Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Oxhamns skola i Jakobstad är i behov av en totalrenovering

Från 2017
Uppdaterad 06.10.2017 19:44.
Rune Hagström, Annette Kronholm-Cederberg, Jan Levander och Peter Lindqvist.

Man har kommit till vägs ände när det gäller att förbättra ventilationen i Oxhamns skola. Nu behövs en totalrenovering säger Rune Hagström som är teknisk direktör. Elevernas hälsa ska också undersökas.

Tjugo procent, 10 av 50 lärare i Oxhamns skola klarar inte av att vistas i skolbyggnaden. På fredagen informerades lärarna om resultaten från de materialprover som tagits i ytterväggarna. Två av tio prover visade på mikrobtillväxt.

- Det här är inget som medför användningsförbud av fastigheten. Men när det gäller ventilationen kan vi inte göra flera förbättringar utan en renovering, säger Hagström.

Mikrobhalten i inomhusluften i undersökta utrymmen håller sig på en normal nivå.

Lärare i Oxhamns skola.

Åtgärder under höstlovet

I de två rum där mikrobtillväxten finns kommer väggarna att åtgärdas under höstlovet. Och ventilationen som är avstängd på kvällar och nätter kommer nu att köras på full effekt dygnet runt.

- Vi förväntar oss inte att det här löser problemen. Fastigheten behöver en totalsanering så snart som möjligt. Men fram tills dess måste vi hitta mindre lösningar, säger bildningsdirektör Jan Levander.

En totalrenovering kommer att kosta flera miljoner och den sker knappast i en handvändning säger Levander. Språkbadsskolan har väntat länge och två gånger petats ner på prioriteringslistan. Rektor Peter Lindqvist är mera positiv till tidtabellen.

- Jag är övertygad om att både politiker och tjänstemän inser att behovet är stort. Men samtidigt vill vi ju inte tränga undan andra från väntelistan, säger Lindqvist.

Rune Hagström säger att Oxhamns kommer in på en fjärde plats över fastigheter som behöver åtgärdas. Något estimat på vad en totalrenovering kostar finns inte ännu, men det rör sig om miljoner.

Renoveringen av Ådalens skola i Kronoby har kostat 900 euro per kvadratmeter. Det skulle innebära knappa 3 miljoner euro för Oxhamns som är 3300 kvadratmeter stort.

Erik Smedlund och Annette Kronholm-Cederberg
Bildtext Erik Smedlund och Annette Kronholm-Cederberg leder Triolen.

Problem med buller

Att byta ut ventilationen är ett så stort ingrepp att det istället lönar sig att totalrenovera hela fastigheten säger Rune Hagström. Genom att köra ventilationen på full effekt kanske man lyckas förbättra luftkvaliteten.

- Men samtidigt blir bullret värre. Det är fråga om vad som är värre, mera buller eller dålig luft, säger rektor Peter Lindqvist.

- På vissa platser i klassrummet är bullret så högt att eleverna inte hör vad läraren säger, säger Annette Kronholm-Cederberg som är ordförande för Hem och skolaföreningen Triolen.

Kronholm-Cederberg säger att man är besviken på att man vare sig undersökt golv eller tak, endast ytterväggarna. Och nu har lärarna fått nog.

- Måttet är rågat och lärarna känner sig besvikna. 10 små prover i ytterväggarna räcker inte.

Lyfter fram eleverna

Hem och skola föreningen vill lyfta fram barnens mående och ta reda på hur de mår i skolan. Marit Björkstrand som är chef för miljöhälsovården säger att man på relativt kort tid kan fram en enkät som riktar sig till eleverna och deras föräldrar.

- Vi vill lägga fokus på barnen, hittills har ingen lyft fram deras mående. De vistas hela dagarna i samma usla förhållanden som lärarna, säger Kronholm-Cederberg.

Lärarna har rapporterat om symptom som nästäppa, huvudvärk, rinnande ögon och rodnader i ansiktet.

Oroliga föräldrar

Hem och skolaföreningen har startat ett upprop för förbättrad inneluft i Oxhamns skola. Där kräver de en mera omfattande undersökning och en åtgärdsplan. Hittills har 400 personer undertecknat uppropet.

- Det finns 18-åringar som fortfarande dras med symptom som uppstod när de gick i högstadiet. Föräldrar är oroliga för att sända sina barn till högstadiet, säger Kronholm-Cederberg.

Diskussion om artikeln