Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karlebyborna ska börja sortera i två kärl

Från 2017
Uppdaterad 03.10.2017 19:59.
Flerfackskärl för sortering av sopor
Bild: Yle/ Carmela Walder

Karleby ger grönt ljus för tvåfackskärl i hushållen. Staden har tidigare motsatt sig två kärl, men har nu ändrat sig.

Nu går också stadsstyrelsen i Karleby in för att hushållen i staden ska ha två kärl på gården, ett för bioavfall och ett för energiavfall.

Hittills har sopbilarna kört påsarna osorterade till Ekorosk där en optisk anläggning separerat avfallet.

Men anläggningen har tjänat ut sitt syfte och för att undvika en investering på 2,5 miljoner euro går man in för sortering redan i hushållen.

Ett annat problem har varit att soppåsarna går sönder och avfallet blandas.

Karleby motsatte sig två kärl

Stadsstyrelsen i Karleby går in för att systemet med två kärl införs hösten 2018.

Ännu för två år sedan motsatte sig Karleby stad införandet av två kärl, men nu anser byggnads- och miljönämnden att förslaget är bra och nödvändigt.

Österbottens avfallsnämnd väntas ta ett beslut i frågan under oktober månad.

Ekorosk sköter avfallshanteringen för tio kommuner och 55 000 hushåll.

Diskussion om artikeln