Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Forskare: Lokaljournalistiken har en framtid – men journalister producerar inte allt

Från 2017
Uppdaterad 19.10.2017 10:50.
Två radiojournalister intervjuar en skidåkare.
Bildtext Radio Västnylands ljudtekniker Bo-Erik Ekholm bandar medan redaktör Gungerd Wikholm intervjuar en av deltagarna i sjusockenloppet år 1982.
Bild: Yle Arkiv

Vi lever i en värld där vi får nyheter från hela världen i ett nafs. Men det gör inte det lokala mindre viktigt – tvärtom, tror de mediepersoner vi har talat med.

- På Yle Västnylands redaktion är man väldigt nära människorna som bor i regionen, man lyssnar, svarar på kommentarer och träffar människor.

- Den här relationen till publiken är väldigt värdefull och ytterligare en orsak till att lokaljournalistiken kommer att förbli relevant också i framtiden.

Den bedömningen gör Johanna Törn-Mangs som är chef för medier och utgivning vid Svenska Yle och dessutom tf. direktör och ansvarig utgivare.

Jonas Sundström är årets raseborgare 2015
Bildtext Radio Västnyland fyller 70 år och passar på att blicka framåt och fundera på vad som väntar runt hörnet. På bilden Jonas Sundström, programvärd för God morgon Västnyland.
Bild: Yle/Petra Thilman

Det globala gör det lokala viktigare

Törn-Mangs medger att den första tanken kanske är att det globala skulle ta bort betydelsen av det lokala.

Men det är tvärtom, menar hon.

- När världen utvidgas blir det lokala allt viktigare, man vill rota sig i sitt lokalsamhälle, veta vad som händer i hemknutarna och vad människorna som bor där tänker.

- Det gäller lika väl på Manhattan i New York som i Ekenäs och Ingå och Karis.

Johanna Törn-Mangs i Brooklyn i New York.
Bildtext Johanna Törn-Mangs.
Bild: Yle/Christian Vuojärvi

Törn-Mangs säger också att då vi lever i en värld av falska nyheter ökar dessutom behovet av oberoende och trovärdiga medier med etiska regler.

- Där har Yle en viktig roll också lokalt, vid sidan av dagspressen. Vi har samma uppdrag, att granska makten. Ju fler som granskar, desto bättre.

Lokalradion var populär från starten

Känslomässig relation

Lokalredaktionen är dessutom mera än bara en förmedlare av information, säger Törn-Mangs.

- Radion och diskussionerna på webben håller oss också sällskap. Det gör att många får en känslomässig relation till redaktionen och de människor som jobbar på lokalredaktionen.

Två glada män. De heter Thomas Backas och Patrik Rosström.
Bildtext Thomas Backas och Patrik Rosström på Ekenäs höstmarknad 2017. Thomas Backas är en trogen Vegalyssnare och Patrik Rosström är chef för Yle Västnyland.
Bild: Yle

Lokaljournalistiken inte bara i journalisternas händer

Att det lokala är viktigt håller Jaana Hujanen, professor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan, med om.

- Det lokala är viktigt för människor, jag tror inte att det kommer att förlora sin betydelse, snarare tvärtom.

- Medan stora medier har mindre möjligheter att satsa på lokalbevakning blir lokala mediers roll där ännu viktigare.

Hujanen leder ett forskningsprojekt om hyperlokala medier och journalistik i Finland.

En kvinna som heter Jaana Hujanen.
Bildtext Jaana Hujanen.
Bild: Jaana Hujanen

Samtidigt konkurrerar de traditionella lokala medierna allt mer med nya former av lokal information på nätet, säger hon.

- Lokala Facebook-grupper illustrerar för sin del att det är mycket viktigt för människor att veta vad som händer i deras näromgivning.

- Det finns alltså allt mer information tillgänglig för människor som inte är producerad av professionella journalister, men som ändå fungerar som journalistik och nyheter i vårt dagliga liv.

Reklamfinansierad lokalradio i Finland i kläm

- Lokaljournalistiken har en framtid och det finns en efterfrågan på lokalradio. Problemet är att det inte finns plats i etern.

- Ingen vet heller vilka former den nya journalistiken tar, säger Marko Ala-Fossi som är universitetslektor vid Tammerfors universitet.

En man vid en dator.
Bildtext Marko Ala-Fossi
Bild: Marko Ala-Fossi

Ala-Fossi ansvarar för undervisningen i radiojournalistik vid universitet i Tammerfors. I bakfickan har han en gedigen erfarenhet av journalistik och i synnerhet lokaljournalistik.

Ala-Fossi har jobbat vid Yle både som redaktör och som producent vid Radio Suomi i Seinäjoki.

Dessutom har han varit med och utvecklat den finska regionalradion vid Yle kring millennieskiftet.

Jag har jobbat med internationell forskning kring radions framtid. Och alla har olika syn på hur framtiden kommer att se ut

― Marko Ala-Fossi

Alldeles nyligen har han suttit med i en av de arbetsgrupper som har utrett hur Yles uppdrag borde se ut och vilka konsekvenser olika beslut har.

Blev inte som man hade tänkt sig

Ala-Fossi säger att då den reklamfinansierade lokaradioverksamheten kördes igång på 1980-talet fanns det många tankar om hur verksamheten skulle vara.

Den skulle vara lokalt ägd, lokalt driven och jobba med att främja den lokala kulturen.

Den krassa verkligheten är att de reklamfinansierade radiostationerna inte längre är särskilt lokala. Sällan uppfylls alla kriterier man då slog fast.

Finland reklaminriktat

I andra länder finns gott om lokalradiostationer eller närradiostationer som fungerar enligt andra principer än kommersiella, men den verksamhetsformen finns egentligen inte i Finland.

- I Finland har man utgått ifrån reklamfinansiering. Man känner inte till tanken på att inte vara vinstbringande.

Man kan säga att Yles regionalradio istället för de kommersiella aktörerna har blivit den som uppfyller de förväntningar man hade på de privata lokala redaktionerna

― Marko Ala-Fossi

Han räknar upp en handfull små och lokala aktörer som drivs enligt andra principer än reklam. Dit hör radion vid Tammerfors universitet som snart har verkat i 28 år.

- Vår radio är en av de få lokala privata radiokanalerna som uppfyller de kriterier man ursprungligen satte upp för de privata lokalradiorna.

Yle har via sina regionala redaktioner tagit över en del av den uppgiften, konstaterar Ala-Fossi.

Yle Radio Suomi-logo.
Bild: Yle

- Den landskapsmodell Yle har gått in för har varit på en rätt bra nivå.

- Man kan säga att Yles regionalradio istället för de kommersiella aktörerna har blivit den som uppfyller de förväntningar man hade på de privata lokala redaktionerna.

Också den västnyländska radions framtid har synats

Digitalisering kunde ge flera lokala stationer

Men om efterfrågan är ultralokala redaktioner kan det bli svårt i praktiken.

Det finns ont om rum i etern och det finns helt enkelt inte plats för hur många aktörer som helst, säger Ala-Fossi. En digitalisering skulle ge mera plats för aktörer.

Mikrofon
Bildtext Digitalradio kunde göra det möjligt för riktigt små aktörer att vara verksamma. Men digitaliseringen i sig är dyr och lönsamheten kommer inte från den lokala verksamheten, säger Ala-Fossi.
Bild: Yle/Roger Källman

Digitaliseringen av radio har varit på tapeten ett par gånger i Finland, men det har inte blivit något av planerna. Det samma gäller många andra länder.

I Norge prövar man nu på att på bred front tvinga fram en digitalisering av radion genom att frångå FM-radion. De lokala sändningarna är ännu FM-baserade.

Hittills visar lyssnarsiffrorna på nedåtgående. Norrmännen är inte beredda att köpa nya apparater för att lyssna på radio.

Ett brytningsskede

Ala-Fossi säger att vi på sätt och vis nu befinner oss någonstans mellan nytt och gammalt när det gäller radio.

- Jag har jobbat med internationell forskning kring radions framtid. Och alla har olika syn på hur framtiden kommer att se ut.

Det är alltså svårt att sia om framtiden. Det lokala i radion har en framtid, men är det är oklart om det är hyperlokalt eller något annat.

För många unga öppnar sig ljudvärlden och ljudjournalistiken via andra former, så som poddsändningar. Vi vet inte vilka vägar vi når de unga.

― Marko Ala-Fossi
En radio.
Bildtext För ungdomar är radio kanske allt annat än en traditionell radioapparat.
Bild: yle

Det forskarna i världen verkar ense om är att radion inte längre bara kommer att vara en sak, säger Ala-Fossi.

- Frågan är hur de nya generationerna tar till sig begreppet radio. Det är inte säkert att de uppfattar radio som något som är begränsat till själva radioapparaten, säger han.

"Radion är som ett virus"

Utmaningar med att finnas på nätet är att bli upptäckt bland allt det andra som finns där.

Å andra sidan är det svårt att tro att radion skulle försvinna, säger Ala-Fossi.

- En kollega till mig sa en gång att radion är som ett virus. Den klarar sig på vilken plattform som helst och den är lätt att verka tillsammans med.