Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad skärper övervakningen av farmområdet i Fäboda

Från 2017
Uppdaterad 05.10.2017 10:07.
Farmområdet Vallan, Jakobstad
Bildtext Farmområdet Vallan i Jakobstad.
Bild: Nathalie Lindvall

Miljöhälsovården i Jakobstad rekommenderar att farmområdet i Fäboda inspekteras oftare och att miljömyndigheten övervakar att pälsodlarna följer sina miljötillstånd.

Från och med nästa år kommer miljövårdsbyrån att flytta upp farmområdet i Fäboda till tillsynsklass 1. Det här innebär att farmområdet inspekteras årligen.

- Det har tyvärr varit inspektioner bara vart tredje år, men nu är tanken att det ska ske årligen. Samarbetet med företagarna på farmområdet ska öka, så att vi kommer åt problemen, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bjarne Kull (SDP).

Tillförordnade miljövårdschef Sofia Zittra-Bärsund skriver i sin beredning till miljö- och byggnadsnämnden att farmområdet påverkar omgivningen på flera sätt.

Farmområdet Vallan, Jakobstad
Bildtext Vallans farmområde.
Bild: Nathalie Lindvall

De största faktorerna är de många måsarna och flugorna och tidvis bristfällig ytvattenrening.

Ett 50-tal grannar till farmområdet har fått nog av flugproblem. I augusti krävde de i en skrivelse att staden ska ta tag i problemet. Periodvis kan farmområdets grannar inte vistas i sina trädgårdar.

Flugor på hus och i gödseln

I början av september granskade NTM- centralen, miljöhälsovården och miljövårdsbyrån i Jakobstad farmområdet i Fäboda under två dagar.

Vid inspektionen av Vallans farmområde fanns det flugor på husen och fluglarver i gödseln skriver miljöhälsovården i sitt utlåtande.

Därför anser miljöhälsovården att flugbekämpningen bör ske mera organiserat och regelbundet. Miljömyndigheten ska också övervaka att pälsodlarna följer de krav som nämns i miljötillstånden.

Miljöhälsovården rekommenderar att farmområdet ska inspekteras årligen med tyngdpunkt på flugbekämpning och gödselhantering.

Inspektion i november

Sofia Zittra-Bärsund skriver i sin beredning att en ny inspektion ska göras i november. Under de senaste åren har pälsodlarna uppmanats både skriftligen och muntligen att bekämpa flugor.

I utlåtandet står det att miljöhälsovården anser att flugmängden sannolikt kan utgöra en sanitär olägenhet utgående från de inspektioner som miljöhälsovården gjort.

Det är ändå svårt att dra klara slutsatser av flug- och luktolägenheterna eftersom så få inspektioner gjorts i området.

I fortsättningen kommer miljöhälsovården att dela ut flug- och luktdagböcker till alla de som tar kontakt på grund av problem med flugor och lukt.

Vatten rinner förbi reningsverket.
Bildtext Tidvis har vattenreningen från farmområdet varit bristfällig.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Det här för att man lättare ska kunna bedöma omfattningen av den här typen av problem.

Diskussion om artikeln