Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nästan varannan abort är riskabel

Från 2017
Uppdaterad 28.09.2017 16:26.
Klädhängare i metall.
Bildtext Klädhängare är ett vanligt redskap under osäkra aborter.
Bild: Copyright �Tommy Arvidson, All Rights Reserved. Detta f�lt f�r inte �ndras eller raderas enligt 6 kap enligt lag (1960:729)

Nästan hälften av världens aborter är osäkra, visar en studie som den medicinska tidsskriften The Lancet har låtit publicera.

Forskare från Världshälsoorganisationen WHO och Guttmacherinstitutet i New York har granskat aborter som utfördes världen över mellan år 2010 och 2014.

Det utförs uppskattningsvis omkring 55,7 miljoner aborter varje år. Forskarna konstaterade att omkring 25,5 miljoner av dem är osäkra.

Aborter klassas som säkra när de utförs av utbildad personal genom metoder som har godkänts av WHO.

Osäkra aborter kan riskera en kvinnas hälsa och i värsta fall leda till döden.

Enligt WHO dör 47 000 kvinnor av misslyckade aborter varje år. Det utgör omkring 13 procent av moderdödligheten globalt.

Flest osäkra aborter i Afrika

Nästan alla osäkra aborter utförs i Afrika, Asien och Latinamerika.

I många afrikanska länder möter bara omkring 15 procent av aborterna minimisäkerhetskraven. Största delen av de osäkra aborterna i Afrika kunde kopplas till hög dödlighet.

- Det är synd att det sker så många osäkra aborter när det är så enkelt att utföra en säker abort, sade Bela Gantra, som är forskare på världshälsoorganisationen WHO och rapportens huvudförfattare.

Gynekologstol i ett sjukhusrum
Bildtext Det är inte svårt att utföra en säker abort, säger WHO.
Bild: yle

Forskarna delade in de osäkra aborterna i två kategorier, mindre säkra och minst säkra.

Omkring 30 procent av alla aborter klassades som mindre säkra. Det handlar till exempel om aborter som utförs av utbildad personal men genom gamla metoder som inte längre rekommenderas.

Omkring 15 procent av alla aborter hörde till den minst säkra kategorin. Varje år utförs omkring 8 miljoner aborter genom farliga metoder av personer som helt saknar medicinsk utbildning.

Striktare lagar ger fler osäkra aborter

Studien visade att det inte fanns ett samband mellan nationella abortlagar och antalet aborter som utförs i ett land.

Forskarna hittade däremot ett tydligt samband mellan säkra aborter och abortlagar.

- Största delen av de säkra aborterna utfördes i länder med mindre restriktiv lagstiftning, hög ekonomisk utveckling och välutvecklad infrastruktur, sade Bela Gantra, som är forskare på världshälsoorganisationen WHO och rapportens huvudförfattare.

Demonstration mot strängare abortlag  i Polen.
Bildtext Människor demonstrerar för rätt att göra abort i Polen.
Bild: EPA/OLIVIER HOSLET

I de 57 länder som ingick i studien och där kvinnor har rätt att göra abort om de vill, var omkring 90 procent av aborterna säkra.

I de 62 länder där aborter är olagliga eller endast lagliga om graviditeten riskerar kvinnans hälsa eller liv, var bara var fjärde abort säker.

Fattiga kvinnor utsätts för farliga aborter

Listan över säkra aborter toppas av Nordamerika, där 99 procent av aborterna bedöms som säkra. På andra plats kommer Nordeuropa (98 procent), Västeuropa (94 procent) och Sydeuropa (91 procent).

Det finns bara tre regioner med många utvecklingsländer där över hälften av aborterna klassades som säkra. De här regionerna var södra Afrika (74 procent), Sydostasien (60 procent) och västra Asien (52 procent).

- Om man gör så att människor har tillgång till preventivmedel och råd att köpa dem kan antalet oönskade graviditeter minska och därmed också antalet aborter, sade Ganatra.

I Vietnam är antalet aborter den högsta i Asien på grund av att människor saknar kännedom om preventivmedel.
Bildtext I Vietnam är antalet aborter det högsta i Asien på grund av att människor saknar kännedom om preventivmedel.

Experter befarar att situationen förvärras ytterligare eftersom USA har dragit in bidrag till projekt kring familjeplanering i andra länder.

Utländska hjälporganisationer måste intyga att de inte utför aborter eller ger råd om aborter för att få pengar från USA. Det har fått många organisationer att sluta hjälpa utsatta kvinnor.

Diskussion om artikeln