Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Museiverket: Trapphusen minskar inte torgets kulturhistoriska värde i Jakobstad

Från 2017
torghus
Bild: Nathalie Lindvall

De två trapphusen och uppgångarna från torgparkeringen i Jakobstad stämmer inte överens med bygglovet. Museiverket godkänner ändå byggnaderna ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Byggnadsinspektionen i Jakobstad har begärt förslag från planeraren Roger Wingrens arkitektbyrå hur paviljongerna kunde förädlas.

Enligt ledande byggnadsinspektör Mikael Nylund är ingen rivning aktuell.

Öde torg i Jakobstad med höghus i bakgrunden.
Bild: Nathalie Lindvall

Längre och lägre

Trapphusen är enligt bygglovet cirka 19 meter långa, i verkligheten är de ungefär 12 meter långa. De är också något högre, cirka en halv meter, än bygglovsritningarna föreskriver.

Enligt bygglovet ska materialet i väggarna vara enbart glas och metall. I verkligheten är andelen glas betydligt lägre.

torghus
Bild: Nathalie Lindvall

- Jag bedömer att ingen rivning blir aktuell men det blir en helhetsbedömning där också planläggningen ska säga sitt, säger Mikael Nylund.

- Trapphusen borde förädlas på något vis, till exempel galler på ytterväggarna så att växter kan täcka delar av ytorna på trapphusen.Vi har en överenskommelse med planeraren som ska komma in med förslag till förbättringar.

Enligt planen får affärs- och betjäningslokaler placeras på torgets västra sida, förutom de trapphus som redan är byggda. Den sammanlagda våningsytan får maximalt bli 600 kvadratmeter.

I planen sägs att trapphusen skall integreras i de paviljonger/kiosker som får byggas.

I dag finns det det inga konkreta planer på ytterligare byggnader på torget.

torget
Bild: Nathalie Lindvall

På östra sidan av torget mot Rådhuset får det finnas en högst 20 kvadratmeter stor byggnad som är en utgång från den underjordiska parkeringen ifall den utvidgas också till den östra sidan av torget.

Den byggnaden skall huvudsakligen utformas i glas och metall.

Trapphusärendet kommer tidigast upp till behandling i miljö-och byggnadsnämnden i november, enligt Mikael Nylund.

Diskussion om artikeln