Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors ändrar inte planer på gratis hormonspiraler – trots nya rön om ökad risk för bröstcancer

Från 2017
Eija Väänänen visar en hormonspiral
Bildtext Enligt färsk forskning ökar risken för bröstcancer vid spiralanvändning. Risken ökar trots allt bara lite.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt ny forskning ökar användning av hormonspiral lindrigt risken för att drabbas av bröstcancer. Samtidigt har Helsingfors stad planer på att göra spiralerna gratis för kvinnor under 25 år.

I en färsk doktorsavhandling av medicine licentiat Tuuli Soini vid Helsingfors universitet visade det sig att kvinnor som hade använt hormonspiral löpte en större risk att drabbas av bröstcancer. Det handlade om 2–4 extra cancerfall per tusen kvinnor under en tioårsperiod.

I doktorsavhandlingen undersöktes kvinnor med riklig mens eller kraftiga menssmärtor som försökte förebygga problemen genom att använda en viss hormonspiral.

Hormonspiraler är preventivmedel som skyddar mot graviditet men inte mot könssjukdomar.

Det finns risker med andra preventivmedel också och jag känner inte att det här skulle hindra mig från att använda spiral

― Emilia, 21 år.

I september föreslog social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors att hormonspiraler ska bli gratis för kvinnor under 25 år. Tidigare har endast den första hormonspiralen varit gratis.

Nämnden har också föreslagit att p-piller och p-ring under ett års tid ska vara gratis för kvinnor under 25 år. Tidigare har de varit gratis i tre månader.

Dessutom vill nämnden att kondomer delas ut flitigare än förut.

Det här förslaget ska ännu behandlas av stadsstyrelsen.

De nya forskningsrönen förändrar inte planerna på gratis spiraler

Satu Suhonen är ansvarig läkare för preventivrådgivning och har fungerat som sakkunnig i förberedningen av social- och hälsovårdsnämndens förslag. Hon tror inte att de nya forskningsresultaten kommer att förändra planerna på gratis spiraler.

– De yngsta kvinnorna som undersöktes i doktorsavhandlingen var 30–34 år, det vill säga äldre än de som nämndens förslag riktar sig till. Därför finns det ingen anledning att förändra förslaget, motiverar Suhonen.

Enligt henne ökar risken bara lite.

I samma undersökning visade det sig också att användning av spiral minskar risken för bland annat äggstocks- och endometriecancer.

Vi bör givetvis informera om den ökade risken för bröstcancer, trots att den är mycket liten. Lika viktigt är det att vi informerar om hur levnadsvanor kan påverka risken för cancer.

― Satu Suhonen, ansvarig läkare för preventivrådgivning.

Till exempel övervikt, tobaksrökning och alkoholanvändning visade sig också öka risken för bröstcancer. Enligt undersökningen minskar risken för bröstcancer med hela 30 procent bland kvinnor med sunda levnadsvanor.

– Det finns också forskning som visar att det inte finns ett samband mellan spiralanvändning och bröstcancer, intygar Suhonen.

Suhonen framhåller också att endast tio av hundra kvinnor för tillfället uppskattas insjukna i bröstcancer i Finland.

– Vi bör givetvis informera om den ökade risken för bröstcancer, trots att den är mycket liten. Lika viktigt är det att vi informerar om hur levnadsvanor kan påverka risken för cancer.

Risken för bröstcancer ingenting som skrämmer

21-åriga Emilia skulle kunna tänka sig att använda hormonspiral trots den ökade risken för bröstcancer.

– Jag är inte rädd för risken att drabbas av bröstcancer. Andelen som drabbas är ändå så liten. Det finns risker med andra preventivmedel också och jag känner inte att det här skulle hindra mig från att använda spiral.

På bilden syns 21-åriga Emilia i yrkeshögskolan Aracdas trappor.
Bildtext Risken för att drabbas av bröstcancer skulle inte hindra Emilia från att använda hormonspiral.

Emilia får medhåll av 24-åriga Laura.

– Det finns risker med allt möjligt annat också. Jag har själv inte tänkt på att börja använda spiral, men varför inte.

27-åriga Cassandra är av samma åsikt. Hon påpekar att det finns risker i allt du gör.

– Eftersom risken för att drabbas av bröstcancer inte är desto större skulle det inte hindra mig från att använda spiral.

21-åriga Anni ser heller inga hinder med att använda hormonspiral.

– Nuförtiden finns det så bra bröstcanceruppföljning att cancerfallen upptäcks jättetidigt. Sist och slutligen tror jag inte det är så stor risk att man drabbas.

Ifall det faktiskt finns en risk för bröstcancer så kan det hända att jag ändå hellre hade valt tabletter

― Frida, 23 år.

23-åriga Frida säger däremot att risken för att drabbas av bröstcancer nog skrämmer henne. Hon vet ändå inte om det skulle hindra henne från att använda spiral.

– Jag skulle gärna veta lite mera om forskningen först.

Frida tror att hon kanske hellre skulle använda spiral än p-piller.

– P-piller påverkar hela kroppen på ett annat sätt. Spiralen verkar mera lokalt och ger färre biverkningar. Ifall det faktiskt finns en risk för bröstcancer så kan det hända att jag ändå hellre hade valt tabletter, funderar Frida.

Bra förslag med gratis preventivmedel

Alla kvinnor som Yle Huvudstadsregionen har pratat med tycker att det är en bra idé att ge gratis hormonspiraler åt unga kvinnor.

– Preventivmedel är ganska dyra så jag tycker att det skulle vara en jättebra idé att ge gratis hormonspiraler, säger Emilia.

Emilia får medhåll av Cassandra.

– Om spiralen är gratis skulle fler unga välja att använda den. Då skulle också tröskeln för att pröva vara lägre. Jag skulle ha utnyttjat det här alternativet om det hade funnits när jag var yngre.

Bilden visar Cassadra som sitter vid ett bord i yrkeshögskolan Arcadas matsal.
Bildtext Förslaget att göra hormonspiraler gratis för kvinnor under 25 år tycker Cassandra att är en jättebra idé.

Laura tycker att gratis preventivmedel alltid är en bra sak.

– Alla ska ha rätt att kunna skydda sig mot oönskade graviditeter.

Anni är inne på samma linje.

– Preventivmedel är dyra, så det här är en jättebra idé.

Frida håller med – med ett visst förbehåll.

– Bara man utesluter bröstcancerrisken är det här ett jättebra initiativ. Det är bra eftersom det skulle minska risken för oönskade graviditeter bland unga.

Preventivmedel är dyra, så det här är en jättebra idé

― Anni, 21 år.

Emilia och Cassandra är båda positivt inställda till hormonspiraler.

– Jag har hört att de fungerar bra och att du inte får så många biverkningar. Du behöver heller inte göra något åt spiralen. Den sitter på plats och du behöver till exempel inte komma ihåg att ta ett p-piller varje dag, säger Emilia.

Cassandra är av samma åsikt.

– Hormonspiraler är lätta att använda. En bra uppfinning, helt enkelt.

De intervjuade privatpersonerna har valt att inte uppge sina efternamn i samband med intervjun.

Diskussion om artikeln