Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle svarar: Anonymitet i debatten har ett värde

Från 2017
Uppdaterad 02.10.2017 08:45.
Insändare
Bild: Yle

Kenneth Myntti kritiserar på ledarplats (ÖT 23.9.2017) Yles kommentarspolicy. Han kallar den anonyma debatten fördummande. Jonas Jungar, chef för kvalitetskontroll och publikdialog på Svenska Yle, svarar.

Kenneth Myntti kritiserar Yles kommentarspolicy i en ledare publicerad 23.9 (”Yle bidrar till fördumningen”). Enligt Myntti tillåter Yle en ”illa modererad, yvig och illvillig debatt” som gör att folk ”förstår mindre och mindre av vad som händer i samhället”.

Myntti hänvisar speciellt till kommentarerna till en artikel vi publicerade den 18.9 om HSS Medias nya nedskärningar. Enligt honom leder den efterföljande debatten på villovägar och har inte med vare sig sanning eller logik att göra.

Vad den specifika artikeln gäller, har vi i efterhand tagit bort några kommentarer som helt riktigt inte följde vår kommentarspolicy och inte borde ha publicerats. Efterhandsmoderering av det slaget är i sig inget ovanligt - med flera hundra kommentarer i dygnet sker förstås misstag, och eftersom modereringen sker manuellt kan den subjektiva bedömningen variera något från person till person. Vi beklagar misstaget.

Däremot blir Mynttis kritik orättvis och generaliserande då han utdömer den anonyma Yledebatten som fördummande. Vi delar självklart hans uppfattning om vikten av korrekt och balanserad informationsförmedling och vi inser att vi som skattefinansierat bolag har ett speciellt ansvar i det hänseendet.

Men vi tror att rätten till anonymitet trots allt har ett värde. Omsorgsfullt modererad kan en anonym debatt bidra till nya insikter och synvinklar, då tröskeln för att delta är lägre och flera röster hörs. Vi vill att också andra än journalister och debattörer som är vana vid att uttrycka sig under eget namn ska våga och vilja delta i samtalet.

Att hålla diskussionen så öppen och inkluderande som möjligt är också vårt ansvar, i synnerhet i ett läge då den etablerade journalistiken ifrågasätts på många håll och förtroendet för oss prövas. Enskilda felbedömningar ändrar inte på den saken, oberoende om ämnet gäller HSS Media eller något annat.

Jonas Jungar
chef för kvalitetskontroll och publikdialog, Svenska Yle

Det här svaret publicerades i Österbottens tidning den 26.9.2017.

Diskussion om artikeln