Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hjälp till med strategin för det nya landskapet Österbotten

Från 2017
Uppdaterad 08.12.2018 10:16.
Österbottens och Mellersta Österbottens landskapsvapen.
Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund

Hur ser ditt Österbotten ut i framtiden? Nu kan österbottningarna delta i en medborgarenkät. Svaren används för att bereda visionen, målsättningarna och strategin för det nya Österbotten.

Då det nya landskapet Österbotten startar 2020 får invånarna större möjligheter att påverka. Det nya landskapet är ett offentligrättsligt samfund med regionalt självstyre och dess beslutsfattare väljs demokratiskt.

Invånarnas åsikt ska stöda beredningen

Invånarnas deltagande och demokrati är hörnstenar i det nya landskapets verksamhet. Beslutsfattare för det nya landskapet väljs i landskapsval om ett år, i oktober 2018.

Dessutom förbättras invånarnas möjligheter att påverka, till exempel genom regionala medborgarinitiativ, diskussionsmöten och ungdomsfullmäktige.

Feedback och infokvällar

Invånarna har redan deltagit i beredningen av landskapsreformen. Över 200 personer har skickat feedback på beredningen och runt 300 personer deltog i infokvällar som ordnades under våren.

Beredningsgrupperna har tagit lärdom av till exempel kundpaneler.

Strategin styr det nya landskapets verksamhet

Under åren 2017 och 2018 skapas en strategi för det nya landskapets verksamhet i samarbete med invånarna, myndigheter, organisationer och andra aktörer.

I strategin definieras de långsiktiga målsättningarna och tyngdpunkterna för landskapets verksamhet.

Landskapet sköter ett brett urval uppgifter

Det nya landskapet inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Landskapet består av de nuvarande österbottniska kommunerna förutom Storkyro kommun som i fortsättningen hör till landskapet Södra Österbotten.

Landskapet sköter ett brett urval uppgifter, från social- och hälsovården till arbets- och näringstjänster och utvecklande av regionen.

Besvara Österbottens förbunds medborgarenkät här.