Resten återvinns som energi. Ungefär en procent går till deponi.

Räknar man med alla förpackningar som tas tillvara av producenterna så uppnår man nästan fyrtio procent i Åboregionen.

EU:s skärpta krav en utmaning

Förhoppningen är ändå att återvinningsgraden ska fortsätta att växa inom de närmaste åren. Kraven på återvinningen av avfall håller nämligen på att skärpas inom EU. År 2020 ska 50 procent av avfallet återanvändas som råmaterial. Och 2030 är målsättningen att man ska vara uppe i 70 procent.

- Det är en utmaning, medger Huhta, men vid Sydvästra Finlands avfallsservice arbetar man bland annat tillsammans med
Teknologiska forskningscentralen VTT för att hitta nya och effektivare sätt att ta tillvara textilavfallet och hitta nya användningsområden.

- Vi har ett ganska stort nätverk som vi har byggt upp kring det här textilprojektet. Det finns små företag som kan utnyttja textilier, men också stora företag som vi då i framtiden hoppas att vi ska ha också i Finland en industri som storskaligt kan utnyttja dom här textilierna.

Åbo kunde bli internationellt centrum för textilåtervinning

En av förhoppningarna är också att Finland och Åboregionen skulle vara en föregångare inom cirkulär ekonomi och kunna ta emot textilavfall också från utlandet.

Men processen för att uppnå en effektiv och fungerande textilhanteringen kan bli lång innan målsättningarna uppfylls.

- I början så är det ju inte lönsamt, men det måste ju gå hand i hand det där att man hittar tekniken och industrin.

Det handlar också ibland om att prioritera återvinningen för att den ska utvecklas, påpekar Huhta.

- Vi talar ofta om livscykelanalyser, också då det gäller våra traditionella insamlade material, som kartong. Det är något som i de flesta fall orsakar mer utsläpp än vad det är nytta med att återvinna det som material. Kartongen är lätt, den är skrymmande och därtill kommer transportsträckorna för avfallet. Men ändå är EU:s mål att vi ska återvinna som material upp till 70 procent inom den nära framtiden och det jobbar vi för.

Men också här kommer de ekonomiska realiteterna förr eller senare in:

- För att det ska fungera, så måste det hittas en ekonomi i det hela, säger Huhta.

Gamla avlagda textilier tas emot på Sydvästra Finlands avfallsservice sorteringscentraler och dessutom finns det också sedan början av augusti blå containrar för textilinsamling i Kråkkärret, Svalas och Laustis.