Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Revisorer vill ha mera finska i Larsmo

Från 2017
Lähikuva itse tehdyistä poliitikkojen korteista (joita käytetään tukena opetuksessa), Puistolan peruskoulu (yläaste), Hki, 12.5.2017.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Larsmo borde satsa mera på undervisning i finska i barnomsorgen och den grundläggande utbildningen. Det skriver kommunens revisorer. Men kommunstyrelsen verkar nöjd med dagsläget.

Revisorernas kritik har redan en gång varit uppe i fullmäktige men där blev det remiss. Man ville ha utförligare svar av kommundirektören och styrelsen.

Nu skriver kommunstyrelsen att de uppställda målen för språkundervisningen uppnåddes på flera sätt.

I Cronhjelmskolan har man haft ökad betoning på muntlig kommunikation och man har jobbat ämnesövergripande med flera språk, även finskan.

Gällande årskurserna ett till sex finns en ambulerande lärare i finska. Man arbetar praktiskt så att eleverna vågar använda språket genom lek, sång och kommunikativa övningar.

Inom förskolan och dagvården ges språkduschar i finska genom lek och sång.

Gångbro saknas

Var blev förundersökningen av en gångbro till kommunens fritidsområde på Köpmanholmen, undrar revisorerna. 2016 beslöt man att en undersökning ska göras, men den saknas fortfarande.

Kommunstyrelsen konstaterar att orsaken är att den tekniska personalen varit belastad med många stora projekt som centrumhuset och torget, idrottsparken och daghem och skolor.

Personalen räckte helt enkelt inte till för att också utreda gångbron. Men utredningen blir kanske av ännu i år, säger förvaltningschef Carola Löf.

Oförklarade budgetavvikelser

Revisorerna riktar också kritik mot att större avvikelser från budgeten borde förklaras i textdelen. Och avvikelser mellan budgeterade och förverkligade investeringar borde följas upp.

Svaret från kommunstyrelsen är att bokslutsarbetet blev svårare då kommunen övergick till ett nytt ekonomisystem. Det krävde personalresurser och dukumentationen blev bristfällig.

Nu är bättring på väg. I våras började en ekonomichef sitt arbete och en ny programvara har tagits i bruk för budgetarbetet. Det ska bli mera åskådligt och och man kan bättre följa med hur målsättningarna nås.

Den 16 oktober ska fullmäktige på nytt behandla revisionsnämndens utvärderingsberättelse och kommunstyrelsens svar.

Diskussion om artikeln