Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Prognos: Finland får draghjälp av låga räntor och europeisk tillväxt

Från 2017
Grafik på en uppåtgående pil.
Bild: Mostphotos/welcomia.com

Den finländska exporten gynnas av de globala konjunkturerna och effekterna av konkurrenskraftsavtalet, bedömer Finlands Bank i sin ekonomiska prognos.

Enligt prognosen får den finländska ekonomin draghjälp av såväl den europeiska som den globala tillväxten.

Enligt Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen bidrar de låga räntorna och tillväxten i euroområdet till ett gynnsamt utgångsläge för den finländska exporten.

Konkurrenskraftsavtalet som trädde i kraft i årsskiftet är en annan bidragande orsak till att det ser bra ut för ekonomin, skriver Liikanen i förordet till prognosen.

Den finländska exporten gynnas av de globala konjunkturerna och effekterna av konkurrenskraftsavtalet, bedömer Finlands Bank i sin ekonomiska prognos.

Tillväxten i euroområdet väger upp för Brexit

Tillväxten i euroområdet ligger för tillfället på omkring två procent, skriver Finlands Bank. Det investeras mer i euroområdet och sysselsättningen ökar för fjärde året i rad.

Den starka utvecklingen väger upp för de eventuella negativa följder som Storbritanniens utträde ur EU kan föra med sig.

Å andra sidan belastas den europeiska ekonomin fortfarande av de skulder man dragit på sig i samband med finanskrisen, bedömer Finlands Bank.

Världsekonomin växer på bred front

Efter en lång period av svag tillväxt växer den globala ekonomin igen på bred front.

Finlands Bank räknar med att den den globala tillväxten uppgår till 3,5 procent i år.

Under de två följande åren räknar man med att tillväxten kommer att mattas av en aning.

Meyer Turun telakka

Finansministeriet: BNP växer med 2,9 procent i år

Högkonjunkturen syns överallt, enligt ministeriets prognos.

Diskussion om artikeln