Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Grankullaunga super mest, Esbounga värst med oskyddat sex och Vandaunga slarvigast med tandborstningen

Från 2017
Ung kvinna dricker och röker.
Bildtext Flickors alkoholanvändning i Grankulla skiljer sig klart från situationen i övriga huvudstadsregionen. Arkivbild.
Bild: Copyright 2011-2012 Kozzi.com

Åttor och nior i Grankulla dricker mer alkohol än sina jämnåriga i övriga huvudstadsregionen. I Esbo har unga oftast sex utan skydd medan Vandaunga oftast slarvar med tandborstningen.

Uppgifterna framkommer i en enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort. Eleverna svarade på enkäten under våren.

Klart fler åttor och nior i Grankulla är väldigt berusade en gång i månaden i jämförelse med unga i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt eller Vanda. I Grankulla är andelen 17 procent medan andelen i grannkommunerna är mellan 9 och 10 procent.

Siffrorna gäller för båda könen, men skillnaden mellan Grankulla och grannkommunerna är ännu större när det gäller flickor.

Av flickorna är andelen som är väldigt berusad en gång i månaden över 18 procent medan den i övriga huvudstadsregionen är mellan 7,5 och 9,5.

Samma trend syns när det gäller i hur stor utsträckning åttorna och niorna dricker alkohol varje vecka och hur stor andel som är helnyktra. Andelen som dricker varje vecka är högst i Grankulla och andelen helnyktra är lägst.

Flest oskulder i Grankulla

Av åttorna och niorna i Esbo och i Helsingfors har knappt 12 procent använt marijuana eller cannabis. Andelen i Vanda är knappt 9 procent, i Grankulla nästan 8 och i Kyrkslätt nästan 6 procent.

Av åttorna och niorna i huvudstadsregionen är unga i Esbo sämst med att använda preventivmedel. Andelen Esbounga som vid senaste samlaget inte använde preventivmedel var 12,6 procent. I Grankulla var andelen noll. I övriga kommuner var den omkring 10 procent.

I Grankulla är andelen åttor och nior som haft könsumgänge 11,6 procent, medan andelen i övriga huvudstadsregionen är mellan 14,7 och 16,6 procent. I Vanda är andelen högst.

I enkäten fanns också en fråga om det upplevda könet skiljer sig från det kön den unga anger i enkäten. Andelen som svarade ja på den här frågan var omkring 5 procent i alla andra kommuner förutom i Kyrkslätt där andelen var under 3 procent.

kondom
Bildtext Över 12 procent av åttorna och niorna i Esbo använde inte kondom eller annat preventivmedel vid sitt senaste samlag.
Bild: Ludovic Di Orio

Grankullaunga rör på sig mest men Vandaunga blir mest andfådda

Bland åttorna och niorna i Vanda finns enligt enkäten den högsta andelen överviktiga i regionen. Andelen överviktiga Vandaunga är över 18 procent. I Esbo, Helsingfors och Kyrkslätt är omkring 15 procent överviktiga och i Grankulla 13,6 procent.

De som svarade på enkäten har uppgett sin längd och vikt och utifrån det har personernas BMI räknats ut. Om det värdet överstiger en viss gräns anses personen vara överviktig.

I Grankulla är också andelen unga, som rör på sig minst en timme per dag, störst. Däremot är andelen Grankullaunga som rör på sig så att de blir andfådda och svettas en gång per vecka lägre än i övriga huvudstadsregionen. I den kategorin är Vandaunga bäst.

Tandvård
Bildtext 37 procent av åttorna och niorna i Vanda borstar inte tänderna två gånger per dag.
Bild: YLE/Chanette Härus

Vandaunga slarvar mest med tandborstningen

42 procent av åttorna och niorna i Vanda äter inte morgonmål varje dag, vilket är högst i regionen. I Helsingfors är andelen 40 procent. I Grankulla är andelen under 30 procent och lägst.

Om tandborstningen har ett samband med om den unga äter morgonmål eller inte är oklart, men också där utmärker sig unga i Vanda. Andelen åttor och nior i Vanda som borstar tänderna mer sällan än två gånger per dag är 37 procent och högst i huvudstadsregionen.

Grankullaunga är fräschast, där är det bara 28 procent som inte borstar tänderna två gånger per dag.

Här finns alla resultat från THL:s enkät Hälsa i skolan (på finska).

Diskussion om artikeln