Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Strokepatienternas väg tillbaka går via Borgå sjukhus

Från 2017
Uppdaterad 06.10.2017 07:53.
Rehabiliterings utrustning i användning.
Bildtext Att lära sig gå igen kan vara en utmaning efter en stroke.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Patienterna får sex timmars avancerad rehabilitering varje dag på den nya enheten. Borgå sjukhus är det första sjukhuset inom HNS med rehabiliterande vård av strokefall.

Det är trångt i korridorerna på den nya rehabiliteringsenheten. Patienter, anhöriga, personal och beslutsfattare är alla på plats för invigningstal, tårta och kaffe. För sjukhuset är enheten en viktig landvinning.

Kia Stenius från Sibbo är bland de första som har fått vård på enheten som öppnade i juni.

- Det var nog en lottovinst för mig att den här avdelningen finns, säger hon.

Anslagstavla på sjukhus.
Bildtext För alla patienter sätts det upp personliga mål.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Med snart åtta veckors erfarenhet har hon bara gott att säga om vården och rehabiliteringen i Borgå. Ambitionsnivån är högt satt.

- Vissa dagar hinner man knappt vila alls innan nästa terapeut knackar på dörren. Här finns ett otroligt bra team som tar hand om oss, säger Stenius.

Efter stroken är det många vardagliga saker hon har fått lära sig att göra på nytt och också en del helt nya.

- I vårt träningskök har jag lärt mig att baka, det har jag aldrig gjort förr. När jag snart kommer hem igen ska jag nog klara mig bra.

Läkare i korridor.
Bildtext Överläkare Ville Pursiainen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Varje år drabbas omkring 24 000 finländare av stroke, av dem är 200 östnylänningar. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt förorsakad av blodpropp i hjärnan och hjärnblödning.

- Vårt vårdlöfte är att alla patienter här på enheten får minst sex timmar rehabilitering varje dag, säger överläkare Ville Pursiainen.

Han anser att allt för få strokepatienter får en tillräckligt god vård efter den akuta fasen. På den nya enheten finns fyra platser.

- Stroke är en av de vanligaste orsakerna till nedsatt funktionsförmåga, därför är det viktig med bra rehabilitering, säger Pursiainen.

Man som testar virtuell verklighet.
Bildtext Rehabilitering sker också med hjälp av virtuell verklighet.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Borgå sjukhus räknar med att årligen ta hand om cirka 200 strokepatienter, av dem är cirka 50 från Östnyland.

I det rehabiliterande arbetet används många metoder. Några är helt nya.

- Vi är först inom HNS med att använda virtuell verklighet för att hjälpa våra patienter att bli bättre.

Genom att besök i den virtuella verkligheten kan patienten öva upp många egenskaper, som att lära sig namn på föremål eller hur man bäst rör sig på gatan i en stad.

Till utrustningen på enheten hör också en gångapparat som stöder och lyfter upp patienten, så att också svaga eller förlamade ben kan tränas.

Pekdator.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Enligt sjukhusdirektören Leena Koponen behöver Borgå sjukhus komplettera sin primära verksamhet med vård avsedd för hela det stora sjukvårdsdistriktet HNS.

- Vi är ett bra regionalt närsjukhus med samjour, men behöver fler patienter än bara de östnyländska för att klara oss.

Ögon- och protesoperationer för hela HNS utförs redan på sjukhuset och nya planer formas.

- Med de östnyländska kommunerna utreder vi som bäst behovet av att anordna hemsjukvård via Borgå sjukhus, säger Koponen.

Sjukhusdirektör står i korridor.
Bildtext Sjukvårdsområdets direktör Leena Koponen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Artikeln rättad 6.10 2017 7:53: Hjärtinfarkt ändrat till hjärninfarkt i den här meningen: Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt förorsakad av blodpropp i hjärnan och hjärnblödning.

Diskussion om artikeln