Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

”Det är rent oförskämt att vi inte kan vara mer generösa med tanke på vad vi själva varit med om” säger Lars Strang som skrivit en roman om Stora ofreden

Från 2017
Uppdaterad 01.10.2017 11:29.
Författaren Lars Strang.
Bildtext Lars Strangs nya historiska roman är förlagd till Österbotten och Västerbotten under Stora ofredens tid.
Bild: YLE/Marit Lindqvist

De brände allt som kom i deras väg, de torterade och våldförde sig på alla som vägrade lyda order, de tog unga män och kvinnor som slavar.

Under Stora ofreden drev ryssarna tiotusentals finländare på flykt från sina hem. De flesta av dem var österbottningar som sökte sig till den svenska sidan i hopp om en trygg framtid.

Efter två spänningsromaner som utspelar sig i affärsvärlden har Lars Strang riktat fokus mot vårt lands historia.

I romanen Smedjan vid sundet (2016) introducerade Lars Strang smeden Anders som i mitten av 1600-talet bor och verkar i den nygrundade staden Gamble Karleby. Mot sin vilja blir Anders Smed inkallad till armétjänst för att delta i kung Karl X Gustavs krig i både Polen och Danmark.

I höst är Lars Strang aktuell med en uppföljare till boken, De okuvliga, där vi får följa Anders Smed och hans familj under Stora ofreden – en tid på åtta år mellan 1713 och 1721 då Ryssland ockuperade stora delar av Finland.

Många valde att fly undan fienden. Såväl tjänstemän och ståndspersoner som förmögnare allmogemän, men också ”vanligt folk” valde att söka sig över till den svenska rikshalvan för att ta skydd.

Flykten var framför allt stor bland allmogen i Österbotten, vilket hade att göra med det nära avståndet, men också med de ryska härjningarna i landskapet.

Österbotten var nämligen det område i Finland som blev värst drabbat av ryska härjningar, plundringar och våldsdåd.

Av strategiska skäl gav den ryske tsaren Peter den store order om att ödelägga stora delar av Österbotten och området upp mot Uleåborg för att hindra den svenska armén från att försöka återerövra Finland norrifrån.

Lars Strangs två historiska romaner.
Bild: YLE/Marit Lindqvist

Släktingars berättelser väckte intresse för Stora ofreden

Lars Strangs intresse för historia väcktes redan i skolan av historieläraren Håkan Vikström som förmådde trollbinda hela klassen med sina berättelser.

Men en konkret anledning till att Strang började skriva en roman förlagd till början av 1700-talet var en släkting som återberättade historier från förr:

- När jag var åtta år gammal besökte vi min pappas faster som var född i slutet av 1800-talet, och hon berättade om händelser som utspelat sig på hemgården under Stora ofreden. Berättelser som hon hört av sina föräldrar och som gått i arv från generation till generation.

- Under årens lopp har jag då och då tänkt på alla dessa fruktansvärda händelser som mina egna släktingar varit med om, sådant som vi idag helt bekymmerslöst glömt bort och inte tänker på.

Fly eller illa fäkta?

I början av berättelsen rider en ordonnans in i Gamble Karleby för att informera stadens borgmästare om att de ryska trupperna har slagit den svenska armén vid Storkyro och att de ryska soldaterna nu i rask takt avancerar norrut över Nykarleby och Jakobstad. Inom kort kommer de att lägga Gamble Karleby under sig.

På kort tid tvingas stadens invånare fatta beslut om man ska stanna kvar och eventuellt försöka gömma sig i skogen eller om man ska packa ner det allra nödvändigaste och börja vandra norröver mot Sverige.

De satte sig kring bordet och Anders pratade lugnt till var och en. De måste förstå att överfallet inte var ett straff från Gud för att de syndat, så som prästerna hade predikat för dem. Nej, anledningen var människans bottenlösa girighet.

― ur "De okuvliga"

Anders Smed har två söner som väljer varsin väg: Abraham med familj väljer att stanna kvar på gården i Palo by medan Henrik med familj beslutar sig för att företa en sex veckor lång mödosam vandring runt Bottenviken med Umeå som slutdestination.

Lars Strang berättar att 56 procent av stadens invånare valde att fly, medan de som stannade kvar hoppades att de ryska truppernas våldsamma framfart strax skulle vara ett minne blott.

Umeå omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna.
Bildtext Umeå i början av 1700-talet.

Bestialisk tortyr och gruvliga våldtäkter

Under ledning av familjens överhuvud Anders samlas Abraham med familj för att gömma sig i en nödbostad som Anders grävt under jord i ladugården.

Men dessvärre lyckas familjen inte undgå de ryska soldaternas grymma skövlingar och skändningar.

Både drängen och pigan på Abrahams gård blir misshandlade och våldtagna på de mest bestialiska sätt, och de yngsta barnen Olof och Ylva tas tillfånga.

Under sina rövarfärder genom landet lade soldaterna beslag på allt av värde som gick att ta: mat, säd och tran, verktyg och husgeråd, boskap och människor.

- Man tog precis allt man kom åt, och tillfångatagna slavar skickades från Österbotten till Sankt Petersburg för att delta i uppbyggandet av staden. Tusentals människor gick åt för att skapa denna storstad, säger Lars Strang.

Kamraten öppnade sin säck och stack ner armen. När han drog upp sin hand höll han en människoskalle i håret. Mannen spetsade den på den ena stören, lika oberörd som om han hängt upp en nyskjuten hare på tork.

― ur "De okuvliga"

I berättelsen ingår en hel del väldigt obehagliga och våldsamma scener som skildrar gruvliga våldtäkter och bestialisk tortyr, och Lars Strang berättar att han i hög grad lutar sig tillbaka på historiska fakta och efterforskningar som bl.a. gjorts av historikern Kustaa H J Vilkuna, som i boken Djävulens krig skildrat den råhet och grymhet som utövades i Österbotten under Stora ofredens tid.

Pärmen till Kustaa HJ Vilkunas bok "Djävulens krig".
Bild: Historiska media

Hur känns det att vara jagad?

I skildringen av Henrik Smed och hans familjs flykt från Gamble Karleby till Umeå är det lätt att dra paralleller till dagens verklighet med ett otal människor på flykt världen över som hoppas hitta en trygg och säker plats att bosätta sig på.

Under den långa och tunga vandringen får Henrik och hans familj erfara att det krävs samverkan och samarbete för att man ska komma framåt.

Ibland måste man kohandla om ersättning till färjkarlar för att kunna ta sig över vattendrag. När man kommer fram möts man inte nödvändigtvis av öppna armar och ovillkorlig hjälpsamhet, utan snarare av misstänksamhet och till och med fientlighet.

Lars Strang säger att han under skrivprocessens gång försökte sätta sig in i flyktingens situation:

- Hur känns det att vara jagad? Ingen vill ju lämna sitt hem, men om man måste välja mellan att bli dödad eller att lämna sitt hem väljer väl de flesta att fly.

- När Henriks familj kom fram till Umeå insåg de att staden med sina 400-500 invånare inte var större än Gamble Karleby. Antalet flyktingar på väg in till staden uppgick till några tusen. Många valde också att fortsätta sin vandring söderut mot Stockholm som fick ta emot den största flyktingvågen.

Rysk karta över Kvarkenområdet från Stora ofredens tid
Bildtext Karta över Österbotten vid tiden för Stora ofreden
Bild: Yle/Kjell Vikman

Lars Strang kan inte låta bli att förundra sig över flyktingpolitiken i Finland idag:

- I början av 1700-talet bodde 400 000 människor i Finland, och under Stora ofreden flydde 25 000 av dem över till den svenska sidan. En liten stad som Umeå tog emot tusentals av dem.

- I dag läste jag på nätet att Finland beslutat att ta emot 750 flyktingar i år. Vi är en befolkning på 5,5 miljoner människor… Jag tycker att det är rent oförskämt att vi inte kan vara desto mer generösa med tanke på vad vi själva varit med om under historiens gång och vilken stor hjälp vi fått ta emot. Någon gång blir det dags att återbetala.

En kavat och kaxig huvudperson

I De okuvliga framstår Henriks dotter Kajsa som en central figur i berättelsen – en mycket stark, rådig, nyfiken, kaxig och kavat ung kvinna som inte kan låta bli att blanda sig i det mesta som sker runtomkring henne.

- En av anledningarna till att jag ville ha en orädd person som Kajsa med i berättelsen var att kunna göra gränserna synliga för vad en kvinna fick och inte fick göra vid den här tiden.

- I några episoder i boken märker man tydligt när hon överskridit gränserna, som när hon blir förtjust i en kapten i den svenska militären. Då låter mamma Elin förstå att dottern bör hålla sig till folk från sin egen samhällsklass och sin egen bakgrund, ja, allra helst ska man ty sig till österbottningar.

Omfattande efterforskningsarbete som grund

När man ger sig i kast med att skriva en historisk roman tvingas man till ett gediget och omfattande efterforskningsarbete för att få all fakta rätt. Alla skeenden ska stämma överens med den historiska verkligheten eller åtminstone vara sannolika.

Lars Strang berättar att han i fem år studerat historia och läst ett flertal verk som han använt sig av som referenslitteratur under arbetets gång:

- I avhandlingen ”På flykt i eget land: internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget” från 2007 har Johanna Aminoff i detalj kartlagt flyktingströmmarna både inne i landet men också på den svenska sidan, och hon redogör också för hur man på den svenska sidan organiserade flyktinghjälpen med hjälp av en flyktingkommitté som samlade in pengar till folk i behov av hjälp.

I De okuvliga förekommer också en hel del konkret arbete som att slå rep, smida järn och timra hus. Man undrar nästan om författaren rent konkret har fått lära sig olika tidsenliga hantverksmetoder för att beskriva tillvägagångssättet på bästa sätt.

- Jag har besökt ett fyrtiotal olika museer för att inhämta kunskap i olika ämnen. När jag skrev Smedjan vid Sundet bilade jag runt i Polen, Danmark och Sverige i Anders Smeds fotspår, och på den resan lärde jag mig en hel del matnyttigt.

- Via böcker har jag också fått insyn i olika frågor. Det finns till exempel en diger bok om Gamlakarlebys historia som utkom i början av 1900-talet där man i detalj dokumenterat vem som gjorde vad i staden under Stora ofreden. Man citerar rättegångsprotokoll där man kan se vad som försiggick i ett litet samhälle: hur man söp, slogs och stal pengar, och hur man ärekränkte varandra…

Stora ofreden har satt djupa s(p)år i Österbotten

Det verkar som om Stora ofreden satt tydliga och djupa spår framför allt i Österbotten, och Lars Strang bekräftar att man under generationer återberättat olika historier som anknyter till ryssarnas härjningar i landskapet.

- När man pratar om rysshat tror jag att det har sitt ursprung i just denna tid. Men om man jämför hur ryssarna härjade i vårt land med hur svenskarna betedde sig i Tyskland under 1600-talet var de nog varken grymmare eller mindre grymma.

Lyssna på intervjun med Lars Strang om den historiska romanen De okuvliga:

Lars Strang om den historiska romanen "De okuvliga"

23:40

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln