Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stort finländskt fenomen - hundratals muslimer blir kristna

Från 2017
Uppdaterad 04.10.2017 09:37.
Yle Nyheter: Hundratals muslimer blir kristna - Spela upp på Arenan

Allt fler muslimer konverterar till kristendomen. Flera hundra, kanske över tusen främst irakiska asylsökande har blivit kristna och ansöker sedan om asyl på nytt på grund av förföljelse.

I Helsingfors har en hel ny församling grundats för nykonverterade där såväl skriftskola, mässor som dop går på arabiska.

– Det är de som kommer till mig, inte jag som knackar dörr, säger den palestinskfödde pastor Ramez Ansara, som ansvarar för det arabiskspråkiga arbetet i Helsingforsregionen.

Varje måndag kommer ett tjugotal män, främst irakiska asylsökande i tjugoårsåldern och lyssnar på pastor Ramez skriftskolelektioner i Hertonäs församling i Helsingfors.

Henkilökuva
Bildtext Pastor Ramez Ansara
Bild: Mikko Koski/Yle.fi

De flesta kommer till en början i hopp om att få ett positivt asylbeslut, säger Ansara.

En muslim som lämnar islam lever nämligen under dödshot i sitt hemland och har på det viset en möjlighet att få asyl, ifall Migrationsverket anser att konverteringen är äkta.

Pastor Ramez ser ändå en stor förändring hos dem som fortsätter att komma till hans skriftskola.

– Efter hand, när de lyssnar på mig, blir de intresserade av kristendomen och procenten på dem som uppriktigt börjar tro och vill konvertera blir högre och högre. Många berättar till slut att hela deras liv fick en ny vändning när de lyssnade på mig, berättar Ansara.

Migri: Ett stort och specifikt finländskt fenomen

Vid Migrationsverket talar man redan om ett stort fenomen.

Eftersom myndigheterna inte får föra statistik över känsliga personuppgifter såsom religion, finns det bara uppskattningar om hur många muslimska asylsökande som de facto har konverterat till kristendomen efter hösten 2015.

Det handlar åtminstone om flera hundra, men den faktiska siffran kan ligga på över tusen, kanske till och med flera.

Enligt Tirsa Forssell på asylenheten vid Migrationsverket handlar det om ett specifikt finländskt fenomen.

I andra nordiska länder har man inte stött på fenomenet.

― Tirsa Forssell, Migri

– Tidigare var det iranier som konverterade till kristendomen i såväl Finland som i övriga Norden, men fenomenet med irakiska och afghanska asylsökande som nu uttryckligen konverterar i besvärsskedet - alltså när de redan har fått ett negativt beslut (från Migrationsverket eller Migrationsverket och förvaltningsdomstolen) - är nytt, säger Tirsa Forssell vid Migrationsverket.

Enligt Forssells uppskattning beviljar Migrationsverket asyl i ungefär hälften av fallen.

Henkilökuva
Bildtext Allt fler vill komma till pastor Ramez
Bild: Mikko Koski/Yle.fi

Också vid församlingarna har det stora intresset bland asylsökande kommit som en överraskning, berättar pastor Ramez till Yle Nyheter.

– Jag har inte möjlighet att ta emot alla som vill komma på mina skriftskolelektioner, säger Ansara, vars arbete har fått en alldeles ny dimension under det senaste året.

Döper endast klara fall

Även om det är Migrationsverket som har sista ordet när det gäller asyl på grund av religiös förföljelse, väger prästernas ord tungt också i Migrationsverkets beslut.

En av dem som skriver utlåtanden till Migri är pastor Ramez Ansara. Han är noggrann med att skriftskoleeleverna ska få cirka 45 till 60 timmar undervisning och att de ska ha en genuin, kristen tro innan han döper dem.

Jag vill verkligen känna tron hos den jag döper och se hur personens liv har förändrats

― pastor Ramez Ansara
Yleiskuva
Bildtext Pastor Ramez skriftskola
Bild: Mikko Koski/Yle.fi

– Jag har ett gott rykte vid Migri och vill gärna hålla fast vid det. Jag döper ingen förrän jag är övertygad om dennes djupa tro. Om jag bara skulle döpa för att ge någon ett positivt papper från de finländska myndigheterna så skulle jag ju manipulera Finlands lag. Det ligger inte i mitt intresse, säger pastor Ramez Ansara.

"Kristendomen ger mig lugn"

En av de cirka åttio nykonverterade som pastor Ramez har döpt kallas för Johannes. Han döptes i juni 2017 och fortsätter att gå till skriftskolan i Helsingfors varje vecka.

– Jag törstar efter mer och mer av det lugn som kristendomen ger mig. När jag lyssnar på pastor Ramez så kommer lugnet, berättar han.

Yleiskuva
Bild: Mikko Koski/Yle.fi

Den snart fyrtioåriga trebarnspappan Johannes har fått betala ett dyrt pris för sin nya övertygelse. Hans familjemedlemmar och släktingar i Irak har alla klippt av banden till honom.

Också här i Finland blir han utsatt för arga landsmän som muckar gräl med honom när de ser honom bära ett silverkors runt halsen. Men han låter sig inte provoceras.

– Jag är kristen. Jag följer Jesus och strävar efter frid.

Om någon försöker slå mig så vänder jag andra kinden till.

― Johannes

Då och då under intervjun faller några tårar ur ögonvrån på Johannes. Speciellt när han berättar om känslan som väller över honom när han sitter i kyrkan på fredagar när det ordnas en egen mässa på arabiska.

– Jag sätter mig ner och ber. Ibland kommer tårarna när jag börjar tänka på alla de år som har gått förlorade när jag hade fel. Varför förstod jag inte att följa Jesus tidigare?

– Sedan kommer min pastor, vi sjunger, läser Bibeln. Då känner jag mig lugn igen.