Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Västra enhetsskolan i Borgå föreslås få namnet Strömborgska skolan

Från 2017
Uppdaterad 29.09.2017 14:24.
Strömborgska skolan i Borgå.
Bildtext Strömborgska skolan i Borgå är en av de skolor som ska ingå i den planerade enhetsskolan i Näse.
Bild: Yle/Katarina Lind

Namnet Strömborgska skolan har stöd bland elever, föräldrar och personal. Motiveringen är att namnet är anrikt och att det står för ett gott anseende och en god anda.

Namnfrågan har diskuterats i flera omgångar bland elever, föräldrar och personal för ungefär tre år sedan. Då kom det fram att namnet Strömborgska skolan hade det största understödet.

Också andra varianter av namnet fick understöd. Strömborgska grundskolan, Strömborgska enhetsskolan eller Nya
Strömborgska skolan föreslogs som andra möjliga namn på den nya skolan.

Eleverna var mest eniga om att Strömborgska skolan är ett bra namn. Bland personalen och föräldrarna var splittringen större.

Också andra förslag har kastats fram

De andra namnförslag som under namndiskussionerna nämndes mer än en gång var: Runebergsskolan eller Fredrika Runebergsskolan och Tove Jansson skolan.

I varje tillfrågad grupp har någon också nämnt att man vill ha ett nytt namn på skolan, men utan att ha kommit med ett konkret förslag.

Anrikt namn

Motiveringen för namnet Strömborgska är framförallt att det är ett anrikt namn. Namnet kommer från professorn och pedagogen Johan Elias Strömborg som köpte nuvarande Strömborgska skolan 1878.

Skolan fick namnet Strömborgska läroverket 1947 och har sedan dess burit namnet Strömborgska.

Namnförslaget motiveras också med att skolan och namnet har ett gott anseende och att det står för en god anda och en positiv inställning till skola.

Barackerna som Näse skola nu håller till i.
Bildtext Näse skola ska också bli en del av den nya enhetsskolan.
Bild: Yle / Hanna Othman

Svenska utbildningssektionen ska behandla namnet på sitt möte den 3 oktober. Då föreslås de skicka ärendet vidare till bildningsnämnden som ska fatta ett principbeslut om namnet.

Diskussion om artikeln