Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trenden är klar men vad beror den på? Finländska män har allt sämre sperma

Från 2017
Uppdaterad 04.10.2017 11:14.
Två män sitter på en parkbänk i Helsingfors.
Bildtext Hur påverkar pappans levnadsvanor sönernas fertilitet? Det här intresserar forskarna.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vi har hört det förr. Att feta män har sämre fertilitet, rökande mammors söner likaså. Men vilken betydelse har graviditetstiden, miljön och hur intressanta är tidigare generationer? Professor Jorma Toppari har forskat i sperma och fertilitet hela sitt professionella liv.

Vi pratar mycket om kvinnor och barnlöshet och alltför lite om barnlöshet som beror på män. Det anser professor Toppari som är verksam vid Åbo universitet.

- Vi borde prata mer om män och deras levnadsvanor, säger han.

Porträttbild av Jorma Toppari.
Bildtext Mäns fertilitet är professor Topparis livsverk.
Bild: Yle/Anna Savonius

Barnlöshet beror mycket även på män.

- I ungefär vartannat fall av barnlöshet beror det på mannen. I detalj brukar man säga att en tredjedel beror på mannen, en tredjedel på kvinnan och i en tredjedel av fallen finns det problem hos båda parter.

Vi borde prata mer om män och deras levnadsvanor. I ungefär vartannat fall av barnlöshet beror det på mannen.

― Professor Jorma Toppari

Faktum är att spermiernas antal och kvalitet sjunker för varje generation.

Vändningen skedde på 1980-talet. Före det var "den finska sperman" vida berömd. Nu är trenden nedåtgående, som i hela västvärlden.

Siitiöitä
Bildtext Det behövs i dag en enda spermie för att få barn, påminner forskarna.

Vändningen skedde på 1980-talet. Före det var "den finska sperman" vida berömd. Nu är trenden nedåtgående.

Forskarna märkte på 2000-talet att pojkar födda på 1980-talet hade sämre sperma än tidigare generationer. Därför har bland andra Jorma Toppari intresserat sig för temat och orsakerna till förändringen.

Rökning och fetma inverkar

Vi vet en hel del om olika levnadsvanor och deras kopplingar till fertilitet. Fetma är en riskfaktor för både män och kvinnor.

Rökande mammors söner får sämre sperma. Experiment på möss visar fetmans betydelse också för män.

- Om pappan är fet får sönerna sämre sperma, säger Toppari.

Om pappan är fet får sönerna sämre sperma.

Cannabis påverkar också mäns fertilitet, likaså för mycket alkohol.

Spermaproduktionen är på topp hos män i åldern 19-29 år. Hur många spermier män får avgörs i fosterstadiet och under småbarnstiden.

Hur förlöpte farmors graviditet?

Forskarna har börjat intressera sig alltmer för miljöfaktorer och levnadsvanor i flera generationer bakåt.

Professor Toppari är intresserad av farmödrars graviditetstid, hur påverkar de spermierna hos sönernas söner? Den inriktningen har inneburit att man fått med unga män i spermaforskningen.

Ett annat, hett tema är kemikaliernas inverkan på spermaproduktionen.

Antiandrogener är farliga för mäns hälsa. De finns i olika plastkemikalier, fenoler och bekämpningsmedel.

- Vi ser att så kallade antiandrogener är farliga för mäns hälsa. De finns i olika plastkemikalier, fenoler och bekämpningsmedel. Som ensamförekommande är de inte farliga - men tillsammans kan deras effekt bli negativ för just spermierna, säger Toppari.

Prover i ett laboratorium
Bildtext Sperma i provrör.
Bild: Yle

Visst är utvecklingen alarmerande

― specialläkare Merja Tuomi-Nikula.

Hur ställer sig då de som dagligen arbetar med dålig sperma till att finländarnas spermakvalitet sjunker?

Vi frågar specialläkare Merja Tuomi-Nikula som arbetar med barnlöshet vid en av de stora klinikerna i Helsingfors.

- Visst är utvecklingen alarmerande, det råder inget tvivel om den saken, säger hon.

Hos henne märks en ökad efterfrågan på donerad sperma främst i och med att ensamstående kvinnor vill få barn och kvinnliga par.

Tuomi-Nikula ställer sig mycket tveksamt till frågan om det finns en businessnisch för spermabanker i Finland.

- Det är en stor fråga, säger hon. Våra metoder utvecklas hela tiden och vi är vana att arbeta med dålig sperma.

Jag tror inte att spermabusinessen blir någon realitet i Finland.

― Specialläkare Merja Tuomi-Nikula

Hon säger att kliniken samarbetar med en dansk spermabank, som följer samma regler som gäller för spermadonation i Finland, donatorerna måste registrera sig.

Porträttbild av Merja Tuomi-Nikula.
Bildtext Merja-Tuomi-Nikula arbetar med barnlösa par och ensamstående mammor. Kvinnliga par som vill ha barn har ökat starkt.
Bild: Yle/Anna Savonius

Tuomi-Nikula fortsätter och säger att hon inte tror att spermadonation blir någon business i Finland. Sållningen är sträng, man måste gå på psykologiska test och tvingas registrera sig. Ersättningen är några tior.

- Spermadonationen sker ju på frivillig basis, betonar hon. Vi har inte så många donatorer.

- Jag tror inte att spermabusinessen blir någon realitet i Finland.

Hon poängterar att spermabusinessen inte varit oproblematisk i Danmark.

Tuomi-Nikula betonar också att det är viktigt att uppmuntra unga att leva sunt så att nedsatt fertilitet inte går vidare i arv till kommande generationer.

Illustration till inslag om assisterad befruktning i Obs, 2002
Bildtext Assisterad befruktning kan bli stor business och är det delvis redan, säger professor Toppari.
Bild: Yle

Jorma Toppari säger för sin del att spermabankerna i Danmark grundades efter att man konstaterat att danska män hade en dålig reproduktionshälsa. Det fanns intresse för business här.

Tuomi-Nikula säger att den danska spermabusinessen finns - men hon vill inte ta ställning till om den kommer att växa.

Toppari säger i stället att han tror på en annan nisch som har potential i Finland - den med assisterad befruktning.

"En väckarklocka för hälsovården i hela världen".
Bildtext Mannen som orsak till barnlöshet ventileras mer sällan är kvinnors.
Bild: Mostphotos / Aleksandr Davydov

Artikeln preciserad med ordet donerad visavi efterfrågan på sperma/ Merja Tuomi-Nikula.
kl. 11:13.

Diskussion om artikeln