Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

THL: Pargasungdomarna jobbar, Åboungdomarna är nyktra och Kimitoöungdomarna nyttjar rusmedel

Från 2017
Uppdaterad 12.10.2017 06:38.
Unga hänger på stan
Bildtext Ungdomar på skolgård. Arkivbild.
Bild: Yle/Carmela Walder

Ungdomarna i Kimitoöns kommun dricker, röker och använder droger i mycket större utsträckning än ungdomarna i den genomsnittliga finländska kommunen.

Pargasungdomarna å andra sidan utmärker sig med att jobba vid sidan om skolan. I Åbo dricker få unga alkohol.

35 procent, alltså ungefär en tredjedel av pojkarna är ordentligt berusade en gång i månaden på Kimitoön

Det här framkommer i en riksomfattande enkätundersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort. Undersökningen riktar sig till åttonde- och niondeklassister i hela landet.

Yle Åboland har analyserat statistiken och jämfört siffrorna i Pargas, Kimitoön och Åbo med landets genomsnitt. Kimitoön avviker i flera avseenden från de övriga kommunerna.

Alkohol, tobak och droger vanligast på Kimitoön, de flesta helnykteristerna finns i Åbo

På Kimitoön använder högstadieunga rusmedel mycket ofta, om man får tro deras svar. 23,1 procent av ungdomarna säger sig vara ordentligt berusade minst en gång i månaden, mycket fler än det nationella genomsnittet 10,2 procent. I Pargas och Åbo är andelen bara 9,5 respektive 8,3 procent.

I Åbo, som ligger i spektrumets andra ända, dricker 65,5 procent aldrig alkohol

Det är främst pojkarna som drar upp andelen på Kimitoön. 35 procent, alltså ungefär en tredjedel av pojkarna är ordentligt berusade en gång i månaden och 16 procent dricker alkohol minst en gång i veckan på Kimitoön.

Flickorna ligger närmare genomsnittet.

I Åbo, som ligger i spektrumets andra ända, dricker 65,5 procent aldrig alkohol. Det är betydligt lägre än i landet i genomsnitt och också jämfört med större städer som till exempel Helsingfors.

I Pargas och på Kimitoön är den andelen bara 52 respektive 41 procent, och nationellt 61,1 procent.

Få röker i Pargas och Åbo - men det är fortfarande vanligt på Kimitoön

Rökning är också mer utbrett i Kimitoöns kommun. 15,5 procent röker dagligen, jämfört med 5,4 procent i Pargas, 4,9 i Åbo och 6,9 procent i hela Finland. Snus är mindre vanligt och används ungefär lika mycket i hela Åboland.

Över 17 procent av pojkarna på Kimitoön säger sig ha prövat röka cannabis. Andelen flickor som har testat är ungefär i linje med genomsnittet.

Totalt har 11,5 procent i Kimitoöns kommun, 5,5 i Pargas, 7,3 i Åbo och 7,5 procent i Finland rökt marijuana eller hasch åtminstone en gång.

Anonym man med en cannabiscigarett i handen.
Bild: Mostphotos.

Tillräckligt med fritidsintressen i Kimitoöns kommun

Kimitoön ligger inte i topp bara i negativ bemärkelse. 48 procent av ungdomarna tycker att det finns goda möjligheter till fritidsintressen i kommunen.

Det nationella genomsnittet och andelen i Pargas och Åbo ligger på bara kring 30 procent.

På Kimitoön skolkar man också mindre än i andra kommuner. Bara 1,9 procent av ungdomarna där har varit olovligt frånvarande från skolan under den senaste månaden.

Också Pargas och Åbo har mindre frånvaro än det nationella genomsnittet på 9,5 procent, med 5,9 respektive 8 procent.

Över en fjärdedel av Kimitoöns ungdomar sexuellt aktiva

27,2 procent av åttonde- och niondeklassisterna på Kimitoön säger sig ha haft samlag minst en gång. Också i Pargas och Åbo är marginellt fler sexuellt aktiva än i resten av landet.

Det nationella genomsnittet är 18,8 procent.

Både i Pargas och på Kimitoön säger sig fler flickor än pojkar ha haft sexuellt umgänge.

Pargasungdomarna jobbar vid sidan om skolan

I Pargas sticker man ut från resten speciellt inom ett område – många av ungdomarna jobbar vid sidan om skolan. Hela 18 procent av åttonde- och niondeklassisterna i kommunen jobbar på kvällar och helger.

Det nationella genomsnittet är 13,3 procent, vilket underskrids av både Åbo och Kimitoön. 9,4 procent av Åboungdomarna jobbar och bara 4,8 procent av ungdomarna på Kimitoön.

Fakta: THL:s enkätundersökning om skolungdomars hälsa och levnadsvanor

  • Görs varannat år.
  • Har gjorts i högstadier sedan 1996, i gymnasier sedan 1999, i yrkeshögskolor sedan 2008 och i grundskolor sedan 2017.
  • Används för att utarbeta strategier på kommunal och nationell nivå
  • Undersöker över 250 indikatorer
  • Genomförs med flervalsfrågor. Svarsalternativen kan se ut enligt till exempel följande modell: 1) håller med,
    2) ingen åsikt i frågan, 3) håller inte med.

Alla resultat hittas här (på finska).

Diskussion om artikeln