Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svenska Centerns styrelse kan ha tappat sin beslutsförhet

Från 2017
Uppdaterad 03.10.2017 21:09.
Kille med händerna knäppta.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Anna Savonius

Enligt stadgan för svenska Centerns distrikt ska styrelsen bestå av minst 11 personer. I lördags valde tre personer att lämna styrelsen och kvar finns endast åtta ledamöter.

Styrelseordförande Peter Knuts anser att de tre som hoppat av inte har någon giltig orsak och därför är styrelsen fortfarande beslutsför.

I stadgan står: "Distriktets verkställande organ och lagliga styrelse utgörs av distriktskommittén som består av ordföranden, två (2) vice ordförande samt minst åtta (8) och högst sexton (16) andra medlemmar. Distriktskommitténs mandatperiod är ett kalenderår."

Man måste ha något skäl om man ska sluta.

Peter Knuts

Under lördagens extra insatta möte valde tre av styrelsemedlemmarna att avgå efter att halva mötet gått.

Enligt stadgan är alltså inte styrelsen beslutsför då längre. Men ändå fortsatte styrelsemötet i vanlig ordning under lördagen.

Ordförande: De har inte avgått

Styrelseordförande Peter Knuts förklarar det hela med att de tre styrelsemedlemmarna inte avgått. Enligt honom måste de ha giltiga skäl till det. Det de uppgett räcker inte.

- Egentligen kan man inte hoppa av en styrelse. Man är ju vald för ett år åt gången tills nästa styrelse tillträder. Man måste ha något skäl om man ska sluta, säger Knuts.

Peter Knuts
Bildtext Peter Knuts
Bild: Yle/Roger Källman

De tre styrelsemedlemmarna hoppade bland annat av för att de ville att man på mötet i lördags skulle behandla verksamhetsledarens uppförande på sociala medier. De ansåg att det inte fanns med på föredragningslistan.

Var deras skäl icke godtagbart?

- Inte hade de något skäl. Sjätte punkten handlade om HSS Medias och Yles rapportering om Ahlbäck. Det behandlade vi då den punkten kom men då hade de redan gått ut. Om de inte kan läsa innantill är det beklagligt, säger Knuts.

Enligt stadgan är styrelsen beslutsför då ordförande eller en viceordförande är på plats samt minst hälften av de övriga medlemmarna i styrelsen. Därför ansåg de att de kunde fortsätta mötet.

- Verksamhetsledaren för Etelä Pohjanmaa var med på mötet. Vi rådfrågade honom hur vi ska göra och han sa att åtta av elva var kvar var så stor del att det föranledde inga desto mer åtgärder, säger Knuts.

Centerns loggotyp
Bild: Centern.

Skriftligt avhopp

Fram tills i lördags satt Toivo Ikonen från Vasa i styrelsen för svenska Centerns distrikt. Han är en av de tre som valde att avgå.

Att Peter Knuts säger att deras avgång inte är giltig förstår Ikonen inte.

Vi har skriftligen sagt upp oss.

Toivo Ikonen

- Vi har skriftligen sagt upp oss. Vi har skrivit under ett papper om att vi slutar och lämnat in det, säger Ikonen.

Har ni fått någon respons på det om det är godtaget att ni lämnar?

- Nej. Vi har inte diskuterat det med någon. Och det står inte heller i stadgorna om giltiga skäl för att lämna styrelsen. Därför har vi diskuterat efteråt om det var lagligt att fortsätta mötet.

"Vi vill inte ha något bråk"

Ikonen säger också att könsfördelningen inte längre stämmer efter att han och två kvinnor som lämnade styrelsen. Det finns en kvinna kvar i styrelsen.

Gällande könsfördelningen står det i stadgan som följer: Av distriktsstyrelsens medlemmar bör 40 procent vara kvinnor.

Jag vill att det här tar slut nu.

Toivo Ikonen

Ikonen säger att de inte har fört saken till centralpartiet i Helsingfors. Han tror inte heller att de kommer att göra.

- Vi vill inte ha något bråk. Vi var lite besvikna att resten av styrelsen inte tyckte som vi.

- Jag vill att det här tar slut nu. Jag måste acceptera att majoriteten har sagt sitt och vi var i minoritet. Det är demokrati, säger Ikonen.

Slaget efter tolv - dagens debatt: 03.10.17 Centerns svenska avdelning i kris

Programmet är inte längre tillgängligt

Det spända läget inom svenska Centern diskuterades i Slaget efter tolv, tisdag 3.10.

Diskussion om artikeln