Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Vissa föds med silversked i munnen – generna avgör om du är lycklig eller inte

Från 2017
Uppdaterad 10.10.2017 12:55.
Ett barn som strålar av glädje
Bild: Mostphotos / Oleg Kozlov

Att vara lycklig ger många fördelar i livet. För vissa kan det tyvärr vara lättare att vara lycklig än för andra, eftersom genetiken kan stå för 70 procent av din lycka. Katarina Hellen forskar i hur man hittar långvarig lycka.

Enligt Katarina Hellen, forskare i marknadsföring vid Vasa universitet, kan genetiken ha en stor inverkan på om vi är lyckliga eller inte. Det finns forskning som har påvisat att mellan 50 och 70 procent av lyckan kan bero på ens gener.

I en av de studier som Hellen hänvisar till hade lyckonivåerna hos olika tvillingpar i medelåldern undersökts med jämna mellanrum under en lång tid. Resultaten påvisade att lyckonivåerna verkade korrellera mycket trots att tvillingarna levde sina egna individuella liv.

Med andra ord har vissa människor genetiska förutsättningar för att vara lyckligare än andra. Men man är inte dömd från födseln – en del måste jobba hårdare för att hitta en långsiktig lycka.

- Vad vi har gjort är att undersöka hur man kan förändra den del som vi antar att man kan förändra genom så kallade lycko-aktiviteter, säger Hellen.

"Det är ett bra exempel på hur orättvist det genetiska lotteriet är"

― Katarina Hellen

En allmän uppfattning om ett lyckligt liv är att man gärna ska arbeta med något som ger en mening. Om man inte har det privilegiet kan man fylla på meningsbanken med en hobby. Samtidigt kräver en hobby tid som inte alla har.

Enligt Katarina Hellen behöver det inte vara så att pengar är en förutsättning för lycka. Kanske är det i stället tvärtom?

- Viss forskning påvisar att man får positiva fördelar för att man är lycklig. Du är alltså inte lycklig för att du tjänar mera pengar eller har en familj. Du får de sakerna för att du är lycklig.

Lyckliga människor är osjälviska eller väldigt själviska

Tillsammans med kollegerna Maria Sääksjärvi och Pieter Desmet har hon kommit fram till att det gäller att ha aktiviteter som fokuserar på andra människor och inte en själv för att vara lycklig i det långa loppet.

Enligt Hellen kan lycka definieras på två sätt – hedonisk lycka och meningsfylld lycka. Den förstnämnda kan ge en kortvarig känsla av välbehag till exempel genom konsumtion.

Katarina Hellen står utomhus i höstsolen med universitetsbiblioteket tritonia bakom sig. Hon bär en svart tröja och har svartbågade glasögon.
Bildtext Katarina Hellen forskar i hur man uppnår långsiktig lycka.
Bild: Yle/ Axel Brink

Den andra versionen handlar om att hållas lycklig på lång sikt. Om man tittar på vad lyckliga människor sysselsätter sig med kan man lära sig att hitta lycka.

- Ganska ofta fokuserar lyckliga människor på andra människor, säger Hellen.

Ett motsägelsefullt budskap är att också själviska människor kan vara lyckliga, men inte för evigt.

- Unga narcissister med låga empatinivåer kan också vara lyckliga men bara medan de är unga. I det långa loppet verkar de inte vara det, säger Hellen.

Herrkläder i klädaffar
Bildtext Lycka genom konsumtion är kortvarig, men kortvarig lycka behövs också för ett lyckligt liv.
Bild: Mostphotos

Det är tungt att hitta mening

En långvarig lycka innehåller förstås också ett mått av att helt enkelt ha kul, utöver det viktigare elementet – att känna en mening med livet.

- Långvarig lycka måste innehålla båda. Men i västvärlden tenderar vi att se den hedoniska lyckan. Man ska ha det roligt genast.

Att hitta en långvarig lycka med en livsmening kan upplevas som tungt, eftersom det kräver att man utmanar sig själv genom att engagera sig i osjälviska aktiviteter.

Religion ger en fördel

Religion leder ofta till en långvarig lycka, menar Hellen. Enligt forskning som är gjord i USA var religiösa människor ofta lyckligare än icke-religiösa.

- Gemenskapen i en amerikansk kyrka kan vara helt annan än vad den är här. Man kan ha en stor del av sitt nätverk via kyrkan.

Abimix grafik för studentexamensproven i religion
Bildtext En tro kan vara en fördel för en långvarig lycka.
Bild: Yle/Oliver Ström

När religionen tappar fotfäste i västvärlden kan det leda till att vi många gånger inte delar samma värdegrund.

- Det finns inte klara och tydliga regler för hur en bra människa ska bete sig. I ett religiöst sammanhang finns det tydligare regler.

Marknadsföring och långvarig lycka

Den forskning som Katarina Hellen har deltagit i har gjorts inom ramarna för marknadsföring, något som traditionellt sett har varit mer synonymt med kortsiktig lycka via konsumtion.

I en studie om lottovinnare kom man fram till att de var lika lyckliga, eller olyckliga ett år efter lottovinsten som före vinsten.

― Katarina Hellen, forskare

Ekonomisk eller materiell lycka är kortvarig eftersom människan har en förmåga att vänja sig, menar Hellen.

- I en studie om lottovinnare kom man fram till att de var lika lyckliga, eller olyckliga ett år efter lottovinsten som före vinsten, säger Hellen.

Marknadsföringen kan dra nytta av människors strävan efter mening med livet.

- Om människor känner att det saknas en mening eller en gemenskap så kanske företag kan erbjuda sådana saker, säger Hellen.

Som ett exempel nämner Hellen fenomenet trail running, alltså att springa längs vandringsleder.

- Att springa i skogen behöver inte kosta någonting. Ändå betalar folk ganska mycket för att göra det, och det kan vara på grund av gemenskapen.

En spång leder över en mossa i Västerby friluftsområde.
Bildtext Upplevelser kan bidra till en mer långvarig lycka än en vara.
Bild: Yle/Marica Hildén

Uppdaterad 12:52 med ett stycke som hänvisar till en studie om genetikens roll i en långvarig upplevelse av lycka. Också ett förklarande citat om Hellens forskning lades till.
Om man vill läsa vidare på ämnet rekommenderar Katarina Hellen den här artikeln ur "Review of general psychology"

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln