Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hon förlorade 10 000 euro på skogsbolagets miss: "Det var en chock, nu blev vi istället skyldiga banken för att vi avverkade"

Från 2017
Uppdaterad 01.10.2017 12:01.
Skogsägare Jessica Granlund står med en av sina fjällkor.
Bildtext Skogsägare Jessica Granlund med en av sina fjällkor.
Bild: Yle/Roy Fogde

Familjen Granlund hade en längre tid försökt köpa ett skogsskifte nära den egna gården i Petalax, i Malax.

Det vimlar av djur på gården, hönsen går och sprätter på vägen och ankorna plaskar i bäcken. I en hage nedanför huset betar deras fjällkor, ett stycke längre bort bökar några grisar i en annan hage.

Familjen behövde fler beteshagar åt fjällkorna och grisarna. Därför blev de överlyckliga när de slutligen fick köpa en skogsdunge på nästan fem hektar.

- Vi insåg att vi måste kalhugga för att ha ekonomisk möjlighet att köpa skogen, säger Jessica Granlund.

Den fällda skogen blev en dålig affär

Men då skogen fälldes blev det istället en mycket dålig affär för de nya skogsägarna.

Det hela började med att Granlunds först kontaktade ett annat skogsbolag för att ta reda på hur mycket pengar man skulle få om skogen höggs ner. De fick höra att de skulle vända sig till skogsbolaget Metsä Group.

- De sade att just det här området tillhörde Metsä Group, att de inte vill trampa på deras tår.

Familjen Granlund är nya skogsägare och har aldrig tidigare sålt skog. De förlitade sig helt på den information de fick av skogsbolaget.

Jessica Granlund går med hunden på sitt kallhygge
Bildtext Jessica Granlund och kalhygget som blev en förlustaffär.
Bild: Yle/Roy Fogde

En skogsexpert från Metsä Group, tidigare känd som Metsäliitto, vandrade runt i skogen och räknade ut att familjen Granlund skulle få strax över 30 000 euro för skogen. Den uppskattningen visade sig vara rejält i överkant.

Då familjen fick mätbeskedet, visade det sig att den avverkade skogens värde hade sjunkit med 10 000 euro.

Jessica Granlund kunde inte tro att det var sant. Familjen hade dessutom tagit ett lån för att ha möjlighet att köpa skogen.

- Det var en chock, nu blev vi skyldiga banken 10 000 euro på grund av det här.

Beviljades lån utgående från felvärdering

Utgående från skogens försäljningskontrakt hade banken beviljat ett lån. Det här är ett normalt förfarande, eftersom skogsvärderingarna anses vara så tillförlitliga.

Jessica Granlund hade också fått den uppfattningen att trots att det i försäljningskontraktet står att skogsvärdering är en uppskattning, så brukar ändå slutsumman stämma.

- Vi fick uppfattningen att en värdering högst kan kasta med 10%, säger Jessica Granlund

Affärer bygger på förtroende för yrkeskunnighet

En virkesaffär bygger mycket på att det finns ett förtroende, där skogsexperterna är yrkeskunniga.

Enligt skogsvårdsföreningarna kan det ibland vara svårt att upptäcka om trädet är rötskadat. Därför står det i kontraktet att skogsvärderingen är en uppskattning.

Skogsvårdsföreningen säger att det ibland kan förekomma ett kast på plus-minus tio procent på slutsumman.

I familjen Granlunds fall är kastet 33 procent.

Ingen hade tidigare hört att en värdering kunde kasta så mycket

― Jessica Granlund

Efter att den första chocken lagt sig, tog Jessica Granlund telefonluren och ringde först till skogsbolaget. Hon kontaktade både jurister och andra skogsexperter för att ta reda på hur det kunde gå så här fel.

- Ingen hade tidigare hört att en värdering kunde kasta så mycket.

Metsä Group: "Mänskligt misstag"

Vid Metsä group medger man att det skett ett mänskligt misstag. Enligt distriktschef Thomas Sundqvist har skogsexperten överuppskattat virkesmängden samt förhållandet mellan stock och massaved fel.

Hur det är möjligt att en yrkeskunnig skogsexpert som besökt platsen kan göra en så grov felbedömning av skogens värde?

Distriktschef Thomas Sundqvist vid Metsä Group kan inte svara på den frågan.

Men av någon anledning räknade man alltså att det fanns fler träd än det i verkligheten gjorde, samtidigt som de dyrbara timmerstockarna förvandlades till massaved.

Virkesmätare: Skogsvärderingar brukar hålla streck

I Finland har vi ett system där försäljaren och köparen först skall försöka lösa den virkeshandelskonflikt som uppstått. Går det inte, kan man vända sig till en av de två officiella virkesmätare vi har i landet.

De har domaransvar och är på sätt och viss en enmans tingsrätt då det gäller virkesaffärer.

Ingen hade tidigare hört att en värdering kunde kasta så mycket

― Jessica Granlund

Tapio Wall har en lång erfarenhet av att verka som officiell virkesmätare. Han påpekar att skogsvärderingarna i princip håller streck, men det är också allmänt känt att de kan innehålla flera fel.

- Skogsexperten förlitar sig allt mer på satellitbilder, istället för att besöka skogen, säger Wall.

Omkring tio skogsägare per månad vill ha hjälp i konflikt

Varje månad tar runt tio skogsägare kontakt med de officiella virkesmätarna för att få råd i en virkeshandelskonflikt. Men endast ett fåtal leder till att domaren ingriper.

Problemet är att besvärstiden för en virkesaffär är så kort. Skogsägaren har bara 14 dagar på sig att ta fallet vidare till en officiell virkesmätare.

Det var en chock, nu blev vi skyldiga banken 10 000 euro på grund av det här

- Skogsägarna känner inte heller till hur de skall gå tillväga om en konfliktsituation uppstår, säger Tapio Wall.

Virkeshandeln bygger på gamla traditioner, där skogsägaren själv borde känna till vilken typ av träd som växer i den egna skogen. Men om skogsägaren är ny och oerfaren eller bor långt ifrån skogsområdet, kan det här bli ett problem påpekar Tapio Wall.

Mycket kan gå fel vid skogsavverkning

Det är mycket som kan gå fel då man avverkar skog. Allt från valet av skogsbolagen till hur noggrant trädstammarna sågas och sorteras.

Timmerstockarna har ett tre gånger högre pris jämfört med massaveds priset. Ju fler stockar som avverkas, desto bättre pris får ägaren för virket.

Ifall ingen övervakar avverkningen finns det alltså en risk att det blir en dålig affär för ägaren.

Skogsexperten förlitar sig allt mer på satellitbilder, istället för att besöka skogen

― Tapio Wall, officiell virkesmätare

En del av problemet är att alla virkesuppköpare kapar trädstammarna på det sätt som gynnar deras egna behov bäst.

För en oerfaren skogsägare lönar det sig att ta hjälp av en skogsvårdsförening som övervakar att allt går rätt till.

- Vi hjälper till att minimera riskerna vid en virkesaffär, säger Jan Slotte, verksamhetsledare vid skogsvårdsföreningen Österbotten.

Visste inte att kunde de kontakta skogsvårdsföreningen

Skogsvårdsföreningen är skogsägarnas egen intresseorganisation. De försöker kontakta de nya skogsägare för att berätta att de finns till för att hjälpa och stöda dem.

Jessica Granlund med sin hund på kallhygget
Bild: Yle/Roy Fogde

Familjen Granlund visste inte att de kunde kontakta skogsvårdsföreningen. De blev heller inte kontaktade av föreningen då de köpte skogsskiftet.

Granlunds trodde att de skulle klara av att göra affären på egen hand, men det gick som sagt inte så bra.

- Jag vet inte om de såg på pappren att vi var unga och därför lättare att lura.

Familjen Granlund har i ett förlikningsförslag av Metsä Group blivit erbjuden närmare 900 euro för ett misstag på 10 000 euro som skogsbolaget gjort sig skyldig till.

Jag vet inte om de såg på pappren att vi var unga och därför lättare att lura