Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Elina Selkälä vald till chef för Yles arkiv

Från 2017
porträtt
Bild: Ilmari Fabritius / Yle

Pol.mag. Elina Selkälä har valts till ny chef för Yles arkiv.

För tillfället är Selkälä en av tre gruppchefer i arkiven och ansvarar för publikationer och metadata. Hon börjar sitt jobb den 16.10.2017.

Chefen för Yles arkiv leder och utvecklar verksamheten, partnerskapen och Yles öppna arbetskultur i enlighet med Yles strategi.

Den omfattande mängd material som Yle producerat och anskaffat öppnas i allt större omfattning för publiken och för journalistiskt arbete. Yles arkiv främjar och stöder det arbetet samt sköter om att samlingarna bevaras och digitaliseras. Dessutom utvecklas materialets metadata.

Arkivets samlingar består av radio-, tv- och webbinnehåll, fotografier, musikupptagningar, notarkiv, böcker, tidningar och övrigt informationsmaterial. En allt större del av samlingarna skapas eller skaffas i digitalt format.

“Yles arkiv innehåller en betydande del av det 100-åriga Finlands gemensamma minnen. Jag är övertygad om att vi under Elinas ledning hittar nya vägar att öppna och använda de skatter som finns i arkiven, till allas glädje och nytta”, säger Yles utgivningschef Petri Jauhiainen.

“Att värna om Yles unika samlingar är kärnan i vårt jobb. Vi vill göra innehållet ännu mer synligt, lättillgängligt och användbart. Därför digitaliseras våra samlingar och vi producerar metadata som gör det lättare att använda materialet”, säger Elina Selkälä.

“Vi är också med och producerar nytt innehåll och publicerar arkivmaterial tillsammans med Yles redaktioner och enheter.”

Elina Selkälä efterträder Katri Vänttinen som blev chef för Helsingfors bibliotekstjänster.

För mera information:
Petri Jauhiainen, utgivningschef, Yle, petri.jauhiainen@yle.fi
Elina Selkälä, chef för Yles arkiv, elina.selkala@yle.fi