Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Motion om att slopa behovsprövning av utländsk arbetskraft i medvind: ”Vi borde välkomna alla som är flitiga”

Från 2017
Uppdaterad 03.10.2017 08:50.
Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning.

108 riksdagsledamöter kräver i en lagmotion att behovsprövningen för arbetskraft från länder utanför EU slopas. Enligt undertecknarna finns det ingen orsak att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera från utlandet.

- Finland är i skriande behov av mer arbetskraft. Därför skulle vi bättre kunna utnyttja denna källa till arbetskraft i likhet med de andra nordiska länderna, säger riksdagsledamoten Juhana Vartiainen (Saml), en av undertecknarna.

Enligt Vartiainen bidrar osäkerheten kring uppehållstillstånden till att utländska arbetstagare, däribland papperslösa invandrare, kan hamna i ett utsatt läge.

- I dagens läge vågar många inte vända sig till polisen, arbetsskyddsmyndigheterna eller facket. Om de skulle vara säkrare på att de kan få ett uppehållstillstånd om de har ett jobb skulle de bättre kunna bevaka sina intressen.

Behövsprövning avgör i dagens läge

Enligt den nuvarande lagstiftningen är det arbets- och näringsbyråerna och Migrationsverket som avgör om kravet på uppehållstillstånd uppfylls.

Grundregeln är att arbetsgivare i första hand förutsätts rekrytera bland den arbetskraft som redan finns på arbetsmarknaden. I praktiken betyder det här att finländare och andra EU-medborgare har företräde till jobben.

Att rekrytera från andra länder är endast möjligt om arbetsgivaren lyckats påvisa att det inte inom en rimlig tid gått att anställda någon för uppdraget inom det egna arbetsmarknadsområdet.

Juhana Vartiainen
Bildtext Samlingspartiets Juhana Vartiainen stöder motionen.
Bild: All Over Press / Petteri Paalasmaa

Sverige har slopat behovsprövningen

Enligt Juhana Vartiainen finns det ändå ingen anledning att begränsa tillgången på utländsk arbetskraft.

- Vår arbetskraft är helt enkelt för liten. Vi borde välkomna alla som är flitiga och som vill komma hit föra att jobba.

Vartiainen uppmanar kritikerna att vända rikta blicken mot Sverige, där behovsprövningen av utländsk arbetskraft slopades för tio år sedan.

- Titta på Sverige som inte har någon behovsprövning. Det har en betydligt lägre arbetslöshet än vi.

Vad händer om arbetsgivarna inte lever upp till sina löften gentemot den utländska arbetskraften? Finns det en risk för att ansvaret överförs från företagen till samhället?

- I snitt får vi ändå ganska flitiga personer hit tack vare lättare arbetsbaserad invandring. Problemet du tar upp gäller även för alla finländare. Om vi har en fungerande arbetsmarknad kommer dessa personer att hitta ett annat jobb.

En majoritet av ledamöterna har undertecknat

Motionen om att slopa behovsprövningen har undertecknats av
108 riksdagsledamöter. Det här betyder att en majoritet av den sittande riksdagen stödet förslaget.

Motionens första undertecknare är Vänsterförbundets Anna Kontula och Samlingspartiets Juhana Vartiainen.

Bland undertecknarna finns ledamöter från samtliga partier förutom Sannfinländarna och Blåa riksdagsgruppen.

Mest stöd får förslaget inom Samlingspartiet, Centern, SFP, De gröna och KD.

Dessutom har åtta socialdemokrater och fyra ledamöter från Vänsterförbundet undertecknat motionen.

Vill övertyga Blå framtid

Det är ovanligt att enskilda lagmotioner leder till ändringar i lagstiftningen.

Enligt kutym skickas ändå motioner som undertecknats av över 100 ledamöter vidare till utskottsbehandling.

Det här betyder att motionerna får en mer grundlig behandling i riksdagen.

Vilka är förutsättningarna för att en lagändring ska bli av, Juhana Vartiainen?

- Det beror på hur motionen behandlas i utskotten. Sedan måste förstås regeringen också ta ställning till frågan i något skede.

- Men jag ska göra allt jag kan för att övertyga vår regeringskumpan De blåa om att vi verkligen behöver denna reform.