Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kränker USA:s spioneri ditt privatliv på nätet? EU-domstolen ska avgöra frågan

Från 2017
Facebooks serverhall i Luleå, Sverige
Bildtext Facebooks serverhall i Luleå, Sverige - ett av de ställen där företaget sparar EU-användares data inom unionen. Men en hel del data om europeiska användare finns också i USA.
Bild: EPA/Susanne Lindholm

Högsta domstolen på Irland har bett EU-domstolen att ta ställning till om det borde bli olagligt för Facebook att flytta över EU-medborgares personliga data till USA. Det kommande beslutet kan få stor betydelse för miljontals användare och för stora delar av IT-branschen.

Europeiska användares e-postmeddelanden, bilder och andra personliga data överförs regelbundet till servrar i USA. Det är smidigare för IT-bolag såsom Facebook att inte behöva skilja åt den europeiska verksamheten från den globala.

Men den österrikiska advokaten Max Schrems anser att det här bryter mot EU-medborgares rätt till att hålla sina personliga data hemliga - bland annat eftersom det gör det lättare för den amerikanska underrättelsetjänsten NSA att övervaka informationen.

Schrems har redan för en tid sedan tagit fallet till domstol, och en ny vändning i tvisten kom på tisdagen den här veckan. Då beslöt Högsta domstolen på Irland alltså att flytta fallet till EU:s högsta domstol, EU-domstolen i Luxemburg.

Facebook och USA:s regering har däremot motsatt sig den irländska dataombudsmannens Helen Dixons förslag att flytta fallet till EU-domstolen.

Domaren vid Högsta domstolen på Irland påpekade ändå i sitt domslut att det finns välgrundade orsaker att tro att EU-kommissionens flera tidigare beslut som godkänner överföring av användares data utanför unionen är ogiltiga.

Europadomstolen
Bildtext EU-domstolen i Luxemburg
Bild: EPA/ NICOLAS BOUVY

I domslutet står det bland annat att det är klart att myndigheter i USA behandlar stora mängder data på ett godtyckligt sätt och att det kan beskrivas antingen som massövervakning eller riktad övervakning.

Myndigheter i USA behandlar stora mängder data på ett godtyckligt sätt och det kan beskrivas antingen som massövervakning eller riktad övervakning.

Bland annat information som visselblåsaren Edward Snowden har läckt visar det här.

Den amerikanska regeringen betonade för sin del i den irländska domstolen att EU-medborgares data skyddas på ett tillräckligt sätt i USA och att det skulle kunna få stora negativa konsekvenser för handeln och affärslivet om EU begränsade överföringarna.

Höga krav på dataskydd

EU-lagen kräver alltså att personlig information är skyddad på ett tillräckligt eller lämpligt sätt då informationen flyttas utanför EES-området, det vill säga utanför EU-länderna samt utanför Island, Liechtenstein och Norge.

EU-kommissionens beslut om dataöverföring kallas lite kryptiskt för “standard contractual clauses”, eller fritt översatt för standardkontraktsklausuler.

De här klausulerna gör det möjligt för amerikanska Facebook att tillämpa EU:s dataskyddsregler via sitt bolag på Irland.

Med andra ord är de nu aktuella klausulerna juridiska alternativ som har möjliggjort att dataöverföringarna till USA har kunnat pågå.

Miljontals överföringar med personliga data sker varje dag mellan EU och den övriga världen. Eventuella förändringar i reglerna skulle alltså få stora konsekvenser - inte endast för Facebook, utan också för stora delar av IT-branschen.

Miljontals överföringar med personliga data sker varje dag mellan EU och den övriga världen.

EU-domstolen ogiltigförklarade för två år sedan det så kallade Safe harbour-avtalet som gjorde det möjligt att överföra uppgifter från europeiska användare till servrar i USA.

Max Schrems
Bildtext Advokaten Max Schrems låg också bakom den rättsprocessen som ledde till att Safe harbour förkastades.
Bild: EPA/JULIEN WARNAND

Avtalet ersattes sedan av Privacy Shield, som däremot har fått kritik för att inte i tillräcklig grad ta i betraktande den amerikanska massövervakningen på internet.

EU-domstolen väntas ta ställning till det färska fallet inom några månader.

Källor: EU-domstolen, The Irish Times, Law360, FT, EU Observer

Diskussion om artikeln