Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Vi pratar med våra vänner och är på våra telefoner" - i S:t Olofsskolan stannar så gott som alla inomhus

Från 2017
Uppdaterad 03.10.2017 11:30.
Ett miljökonstverk piggar upp S:t Olofsskolans gård.
Bildtext Ett miljökonstverk piffar upp S:t Olofsskolans skolgård som annars upplevs som liten och torftig.

I S:t Olofsskolan är det sällsynt att eleverna går ut under rasterna. De flesta trivs bättre inomhus.

Artturi Joutsamo berättar att han så gott som aldrig går ut, och får medhåll av Amanda Kaipe och Madeleine Nordqvist.

- Här inne är det varmt och skönt, säger de. Vi pratar med våra vänner och är på våra telefoner.

Skolelever i S:t Olofsskolan i Åbo vill inte gå ut på rasterna.
Bildtext Amanda Kaipe, Madeleine Nordqvist och Artturi Joutsamo går så gott som aldrig ut på rasterna.

Hem och skola vill få ut eleverna

Föräldraföreningen Hem och skola i Åbo vill att eleverna går ut under rasterna - också när de har blivit tonåringar.

Föreningen kritiserar den lilla torftiga skolgården vid S:t Olofsskolan.

S:t Olofsskolans skolgård är liten
Bildtext S:t Olofsskolans gård är mycket liten. Parkering är ändå förbjuden på gården, förutom för skolans gymnastiklärare.

- Det är mest en parkeringsplats. Lite soptunnor, ett pingisbord och en liten mur eller liknande där man kan sitta. Men det är det som finns, berättar Satu Brunou, aktiv förälder inom Hem och skola i Åbo.

- Det finns ingenting på den där gården, tillägger Annette Palanen, också förälder och ordförande för Hem och skola i Åbo.

- Jag tror inte det skulle behöva finnas så hemskt mycket, men någonting skulle det få finnas, fortsätter Palanen.

Annette Palanen
Bildtext Annette Palanen är ordförande för Hem och skola i Åbo.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Eleven Artturi Joutsamo håller med om att det inte finns något att göra ute på gården.

- Det är helt samma att sitter vi här inne eller där ute, säger Joutsamo.

Men du skulle ju i alla fall få lite frisk luft då?

- Kanske det, men inte tänker man på det under dagen, funderar Joutsamo.

"Skolgården liknar mest en parkering och terrass"

I dagsläget får eleverna stanna inne på rasterna och väldigt få går ut för att ta frisk luft. Det här skulle man vilja få en ändring på inom Hem och skola. En attraktivare gård skulle kunna vara en lösning.

- I lågstadiet satsar man jättemycket på utevistelser redan från dagis och ett, tu, tre så - man kan inte ens säga att det är en sandplan som S:t Olofsskolan har! Det är någonting med en parkering och en terass!

Skolans rektor Christer Karlsson förklarar att man har gjort vissa försök med att piffa upp skolgården. Men det har varit svårt.

- Vi har ju ingen egentlig gård! Den gård som finns är inte gjord för utevistelser för den här ålderns ungdomar, säger Karlsson.

Christer karlsson, rektor för S:t Olofsskolan i Åbo.
Bildtext S:t Olofsskolans rektor Christer Karlsson säger att man har gjort försök med att piffa upp skolgården - förgäves.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Det finns en massa regler från till exempel brandmyndigheter som säger vad man får och inte får göra med gården.


Vilka idéer har ni fått back på av räddningsmyndigheter?

- Till exempel alla trämöblemang är svåra. Eftersom här finns ett skyddsrum så får man inte borra i konstruktionerna för att sätta fast saker, förklarar Karlsson.

Angående kritiken att gården används som parkeringsplats så förklarar Christer Karlsson att det är förbjudet att parkera på skolgården, förutom för gymnastiklärarna som rör sig mycket under dagen.

Också servicekörningar till skolan sker under skoldagen. Det kan till exempel handla om varutransporter till köket.

Både Brunou och Palanen förstår att gården också måste kunna användas för leveranser och parkering i viss mån, men efterlyser ändå ett utrymme där barnen kunde ta sig ut några gånger under dagen.

- Jag har en tjej som går i åttonde klass i högstadiet. Det förekommer huvudvärk, många är trötta. Hon säger själv att hon förstår att det beror på att hon sitter inne hela tiden. Dagarna är långa, säger Palanen.

De flesta eleverna trivs inomhus i S:t Olofsskolan.
Bildtext På måndagen spelade några killar undantagsvis boll på gården. "Det är en sällsynt syn" berättar rektor Christer Karlsson.

Satu Brunou hör liknande historier av sin dotter. Därför skulle det vara önskvärt att skolan mer aktivt skulle uppmana eleverna att gå ut.

- När det inte är ett måste så är det inte så lätt att gå ut, påpekar Palanen. Skulle det vara så att man måste gå ut åtminstone någon rast så skulle fler gå ut.

Madeleine Nordqvist tycker att en utomhusrast kan vara en god idé.

- Men det måste vara frivilligt. Om det blir ett tvång, så att alla måste gå ut, så vill ingen gå, säger hon.

S:t Olofsskolans skolgård får inga poäng av regionförvaltningsverket

S:t Olofsskolan placerar sig också dåligt i en utredning som Regionförvaltningverket har låtit göra över högstadieskolornas skick.

I utredningen frågades det till exempel om det fanns basketställningar, grönområden, idrottsmöjligheter, gungor och klätterställningar på skolgårdarna.

Alla undersökningar som gjorts visar att utevistelse och rörelse märkbart förbättrar elevernas skolresultat.

Annette Palanen, Hem och skola

Det framkom att tre av fyra skolor är i uruselt skick, berättar Palanen.

- Av Åboskolorna är S:t Olofsskolan den skola som får sämst poäng. Vi har den sämsta skolgården i Åbo!

- Jag tycker att eleverna har rätt till att ha en ordentligt gård. Alla undersökningar som gjorts visar att utevistelse och rörelse märkbart förbättrar elevernas skolresultat, förklarar Palanen.

Samppalinnaparken det bästa alternativet?

Eleverna Madeleine Nordqvist och Amanda Kaipe tror inte att man egentligen kan göra några radikala förbättringar på skolgården.

Istället hoppas de att de skulle få gå upp i Samppalinnaparken under skoldagen. Idag är det förbjudet.

- Då skulle säkert fler gå ut, tror Madeleine Nordqvist och får medhåll av de andra.

- Nog skulle jag säkert gå om mina kompisar också gick till parken, säger Amanda Kaipe.

Men förra veckan hade grannskolan också problem med personer som försökte kontakta eleverna i parken.

Rektor Christer Karlsson.

Rektor Christer Karlsson förklarar att förbudet handlar om säkerhet.

- Vi har svårt att övervaka parken eftersom parken är uppe på berget och skolan befinner sig på en långt lägre marknivå.

- Tyvärr rör det sig också andra personer i parken som försöker sälja olika produkter åt eleverna. Det uppstod problem med detta tidigare, för nio år sedan, då eleverna fick gå upp i parken. Då såldes bland annat droger i parken, berättar Karlsson.

Elever i den finska skolan Luostarivuori kan vistas i Samppalinnaparken under rasterna.
Bildtext elever i den finska skolan Luostarivuori kan vistas i Samppalinnaparken under skoldagen.

Men grannskolan Luostarivuoris elever får vistas i parken?

- Jo, men de har lättare att övervaka eleverna eftersom skolan finns på samma marknivå som parken. Men förra veckan hade de också problem med personer som försökte kontakta eleverna i parken.

Madeleine Nordqvist har också hört att det rör sig personer som försöker sälja saker till eleverna i parken.

- Jag vet att det finns personer som försöker sälja tobak åt eleverna i parken, berättar hon.

Känns det otryggt på något sätt?

- Nja, de som säljer är oftast unga personer, kanske till och med från skolorna, så inte känns det otryggt, säger Nordqvist.

Kunde inte lärare från skolan övervaka eleverna i parken, Christer Karlsson?

- Ja, men eftersom vi äter i sju olika turer i skolan på grund av en alltför liten skolmatsal så är det maximalt två utomhusraster i parken som kan komma på fråga under dagen.

- Vi borde dessutom ha längre raster än 15 minuter. Man hinner inte få ut eleverna innan rasten är förbi, säger Karlsson.

Mer diskussion behövs!

Överlag efterlyser Palanen en bredare diskussion om vad man kunde göra för att förbättra skolgårdarna i högstadieskolorna.

För S:t Olofsskolans del har Hem och skola erbjudit hjälp med att från deras sidan piffa upp skolan på olika sätt.

- Hem och skola kanske skulle kunna understöda med att ansöka om bidrag för att få någon bänk eller något bord dit för att locka ut eleverna.

Vi måste ändra schemat för att få längre raster. Då får vi också lov att titta på övervakningen.

Rektor Christer Karlsson

Hem och skola har träffat skolans lärare och rektor för att ta upp ärendet, men än så länge är saken bara på diskussionsnivå.

Vad kan du som rektor göra för att eleverna skulle gå ut under skoldagen?

- Det är svårt, men vi måste titta på det, lovar Karlsson.

- Vi måste ändra schemat för att få längre raster. Då får vi också lov att titta på övervakningen, säger Karlsson.

- Men det är nog ett ganska stort praktiskt problem, jag kan inte lova någonting.

Diskussion om artikeln