Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hem och Skola vill hjälpa klassföräldrar: ”Man kan hitta en enorm resurs i att stötta varandra"

Från 2017
Barn som ritar på asfalt
Bildtext Hem och Skola vill lyfta fram den sociala aspekten i att vara klassförälder. Det handlar om mer än att samla pengar till klassresor.
Bild: Mostphotos

När frågan om vem som vill bli klassförälder dyker upp på höstens föräldramöte lägger sig oftast en kompakt tystnad över den samlade skaran föräldrar.

- Jag tror att den där klassförälderuppgiften inte är så bra beskriven. Jag tror man är lite rädd för vad det är. Det är därför situationen uppstår, säger klassläraren Niclas Zweigberg i Seminarieskolan i Ekenäs.

Han säger att den nya läroplanen säger mycket om att föräldrarna ska vara delaktiga, men att rollen som klassförälder inte definieras på något sätt.

Fokus på det sociala

Förbundet Hem och Skola är en takorganisation för alla de lokala föreningar som finns runtom i skolorna.

Nu har Hem och Skola gett ut en ny guidebok för alla klassföräldrar ute i Svenskfinland.

Hem och Skola vill hjälpa till och stöda föräldrarna.

Målet är nu att fokusera mycket på den sociala biten, säger Katja Långvik.

En kvinna med glasögon. Hon heter Katja Långvik.
Bildtext Katja Långvik.
Bild: Christoffer Westerlund \ Yle

Hon har själv barn i Katarinaskolan i Karis och är föräldrarepresentant i Hem och Skola.

- Det handlar om hur man kan stöda klassgemenskapen. Hur man kan få föräldrarna att lära känna varandra och göra saker tillsammans så man kan stöda barnens vardag.

Läraren Niclas Zweigberg välkomnar tanken.

- Det är lättare att ta upp på problem också på fritiden om föräldrar har träffats åtminstone någon gång förut.

Viktigt att föräldrar engagerar sig i skolan

Barnen tillbringar en stor del av sin tid i skolan, understryker Långvik.

- Skolmiljön är väldigt viktig och central för barnen. Barnen går många år i skola. Det är en stor del av barnens vardag.

- Skolgången kan stödas mycket genom att föräldrarna visar intresse för skolan. Och är på något sätt delaktiga i skolan och skolsammanhanget, säger hon.

Mer än bara penninginsamling

Den klassiska bilden av klassföräldern är den som åker med på klassresan eller organiserar insamling av pengar för lägerskolor och andra aktiviteter.

En man som heter Niclas Zweigberg.
Bildtext Niclas Zweigberg.
Bild: Christoffer Westerlund \ Yle

Det är en orsak till att många föräldrar tar ett steg tillbaka och inte vill ställa upp eftersom det är ett stort ansvar, tror Niclas Zweigberg.

Om de där gemensamma mötena klassföräldrar emellan bara handlar om konkreta evenemang eller målsättningar, den där enda lägerskolan som händer om många år i framtiden, kan det kännas mindre motiverande

― Katja Långvik - förälder och aktiv inom Hem och Skola

Långvik säger att man också kan komma på saker som inte behöver vara så dyra.

- Där behövs diskussion med läraren och föräldrarna om vilka gemensamma målsättningar man har. Det finns många olika viljor.

- Det viktiga då är att ha ett forum där man kan mötas och diskutera om de här målsättningarna. Och vad man vill åstadkomma tillsammans. Det behöver inte vara en dyr resa.

Föräldrar kan besitta enorm kompetens

Långvik säger att föräldrarna har många kompetenser de kan bidra med. Det är kunskap som klassen kan stödas av.

- Någon kanske har kontakter till olika föreningar. Eller så har man kunskap eller erfarenheter man kan dela med sig av. Man kan vara bra på så många olika sätt.

- Det skulle vara viktigt att alla föräldrar skulle kunna hitta en bekväm roll. Att det finns många olika roller som förälder i en klass.

Stöd för varandra

Om rollen som klassförälder görs allt för snäv så stänger den ut många människor, tror Långvik.

- Man behöver fundera på hur man presenterar föräldrarollen i skolsammanhanget då när barnen börjar i skolan.

- Om de där gemensamma mötena klassföräldrar emellan bara handlar om konkreta evenemang eller målsättningar, den där enda lägerskolan som händer om många år i framtiden, kan det kännas mindre motiverande.

Publik i en festsal. Statistik projicerat på en duk längst framme. Infomöte.
Bildtext Möten mellan föräldrar kunde ske under friare former.
Bild: Yle / Pia Santonen

Långvik har istället visioner om en trevlig kväll där man kan stöda varandra i föräldrarollen och hitta samförståelse.

- Då kan man hitta en enorm resurs i att stötta varandra.

Hon säger att föräldrarna kanske har barn i samma ålder med samma utmaningar. För andra är det första gången med ett barn i en viss ålder, en annan förälder kanske har goda råd att ge.

Delat ansvar

Långvik säger också att man i de klasser hon har varit med i tydligt har delat upp jobbet så att det är någon som leder ett år i taget.

- Och så ger man vidare och vidare och vidare. Den vägen kommer flera föräldrar ihop och samman. Och kan dela på ansvaret.

- De vet att de har stöd inom den egna klassen av andra föräldrar som har varit i den rollen tidigare. Och känner barnen från tidigare.

Man är definitivt inte ensam om man bara håller sig öppen för möjligheterna att samarbeta

― Katja Långvik - förälder och aktiv inom Hem och Skola

Det är också viktigt att komma ihåg att man får stöd av den egna lokala Hem och Skola-föreningen.

Dessutom kan klassföräldrar från olika klasser samarbeta.

- Man behöver inte alltid göra allting ensam med bara med den egna klassen. Man kan samla hela skolan till talko eller vad man nu hittar på.

Klassföräldern är en länk mellan den egna klassens föräldrar sinsemellan och mellan den egna klassens föräldrar och lokalföreningen, säger Långvik.

Kreativa förslag

I guiden för klasslärare ges tips på hur man kan skapa trivsel i skolan.

Det handlar om allt från grillkvällar och bowling till jippon där barnen får vara lärare till sina föräldrar.

Läraren Niclas Zweigberg konstaterar att barnen som lärare kunde fungera till exempel inom it.

Det kan ju vara fantastsikt stärkande att uppleva att man kan något man kan ge vidare

― Katja Långvik - förälder och aktiv inom Hem och Skola

I Raseborg har eleverna egna läsplattor medan föräldrarna kan vara vilsna i hur man använder dem, säger Zweigberg.

- I den situationen kunde eleverna bra vara lärare.

En text.
Bildtext Ett klipp ur den guidebok Hem och Skola har gett ut.
Bild: Hem och Skola

Också Långvik tilltalas av tanken av barn som lärare.

- Det kan ju vara fantastiskt stärkande att uppleva att man kan något man kan ge vidare.

- Också bra att öva upp sig i att tala inför en publik. Också andra människor än de egna klasskompisarna.

Texten baserar sig på en radiointervju gjord av Jonas Sundström.

Diskussion om artikeln