Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Rapport om västmetron har blivit offentlig - därför försenades bygget

Från 2017
Uppdaterad 04.10.2017 20:57.
utanför hagalunds metrostation
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Stram tidtabell och besvär inom planläggning är några av orsakerna till att västmetron försenades. En utredning om bygget av västmetron och Västmetrobolagets verksamhet har offentliggjorts.

Västmetron försenades eftersom tidtabellen var stram och projektets omfattning och innehåll förändrades under byggets gång. Dessutom har de invånarbesvär som gjorts om planläggningen försenat västmetrobygget.

Det sista skedet när västmetron skulle tas i bruk har varit mer omfattande än väntat, vilket också försenat bygget.

Det kommer fram i en rapport som behandlar västmetrobyggets projektledning, tidtabell och kostnader.

Esbo och Helsingfors stad har beställt en särskild revision om byggandet av västmetron, Västmetrobolagets verksamhet och hur besluten om västmetron fattats. Rapporten är nu offentlig.

- Vi kommer att noggrannt bekanta oss med rapporten och de åtgärder vi sedan måste ta, säger Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä i ett pressmeddelande.

Optimistisk kostnadsberäkning och dålig övervakning

I rapportens slutledning konstateras att den kostnadsberäkning för metrobygget som beslutsfattarna tog ställning till var optimistisk och inte beaktade alla risker till en kostnadsökning som fanns.

Västmetrobolaget var som beställarorganisation liten och byggkonsulten fick en mycket stor roll. Det innebar att Västmetrobolaget inte haft resurser att tillräckligt detaljerat övervaka byggets ekonomi, tidtabeller och risker.

Esbo och Helsingfors koncernsektioner ska behandla rapporten i oktober.

Hagalunds metrostation

Vad undrar du om västmetron? Nu kan du fråga experterna!

När? Vad? Hur? Varför? Vad undrar just du om västmetron?

Diskussion om artikeln