Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Striktare EU-regler kring barns rätt att använda sociala medier

Från 2017
En smarttelefon med Snapchat.
Bild: www.alextihonov.com/Mostphotos

Minderårigas rätt att använda sociala medier begränsas nästa år i och med EU:s dataskyddsreform gällande personuppgifter.

I praktiken betyder det att barn, som vill använda sig av nättjänster såsom sociala medier och telefonappar som lagrar information om användarna, framöver behöver tillstånd av sina vårdnadshavare.

Förordningen gällande åldersgränsen träder i kraft sommaren 2018.

Enligt EU-direktivet bör man vara minst 16 år för att använda sociala medier på egen hand, men medlemsländerna kan sänka åldersgränsen till 13 år.

Finland föreslår 13 år

Arbetsgruppen som förbereder ändringarna i Finland föreslår att åldersgränsen blir 13 eller 15 år.

I Finland har många barnskyddsorganisationer förespråkat den lägsta åldersgränsen med hänvisning till barnens digitala rättigheter.

Många mediefostrare anser att en för hög åldersgräns kan strida mot rätten till information och yttrandefriheten.

Det är ändå fortfarande oklart hur man ska samla in vårdnadshavarnas tillstånd.

Om man måste bekräfta informationen med till exempel ett kreditkort riskerar familjer att diskrimineras utifrån socioekonomisk ställning.

Det är också oklart hur barnets ålder ska bekräftas och hur man ska göra med barn som redan använder tjänsterna.

Syftet med EU:s förordning om dataskydd är att förbättra skyddet av personuppgifter på nätet.

Källa: FNB

Diskussion om artikeln