Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kanske Ingåeleverna också får flytta in i baracker

Från 2017
Uppdaterad 30.01.2018 06:51.
Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Kyrkfjärdens skola är för liten och föråldrad.
Bild: Yle/Marica Hildén

Satsa på en tillfällig lösning för Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby och fortsätt utreda. Det är förslaget inför kommunstyrelsemötet i kväll (9.10).

Ingå borde enligt beredningen inte bara utreda skolhuset utan kommunens hela servicenät.

Det skulle innebära att kommunen granskar hela sin fastighetsmassa och försöker hitta nya verksamhetsmodeller.

Under tiden kan kommunen göra de mest nödvändiga renoveringsarbetena i Kyrkfjärdens skola, riva det gamla stenhuset och vid behov i stället hyra baracker.

Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Stenhuset är i dåligt skick och ska rivas.
Bild: Yle/Marica Hildén

Inom fem år ska kommunen sedan hitta en lösning för Kyrkfjärdens skolhus och förverkliga den.

Kyrkfjärdens skolbyggnad är föråldrad och för liten. Kommunen har redan länge utrett och försökt hitta en lösning för skolhusets framtid.

Nytt alternativ: tvåspråkigt skolcentrum

Ett nytt alternativ för Kyrkfjärdens skola dök upp när fem ledamöter 4.9 lämnade in en motion som förespråkar ett nytt gemensamt skolcentrum för Kyrkfjärdens skola och den finska skolan Merituulen koulu.

Merituulen koulu i Ingå
Bildtext Merituulen koulu har renoverats i flera omgångar.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Enligt motionen är fördelen med ett tvåspråkigt skolcentrum bland annat att kommunen kan spara i kostnader, att det gynnar tvåspråkigheten och att Merituulen koulu efter flera renoveringsprojekt fortfarande har problem med inomhusluften.

Nu återstår fem alternativ

Utgående från de utredningar som kommunen hittills har låtit göra återstår fem alternativ:

  • Befintliga byggnader utnyttjas och saneras
  • Den äldsta delen i Kyrkfjärdens skola rivs. Det byggs en tillbyggnad och huvudbyggnaden saneras.
  • De gamla byggnaderna rivs och kommunen låter bygga en ny byggnad.
  • Det byggs en ny gemensam skolfastighet för Kyrkfjärdens skola och Merituulen koulu.
  • Kommunen satsar på en tillfällig lösning. Stenhuset rivs och i stället byggs tillfälliga skolhus i form av baracker. Barackerna används upp till fem år.

Ärendet går vidare från kommunstyrelsen till fullmäktige.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet för ny beredning på sitt möte den 9 oktober.

Diskussion om artikeln