Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nöjd med tandläkarbesöket? Tryck på en glad Sibbovarg

Från 2017
Sibbo kommuns nöjdhetsmätare.
Bildtext Fyra Sibbovargar på rad väntar på att få höra hur nöjda användarna varit med kommunens service.
Bild: Sibbo kommun

Sibbo kommun introducerar vargemojier på kommunens serviceställen för att kunna mäta hur nöjda kommuninvånarna är med besöket.

Sibbo prövar en ny modell för att mäta kundupplevelsen. I fortsättningen används nöjdhetsmätarna för att mäta vad kunderna tycker om servicen på de olika ställena.

Kunden kan berätta om sin erfarenhet av servicen bland annat genom att trycka på den vargemoji som bäst beskriver upplevelsen.

Med hjälp av nöjdhetsmätaren kan kunden också berätta närmare vilka faktorer det var som påverkade upplevelsen.

Sibbo kommuns nöjdhetsmätare.
Bildtext Texten kommer ännu att ändras. Frågan ska stå i ordningsföljden finska, svenska och engelska.
Bild: Sibbo kommun.

Mätarna finns i Sockengården, i social- och hälsovårdscentralerna i Nickby och Söderkulla, på biblioteken samt vid tandvården och rådgivningen i Söderkulla.

Med hjälp av nöjdhetsmätaren vill kommunen fråga kunden om servicen som hen nyss har fått. På kommunens webbplats kan man också ge mer detaljerad feedback om kommunens service eller andra verksamhetsformer.

Man kan också lämna in utvecklingsidéer.

De kunder som är i telefonkontakt med kommunen får dessutom som textmeddelande en länk, med vilken de kan berätta om servicen de har fått.

Sibbo kommuns nöjdhetsmätare.
Bildtext Arg som en varg eller tummen upp för Sibboservicen?
Bild: Sibbo kommun.

Kommunens service kommer att utvecklas på basis av feedbacken. Mätandet av kundupplevelsen börjar som ett försök i tre månader, varpå mätaren av kundupplevelsen utvecklas vidare på basis av erfarenheterna.

- Kundupplevelsen har vi också tidigare försökt mäta på många sätt, men den nya mätmodellen gör att mätandet blir enhetligt inom de olika kommunala tjänsterna. I fortsättningen kommer kundens upplevelse alltid att mätas på samma skala, berättar projektansvariga Carola Juselius.

Som emojier på nöjdhetsmätaren har kommunen valt varg eftersom vargen är en del av Sibbo och Sibboidentiteten. Kommunens maskot Sibbe-vargen är bekant för många och vargen finns också på kommunvapnet.

Diskussion om artikeln