Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadsdirektör: Utred fusion mellan Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten

Från 2017
Uppdaterad 02.10.2017 13:07.
Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs
Bildtext Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs hör till Raseborgs Vatten.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist vill att Raseborg utreder tätare samarbete eller en fusion av affärsverket Raseborgs Vatten och aktiebolaget Ekenäs Energi.

Planen är att utredningen ska visa ifall en fusion kunde bidra till synergieffekter eller andra fördelar.

Det kunde handla om ekonomi, personalens uppgifter, utrustning, fastigheter, jourverksamheten, köptjänster och bättre betjäning för invånarna.

Utomstående part utreder

Tanken är att en utomstående part ska utföra utredningen under sex månader. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige tar ställning till utredningen när den är klar.

Om politikerna tar beslut om en fusion är staden tvungen att ytterligare i detalj utreda vad fusionen innebär både ekonomisk och juridiskt.

Ett utökat samarbete kan däremot påbörjas genast efter att Ekenäs Energis styrelse och Raseborgs Vattens direktion har godkänt samarbetet.

Sammanlagt 55 anställda

Ekenäs Energi har 34 anställda och Raseborgs vatten 21 anställda.