Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Coachning har blivit ett modeord: En del vill ha livsförändring, går på kurs och startar ett eget coachningsföretag

Från 2017
Uppdaterad 09.10.2017 18:13.
barbro teir
Bildtext Tidigare KSF-chefen Barbro Teir är existentiell coach.
Bild: Heidi Finnilä

Allt fler företag erbjuder coachning. Branschen är brokig med många olika former av coachning som följer varierande filosofier. Företagen erbjuder samtalshjälp för personer som vill ha en förändring i sitt liv, som vill bli bättre på att kommunicera eller som vill förbättra sina ledaregenskaper.

För en klient kan det vara svårt att navigera bland allt som erbjuds, eftersom det inte finns någon myndighet som övervakar verksamheten.

Före detta KSF-chefen Barbro Teir har sadlat om och utbildat sig i Stockholm i något som kallas existentiell coachning. Hennes plan är att efter sin certifiering ta en master-examen i London.

Jag besöker en session där hon använder kändisen Lotta Backlund som provkanin för att visa vad hennes coachning går ut på.

lotta backlund
Bildtext Lotta Backlund säger att det ibland kan vara bra att tala med en fiffig människa.
Bild: Heidi Finnilä

Lotta Backlund har jobbat med talkshow, arbetar nu som borgmästaren Jan Vapaavuoris assistent och är tjänstledig från sitt jobb som tv-producent.

För många kan det framstå som att hon redan har en drömkarriär. Ändå funderar hon på vad hon ska göra när hon blir stor.

Coachen Barbro Teir vill hjälpa henne med att få klarhet och energi att förverkliga sina drömmar.

Teir förklarar att coachning inte är terapi där man rotar i det förgångna. Man utgår från här och nu och blickar framåt.

Vi tror inte på det undermedvetna, säger Teir.

- Här står vi i dag. Vad är det vi vill åstadkomma i framtiden, vad borde vi göra för att uppnå våra mål och vad är prislappen?

Kastadhet

Termen kastadhet har de existentiella coacharna plockat av filosofen Heidegger. Vi är alla inkastade i världen till omständigheter som vi inte har bett om och som vi inte kan kontrollera.

- Det finns en massa omständigheter som du inte har valt.

Du har inte valt din socioekonomiska uppväxt, inte heller när eller var du är född. Ingen annan är kastad i världen på samma sätt som du, förklarar Teir.

Vi tror inte på det undermedvetna

Barbro Teir
publik på coaching
Bildtext Publiken är både intresserad och fundersam på Teirs session om existentiell coachning.
Bild: Heidi Finnilä

- Vad arbetslivet beträffar är kastadheten de villkor som är givna uppifrån och som man inte kan ändra på.

Onödigt att sätta ner energi på att försöka förändra någonting som är givet av någon annan

Barbro Teir

Det här är villkor som någon annan har bestämt, oftast ägarna, styrelsen, eller cheferna och vi är kastade in i den här organisationen med de här villkoren just nu, säger Teir.

- Då är det onödigt att sätta ner en massa energi på att försöka förändra någonting som är givet av någon annan och som man inte har makten att förändra.

Lotta Backlund är nöjd efter sin coachning, också om Teir tyckte att hon var en ganska besvärlig klient.

Hon är typen som kan prata omkull vem som helst, säger Teir.

Backlund förklarar att hon egentligen hela tiden vetat vad hon måste göra.

Kanske jag nu på riktigt går hem och försöker göra en plan

Lotta Backlund

Backlunds plan är att äntligen skriva en bok och eventuellt hitta nya utmaningar i startup företag. Hon kom fram till att eftersom hon är bra på att prata och förklara, kunde hennes kompetens komma väl till pass i nya företag som har svårt att sälja sin idé.

Vad coachningsföretag beträffar anser Backlund att det verkar finnas för mycket av dem.

- Det verkar lite huuhaa (ung. flummigt). Men det kan ju vara helt bra att ibland prata med en fiffig människa.

En del går säkert också i terapi utan att ha fel i huvudet

Lotta Backlund

Coacharna är måna om att poängtera att coaching inte är terapi, det här handlar om nuet och framtiden, inte dåtid eller det undermedvetna.

När jag frågar hur de vet när en klient hellre borde gå på terapi än coaching, får jag inte helt tydliga svar.

Mer utbud än efterfrågan

En del coachar är bekymrade över att coachning har blivit ett modeord och att utbudet av olika sorters coachning är så brokigt.

marianne borg-hyökki
Bildtext Marianne Borg-Hyökki är både gestaltterapeut och ledarskapscoach.
Bild: Heidi Finnilä

Marianne Borg-Hyökki är certifierad coach. Hon har ett certifikat från International Coach Federation. Det är fråga om en organisation som både utbildar coachar och delar ut olika certifikat beroende på hur långt man kommit i sin utbildning. Organisationen regleras inte av finländska myndigheter.

En del vill ha en livsförändring, går på en coachutbildning och startar sedan ett eget coachningsföretag

Marianne Borg-Hyökki

Borg-Hyökki misstänker att det just nu finns mer utbud än efterfrågan på den finländska coachningsmarknaden.

- Det är många som har jobbat i arbetslivet med personalutveckling och som vill göra en livsförändring. De går en coachutbildning och startar sedan ett företag.

Borg-Hyökki är nöjd med Teirs förevisning i existentiell coachning fast hon själv hör till en annan coachskola.

Intuition som arbetsredskap

Christine Suvanto tar emot på sitt kontor i centrum av Helsingfors. Också hon har ett ICF certifikat.

-Jag litar på min intuition.

Att bli coach är att bli bättre och bättre, att våga släppa taget, att på riktigt våga vara där för klienten, säger Suvanto.

Jag frågar hur man kan lära sig intuition och Suvanto svarar:

- Du måste lära dig bara. Det är övning, övning, övning.

Suvanto fortsätter med att förklara att det viktiga för
henne inom professionell coachning är att det är seriöst, professionellt, personligt och har hög kvalitet.

ICF har ett eget etiskt råd och det finns modeller för hur klagomål skickas in och behandlas och vilka konsekvenser ett klagomål har, förklarar Suvanto.

För mig är coachning inget modeord

Christine Suvanto

- Coachning är för mig inget modeord, ICF Global fyllde 20 år ifjol och ICF har verkat i Finland i 10 år. Professionell coachning finns och är kraftfull då den används rätt.

För att få ett certifikat måste man behärska både teori och praktik. Det finns särskilda yrkesprov där man i praktiken visar att man kan coacha, berättar Suvanto. Dessutom krävs ett skriftligt prov där man visar att man behärskar de etiska riktlinjerna. Efter det kan man få sitt certifikat som är i kraft endast tre år.

- Det här betyder att man måste förkovra sig hela tiden och arbeta för att upprätthålla sin kompetens.

christine suvanto
Bildtext Att vara coach innebär att man utbildar sig hela tiden, säger Christine Suvanto.

Nätet kryllar av företagare som erbjuder coachning.

Företagen har olika benämningar och inriktningar. Det kan handla om allt från arbetslivscoachning och kommunikationscoachning till parrelationscoachning och chefscoachning.

För klienterna kan det vara svårt att orientera sig i djungeln av olika coachningsföretag. Det kan vara svårt att veta exakt vad man får när man anlitar en coach.

Coacharna själva är också lite bekymrade över att coachningen har blivit ett modeord och att det finns en så stor variation på marknaden. Det kan vara svårt att skilja agnarna från vetet.

Ingen myndighet övervakar coaching

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira tvår sina händer vad coachning beträffar. När jag kontaktar Valvira svarar man mig per e-post att coachning inte ingår i Valviras övervakningsområde eftersom det inte handlar om social- och hälsovård.

Konkurrens- och konsumentverket har inte ännu tagit emot klagomål om coachningsföretag. Men juristen Kristiina Vainio anser att branschen inte är helt oproblematisk.

För privatpersoner finns det hjälp att få, men om ett företag är missnöjd med produkten finns det egentligen ingen myndighet att söka sig till, berättar Vainio.

kristiina vainio
Bildtext Juristen Kristiina Vainio vid Konkurrens- och konsumentverket anser att coachningsbranschen är lite problematisk.
Bild: Heidi Finnilä

Det här är nog en grå zon

Kristiina Vainio

Om en enskild klient är missnöjd med tjänsten uppmanar Vainio klienten att först kontakta själva företaget. Om inte det hjälper, kan man vända sig till magistratens konsumentrådgivning.

- Om inte det heller hjälper, finns det en konsumenttvistenämnd som man kan söka sig till.

Pengarna tillbaka om klienten inte är nöjd

Jag frågar Christine Suvanto om hon någonsin varit med om att en klient blivit missnöjd. Hon säger att hon ännu inte haft den erfarenheten, men tillägger:

- Det första jag säger till klienten är att du förbinder dig inte till något. Därför undertecknar vi ingen överenskommelse förrän efter första samtalet.

Det första jag säger är att du inte förbinder dig till något

Christine Suvanto

Söker man efter prissättning, är det inte helt enkelt att hitta prislistor på nätsidorna. Priset för en session av individuell coachning verkar ligga på båda sidorna om 100 euro, men det kan säkert variera.

Christine Suvanto säger att hon också tar så kallade pro bono klienter som behöver hjälp, men som inte har råd att betala. För henne handlar coachning om att göra världen till en bättre plats.

barbro teir
Bildtext Barbro Teir har en sex månaders coachutbildning bakom sig, men studierna fortsätter.
Bild: Heidi Finnilä

Barbro Teir har ett rabatterat pris innan hon har fått sin certifiering och försäkrar att klienter som inte är nöjda får pengarna tillbaka.

Förankring i företagsvärlden

Teir betonar att om man erbjuder arbetslivscoachning är det viktigt att man känner till situationen i näringslivet.

- Min erfarenhet är till nytta för att coachingen ska vara verklighetsförankrad och leda till någon form av handling.

Jag frågar Teir vad hon har tagit med sig från sitt ledarskap på KSF Media där hon varit en tuff chef.

Jag tog en roll som jag inte var bekväm i

Barbro Teir

- Mot slutet av min karriär på KSF media tog jag en roll som jag trodde att det förväntades av mig och som var väldigt obekväm för mig själv.

- Och det gick ju inte så bra, kan man säga.

Teir säger att hon nu har fått nog av att jobba med budget och siffror. Nu vill hon jobba med människor.

Caroline Lindberg har följt med Teirs coachningssession i publiken med blandade känslor.

caroline lindberg
Bildtext Caroline Lindberg är både intresserad och irriterad av coachning.
Bild: Heidi Finnilä

- Jag är nog intresserad för att jag är irriterad. Jag vill förstå varför man gör så här, men jag förstår det inte riktigt ännu.

Lindberg skulle ändå gärna veta vad en existentiell coachning av henne skulle leda till.

Konsumentverkets jurist Kristiina Vainio påminner klienterna om att alltid läsa igenom avtalsvillkoren och ta särskild hänsyn till priset, giltighetstiden och definiera vad det är man köper.

Vad gör jag när jag ger mina pengar till just den här näringsidkaren?

Artikeln kompletterades 9.10 med vissa detaljer gällande den internationella coahningsorganisationen ICF.

Diskussion om artikeln