Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånarförening går till domstol för att stoppa utbyggnaden av logistikcentralen i Sibbo

Från 2017
S-gruppens nya logistikcentral i Bastukärr i Sibbo.
Bildtext S-gruppens visionsbild av logistikcentralen i Bastukärr i Sibbo.
Bild: SOK

Nissbacka invånarförening anklagar Björn Månsson (Svenska folkpartiet) för jäv då han röstade för en utvidgning av logistikcentralen i Bastukärr i Sibbo.

Invånarföreningen har lämnat in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Enligt föreningen var Månsson jävig då han i landskapsfullmäktige röstade för att rita in en markreservation för att förstora logistikcentralen i den nya landskapsplanen.

Orsaken till jävet är enligt föreningen att Månsson också sitter i HOK-Elantos förvaltningsråd och delegation.

Björn Månsson
Bildtext Björn Månsson sitter både i landskapsfullmäktige och i HOK-Elantos förvaltningsråd.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

HOK-Elanto hör till S-gruppen. Logistikcentralen i Bastukärr hör till Inex Partners som levererar varor till S-gruppens butiker.

Helsingfors förvaltningsdomstol har inte behandlat besväret ännu. Det kommer troligen att ta flera månader innan fallet kommer upp i rätten.

Professor ser inget belägg för jäv i det här fallet

Professorn i offentlig rätt vid Åbo Akademi Markku Suksi ser inget belägg för att Björn Månsson skulle ha varit jävig i det här fallet.

Han motiverar sin slutsats med att de lagar som definierar jäv för fullmäktigeledamöter inte är lika strikta som de lagar som gäller för tjänstemän och beslutsfattare i andra organ såsom styrelser.

Professor Markku Suksi, september 2016.
Bildtext Professorn i offentlig rätt Markku Suksi ser inga belägg för jäv då landskapsplanen godkändes.
Bild: Yle/Mattias Simonsen

I planläggningsfrågor är ägarskap i ett aktiebolag eller en direkt ansvarsställning ofta en orsak till jäv. Månsson sitter bara i HOK-Elantos delegation och i förvaltningsrådet, inte i den operativa ledningen.

Månsson äger inte heller aktier i HOK-Elanto eftersom det är ett andelslag.

Förvaltningsdomstolen förkastar troligen besväret

En annan orsak till att professor Suksi inte ser Månsson som jävig är att han sitter i landskapsfullmäktige, inte i landskapsstyrelsen.

- Jag ser det som mycket sannolikt att Helsingfors förvaltningsdomstol kommer fram till att Månsson inte var jävig, säger Suksi.

Suksi konstaterar att det är begränsade besvärsgrunder i det här fallet.