Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Först sändes en timme radio i veckan, nu publiceras nyheter på webben - milstolpar från Radio Västnylands 70 år

Från 2017
Uppdaterad 20.10.2017 13:12.
En man och en kvinna i en radiostudio.
Bildtext Första sändningen av programmet Västnyländsk journal i Radio Västnyland 1.3.1973 med Rolf Wessman och Maja Karlsson i studion. Journalen var ett nyhetsprogram på 15 minuter varje vardagskväll. Före 1973 hade man bara sänt en timme allmänt lokalprogram.
Bild: Harry Holmström

Nytt studiohus, ny teknik och nya utmaningar. Mycket har hänt på Radio Västnyland sedan starten 19 oktober 1947.

År 1947 startar den västnyländska regionalradion i Ekenäs i en tidigare biograf på Långgatan.

Ett hus vid en gata.
Bildtext Radions första lokal fotograferad 18.10.1964.
Bild: Kerttu Forsman \ Yle Arkiv

Man sänder en timme varje söndag utom om somrarna då det är paus.

Allan Schulman är den första deltidsanställda programchefen. Han slutar år 1950.

En äldre man.
Bildtext Allan Schulman fotograferad 10.8.1985.
Bild: VN-arkiv/Peter Johansson

Schulman hade sedan en framgångsrik karriär i Sverige inom tv och radio i egenskap av producent. Bland annat var han producent för det populära programmet Hylands hörna.

Radio Vega Västnyland

0:11

År 1950 blir Henrik Cederlöf deltidsanställd programchef. Han hade jobbat som journalist vid Västra Nyland sedan år 1948, men också medverkat i programmen.

Två män i en radiostudio.
Bildtext Henrik Cederlöf till vänster i bild tillsammans med ljudtekniker Johannes Virta. Fotot är från 1965.
Bild: Kerttu Forsman/Yle Kuvapalvelu

Han var chef ända till 1968. Tidvis under sina 18 år vikarierades han av Sten-Olof Westman och Bengt Bergman.

I skarven mellan Cederlöf och följande chef Rolf Wessman sköts chefsuppgifterna av läraren Börje Borg.

År 1954 blir radiohörbarheten bättre med en modern UKV-sändare, ultrakortvågssändare.

Ett torn med en mast i toppen.
Bildtext UKV-sändaren högst upp på tornet.
Bild: Bror Brandt

Här kan du läsa mer om hörbarheten och UKV

År 1960 byggs en tv-mast på åsen i Horsbäck, Raseborg, invid landsvägen och ger Karis- och Ekenäsborna en bättre tv-bild.

En man justerar radio- och teveteknik.
Bildtext Johannes Virta var Radio Västnylands första heltidsanställda tekniker och började jobba år 1954. Han skötte både sändare och teknik. Till de krävande uppgifterna hörde att klättra upp i den 70 meter höga Raseborgsmasten och byta ut signalljusen i mastens topp. Bilden är från år 1969.
Bild: Bror Brandt

Här kan du läsa mer om tv-sändningarna och en skandal kring dem

År 1964 byggs studion om. I Ekenäs finns nu en god musikstudio, ett modernt kontrollbord och specialapparater. Redaktionen i Ekenäs är den enda av 20 lokalredaktioner med eget hus.

En radiostudio.
Bildtext Bilden är från år 1965 och visar den nya musikstudion.
Bild: Kerttu Forsman \ Yle Bildtjänst
En radiostudio.
Bildtext Den här bilden är också från år 1965 och visar den nya talstudion.
Bild: Kerttu Forsman \ Yle Bildtjänst

Här kan du läsa mer om hur studion moderniserades år 1964

År 1964 startar också det populära underhållningsprogrammet Backspegeln. Det sänds ända till slutet av 1980-talet.

En grupp människor musicerar.
Bildtext Många människor var med i Backspegelproduktionen. Från vänster: Paul Bruun, Olle Sevon, Dick Granroth, Börje Gröning, Kurre Westerholm, Kaj Rehnberg, Henry Wiberg, Gudrun Hinds, Micke Berg, Henrik Ranta, Stina Österberg, Kurre Österberg, Sonja Westerlund/Isaksson.
Bild: VN-arkiv

Det är ett program som med hjälp av humor resonerar kring aktuella frågor i bygden. Språket är färgrant och dialektalt.

En grupp människor vid ett piano.
Bildtext Tyvärr har alla namn på bilden inte noterats vid arkiveringen, men från vänster åtminstone Carola Rosenqvist, Kurre Österberg, Stina Österberg, Ralf Sevon, Sonja Isaksson, Sven Rosström, Micke Berg, Kaj Rehnberg, Rolf Westerlund. Börje Gröning (piano).
Bild: VN-arkiv

Radioprogrammet ynglar också av sig till en tv-serie ”Kryddhultaborna”.

De är så rysligt trevliga, att fast man ligger i en sjukhussäng och värker och är sjuk, glömmer man allt och får sig flera hjärtliga skratt

― Lyssnarrespons på programmet Backspegeln återgett i Bengt Bergmans bok som gavs ut med anledning av Radio Västnylands 50-årsjubileum

Radio Vega Västnyland

8:35

År 1969 får Radio Västnyland för första gången en heltidsanställd programchef. De tidigare jobbade bara deltid. Det blir Rolf Wessman som trivs i huset fram till 2003.

Här kan du läsa om hur Rolf Wessman bland annat kämpade för att också andra än etablerade partier skulle få delta i kommunalvalsdebatter

Nyländsk förmiddag

Programmet är inte längre tillgängligt

År 1972 börjar de finska regionala sändningarna från Ekenäs.

Tommy Taberman från Karis var den första fastanställda medarbetaren på finska.

Tommy Tabermann
Bildtext Tommy Taberman.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Under årens lopp flyttade tyngdpunkten för den finskspråkiga verksamheten till Lojo.

Två män i en radiostudio.
Bildtext Den finska redaktören Reijo Suojanen och studiochefen Gösta Sjöholm 20.5.1991.
Bild: VN-arkiv/Kaj Pettersson

Nu bevakas den finska regionala verksamheten i Västnyland centralt inom ramen för Yle Helsinki.

År 1973 börjar Radio Västnyland sända nyheter, Västnyländsk journal, fem dagar i veckan. Det är ett 15 minuter långt program på eftermiddagarna.

Ett gammalt tidningsurklipp.
Bildtext Västra Nyland noterade att journalen firade tio år. Västra Nyland 1.3.1983.
Bild: Västra Nylands tidningsarkiv / Foto: Patrik Rosström

Söndagstimmen i radion flyttades till förmiddagen, men det föll inte i god jord bland dem som var kyrksamma. Sändningstiden krockade med gudstjänsttiden.

Tre år senare flyttades söndagstiden till tidigare på söndagsmorgonen.

En man talar i telefon. Mannen heter Tomy Karlsson.
Bildtext Tomy Karlsson hörde till dem som bevakade många sportevenemang för Radio Västnyland.
Bild: Yle Arkiv

Pressen flög - radion använde kikare. Läs om ekonomiska utmaningar.

År 1983 får Radio Västnyland ett nytt studiohus som byggs helt och hållet för radions behov. Stadsfullmäktige i Ekenäs tvekar först, men godkänner sedan med klar marginal att staden finansierar nybygget.

Arkitekturen väcker också en del debatt.

En man håller en tavla medan en grupp människor står och ser på.
Bildtext Rolf Wessman får ta emot en tavla målad av Lasse Malmlund vid invigningen av det nya huset. Det är Ylecheferna Pekka Silvola och Bengt Bergman som överräcker presenten till radions nya hus.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle Kuvapalvelu
en grupp människor under en ek.
Bildtext Redaktionen fotograferad i juni 1983 under den flera hundra år gamla eken. Från vänster Reijo Suojanen, Gungerd Wikholm, Carola Turunen, Gösta Sjöholm, Kerstin Grönvall, Raija Tuomala, Bo-Erik Ekholm, Lena Bergman, Carl-Henrik Ekström, Ulla Rosenberg, Jan Lindroos och Rolf Wessman.
Bild: Håkan Sandblom \ Yle Arkiv

Yle Västnyland verkar fortfarande år 2017 i fastigheten, men hyr inte längre hela huset.

Raseborgs stads ekonomiavdelning finns nu i en del av övre våningen av huset som alltså specialbyggdes för lokalradions skull.

Läs om hur det gick till när radiohuset byggdes år 1983

År 1985 börjar Radio Västnyland sända eftermiddagsmagasinet Emma fem dagar i veckan.

Tre män i en radiostudio.
Bildtext Tomy Karlsson, Rolf Wessman och Jan Lindroos 18.9.1985.
Bild: VN-arkiv/Lelita Selenius

Det innehåller nyheter, men också bland annat musik, intervjuer, väder, sport och evenemangstips. Söndagstimmen hänger kvar på repertoaren.

En radiostudio.
Bildtext Redaktören Gungerd Wikholm, redaktionschefen Rolf Wessman, ljudteknikern Bo-Erik Ekholm och studiochefen Gösta Sjöholm. Bilden är från år 1985.
Bild: Vidar Lindqvist

Begreppet Emma lever starkt bland publiken och får en hel del beröm även om musiken inte alltid faller alla på läppen.

Fasansfulla visioner av att någon höll på att slå sönder studioinredningen

― Nyhetssignaturen får kritik i Västra Nyland
Sex människor sitter vid ett bord.
Bildtext Redaktionen möts till morgonmöte i juni 1983. Från vänster Kerstin Grönvall, Lena Bergman, Rolf Wessman, Jan Lindroos, Gösta Sjöholm och Gungerd Wikholm.
Bild: Håkan Sandblom \ Yle Arkiv

År 1988 tas masten i Fiskars officiellt i bruk för radion. Problem med hörbarheten i de östra delarna i Västnyland kvarstår ändå till en del.

Flera män och en kvinna. De är glada.
Bildtext Samma år besöker också Mauno Koivisto redaktionen. Presidentkandidaten Koivisto träffade sina västnyländska elektorskandidater i radiohuset i Ekenäs i januari 1988. Från vänster Gunnel Gottberg Sjundeå, Bror Nyback Karis, Tomy Karlsson Hangö, Lauri Metsämäki Ekenäs, Göran Sannholm Hangö och Rolf Wessman Ekenäs.
Bild: Vidar Lindqvist

År 1990 blir Fiskarssändaren också tv-sändare.

År 1991 slopas programråden som under årens lopp hade spelat en aktiv roll i att påverka det lokala radioutbudet. Sista ordföranden för programnämnden i Västnyland är Sture Söderholm från Hangö.

Sex personer sitter vid ett mötesbord
Bildtext Västnyländska programnämndens möte 28.12.1979, från vänster Åke Rehn, Lars Mannström, Bruno Enberg, Börje Lindberg, ordföranden Nils Malmberg och redaktionschefen Rolf Wessman.
Bild: Yle Arkiv

År 1991 börjar Västnyland med sitt regionala morgonprogram, Morgonstöten. Det betyder att Radio Västnyland sänder cirka fem timmar per vardag.

Två män i en radiostudio.
Bildtext Radioteknikerna Uffe Enberg och Carl-Henrik Ekström fotograferade år 1991.
Bild: Vidar Lindqvist

Radio Vega Västnyland

1:20

År 1991 får regionerna ett eget radionät.

Det gör det möjligt för regionerna att fritt bestämma hur de sänder.

Lokalprogrammen kan alltså sändas samtidigt som riksradion sänder i ett annat nät.

År 1997 bildas kanalerna Vega och X3M. Det innebär att regionerna inte längre har ett eget radionät att förfoga över.

En grupp människor.
Bildtext Radio Västnyland blir Radio Vega Västnyland. Bilden är från 1998. På bilden finns i nedre raden från vänster Gunilla Ginström, Mikael Skog, Bosse Andersson, Sofia Myhr, Tomy Karlsson, Rolf Wessman, Solveig Hellström. På taket från vänster Carina Nylund, Börje Broberg, Jörgen Nyman, Robban Sederholm.
Bild: Yle Bildtjänst\Bilden har klippts om så att en person har avlägsnats från gruppbilden på egen begäran.

De regionala programmen blir en del av Vega. Den regionala verksamhetens linjedragningar börjar också mera styras centralt från Helsingfors.

Läs om Rolf Wessmans syn på förändringen Vega

År 2003 slutar Rolf Wessman som chef. Tommy Westerlund kommer från Hufvudstadsbladet och stannar som chef i två år. Sedan återvänder han till tidningsvärlden som chefredaktör för Västra Nyland.

VN:s chefredaktör Tommy Westerlund.
Bildtext Tommy Westerlund.
Bild: Yle/ Christoffer Westerlund

Han säger själv att samarbetet mellan regionerna blev tätare och att bevakningen blev mera inriktad på nyheter och aktualiteter.

Läs om Tommy Westerlunds tankar om sin tid som chef på Yle Västnyland

År 2006 tog Markus Ekholm över som chef efter Åsa Nylund-Wikström som bara hann vara chef en kort period innan hon blev sjukpensionerad.

Ekholm var samtidigt chef för alla tre regioner i Nyland. Han beskriver tiden som mycket arbetsdryg eftersom man gick in för mycket nytt.

Bland annat webbarbetet kommer igång på allvar.

Markus Ekholm.
Bildtext Markus Ekholm.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Här kan du läsa mer om hur Markus Ekholm minns sin tid på Yle Västnyland

År 2008 tog Patrik Rosström över som chef vid Yle Västnyland. Under de tio senaste åren har mångmedialitet och arbetet med sociala medier blivit vardag för journalisterna vid Yle Västnyland.

Patrik Rosström chattar med publiken
Bildtext Patrik Rosström.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Läs Patrik Rosströms tankar om de tio senaste åren

År 2017 blir regionalsändningarna helt och hållet morgonsändningar.

Eftermiddagssändningarna i radio reducerades under 2000-talet från magasinprogram till kortare nyhetssändningar.

I Nyland sändes två gånger tre minuter nyländska nyheter om eftermiddagarna, men också de upphörde vid årsskiftet.

Gruppbild på största delen av de personer som jobbar vid Yle Västnyland i oktober 2017.
Bildtext Yle Västnyland 2017: Från vänster Nicole Hjelt, Carola Turunen, Jonas Sundström, Marica Hildén, Helena Rosenblad, Malin Karlberg, Bubi Asplund, Tiina Grönroos, Monica Slotte, Christoffer Westerlund, Pia Santonen, Patrik Rosström, Gunilla Ginström och Malin Valtonen.
Bild: Yle Västnyland

Resurserna har de senaste åren styrts från lokala nyheter på eftermiddagarna till västnyländska nyheter och magasinprogram på morgonen.

Vid kanalreformen 1.9.2016 då radiokanalens namn blev Yle Vega förlängdes den nyländska sändningens sändningstid med en timme.

On air
Bildtext Kanalen Vega fyller 20 år i år.
Bild: Yle/Roger Källman

Nu sänder Yle Västnyland morgonshow med nyheter 06.30-09.00 och Yle Vegas förmiddag i Nyland sänds från 09.16-12.00

Också lördag morgon bjuder numera på regionalt innehåll. Nyheter och reportage från fem olika lokalredaktioner i Svenskfinland samlas i Vega Morgon 07-09.00.

Källor:

  • Bengt Bergman: I bygdens tjänst. Radio Västnyland 50 år
  • Intervjuer med Tommy Westerlund, Markus Ekholm, Patrik Rosström samt Rolf Wessman.

Ett stort tack till Västra Nyland och fotografen Vidar Lindqvist för fotografier och tidningsurklipp.

Radio Vega Västnyland

17:30

Diskussion om artikeln