Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Reservister till polisen - 39 förslag ska förbättra säkerheten i Finland

Från 2017
Seppo Kolehmainen tv-kameran edessä ennen haastattelua.
Bildtext Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.
Bild: YLE/Nella Nuora

Den nya strategin för inre säkerhet, som regeringen godkände på torsdagen, innehåller bland annat ett förslag om att polisen och gränsbevakningen ska få en reserv.

Enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen kunde detta till och med innebära att en del av Försvarsmaktens reservister kunde delta på repetitionsövningar med polisen.

Enligt Kolehmainen kunde en del av de äldre reservisterna som har lämpliga färdigheter också passa in i polisens reserv.

- Detta med små förbehåll men givetvis funderar vi tillsammans om det kunde vara en del av repetitionsövningssystemet. Visserligen handlar det endast om utkast vid det här laget, säger Kolehmainen.

Det här är endast en av de sammanlagt 39 åtgärderna som inrikesministeriet föreslår för att förbättra den inre säkerheten.

Med åtgärderna ska Finland kunna handskas med bland annat utstötthet, ökade inkomstklyftor, invandring, splittring av gemensamma värderingar, teknologisk utveckling och hotbilder som skapas av extremistiska rörelser och ideologier.

I den mycket omfattande utredningen lyfts den alltjämt ökande utstöttheten, som framför allt drabbar unga män, som det främsta hotet.

Utstöttheten leder i längden till ökad brottslighet och radikalisering och utgör dessutom en grogrund för olika extremistiska rörelser.

- Vi besvarar det här genom att gå igenom lagstiftningen som berör dataskyddet. Vi vill se om informationen kunde förmedlas smidigare mellan olika myndigheter, säger inrikesminister Paula Risikko (Saml).

Informationen måste löpa

Förutom ett bättre informationsflöde mellan exempelvis polisen, andra säkerhetsmyndigheter och hälsovården vill Risikko dessutom se långsiktigare resursplanering för säkerhetsmyndigheterna.

- Säkerhetsmyndigheterna kan inte leva ur hand i mun ett år i taget, säger Risikko.

I utredningen föreslås exempelvis mera materiel för polisen och gränsbevakningen så att de bättre kan motarbeta cyberhot och terrorism.

Också bevakningen av den östra gränsen ska förstärkas genom att anställa mer än 150 nya gränsbevakare.

Vad ska då allt detta kosta? I nuläget finns inga egentliga svar och dessutom har kostnaderna för alla åtgärder ännu inte räknats ut.

Säkerhetskänslan ska öka

Finländarnas säkerhetskänsla har försämrats under de senaste åren.

Det här utnyttjas av informationspåverkandet från utlandet. Också felaktig information som snabbt sprids på sociala medier och nätet delar åsikter.

Detta innebär att förmågan bereda sig, hantera krissituationer och att ta till sig information på ett kritiskt sätt måste öka.

- Redan i de lägre skolklasserna borde vi lära ut beredskap och föregripande inför kriser, säger Risikko.

Text: FNB

Diskussion om artikeln