Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bostadsenkät för äldre i Vasa fick bra start

Från 2017
Äldre man på bänk
Bildtext Arkivbild.
Bild: Northern Lights/ Timo J Malmi

Vasa stad kartlägger den äldre befolkningens bostads- och servicebehov. Efter bara ett par dagar har redan 40 äldre Vasabor svarat på enkäten.

Vasa vill alltså ha reda på vilka bostadsbehov och förväntningar den äldre befolkningen har. Och bland de äldre verkar det också finnas en vilja att hjälpa staden på traven.

I måndags, efter att enkäten publicerades i helgen, hade redan ett 40-tal äldre besvarat frågorna. Staden vill bland annat veta hur de bor i dag och vad de planerar för framtiden.

Kollar intresset för travbaneområdet

Bostadschef Jonas Nylén säger att kartläggningen görs för att staden ska kunna svara mot behoven i framtiden. Man vill också utröna intresset för travbaneområdet.

- Vi planerar ett helt kvarter med 170-200 bostäder riktade till seniorer.

Staden har en tomtöverlåtelsetävling på gång och man letar efter företag som vill bygga seniorkvarteret.

- Vi vill ha olika slags bostäder för olika inkomstklasser.

Inflyttningen kan öka på sikt

Men enkäten handlar inte bara om travbaneområdet. Den gäller hela staden och även vilken service de äldre vill ha i sina bostadsområden.

Nylén säger att i dag har man inte märkt någon större inflyttning av pensionärer från landsbygden till staden. Men i takt med att servicen försvinner och befolkningen blir äldre kan inflyttningen öka på sikt.

Enkäten är avsedd för invånare över 60 år och den görs i samarbete med miljöministeriet och företaget Owal Group. Enkäten kan besvaras till den 20 oktober.

Seminarium om resultaten

Den 2 november arrangeras ett seminarium om resultatet av enkäten. Där deltar bland andra äldrerådet, tjänstemän och också grannkommunernas kommundirektörer.

- Vi söker också nya boendeformer som kan attrahera alla, säger Nylén.

Länk till den elektroniska enkäten.

Diskussion om artikeln