Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Planer på ny bro till Hirvensalo delar åsikter: "Den förstör utsikten"

Från 2017
Bro över Långvattnet till Hirvensalo och Åbo centrum.
Bildtext I dag finns det endast en bro mellan fastlandet och Hirvensalo.
Bild: Yle/Jesper Alm.

Nya hem för 15000 nya invånare planeras på Hirvensalo i Åbo. Det ställer hårda krav på trafikarrangemangen och kan leda till att det byggs en ny bro från Hirvensalo till Uittamo.

Planer som inte alla gillar.

- Den planerade bron löser inte de trafikproblem man redan nu har på Hirvensalo för det är inte bron som är problemet utan snarare den grötiga trafiken i Martins, säger Berndt von Veh som bor i Uittamo.

Två äldre herrar som står sura och ser in i kameran.
Bildtext Göran Wikstedt och Berndt von Veh är sura över stadens planer på en ny bro från Hirvensalo.
Bild: Yle/Jesper Alm.

Enligt von Veh är sträckningen som nu planerats in ingen lösning på de trafiktekniska problemen och bron borde istället byggas någon annanstans ifall staden vill råda bot på trafikproblemen.

Dessutom känns det enligt von Veh inte alls bra att få ett åbäke till bro som går tvärs över sundet.

- Den förstör utsikten. Och grönområdena som vi uppskattar mycket skulle vara hotade om bron byggs som planerat över Långvattnet, säger von Veh.

Trafikmängderna förväntas öka rejält

I dag bor det cirka 10500 invånare på Hirvensalo, Satava och Kakskerta.

Inflyttningen är stor och enligt Åbo stads beräkningar förväntas det bo cirka 5000 personer fler på Hirvensalo år 2035.

Höstig strand vid Långvattnet på Uittamosidan i Åbo.
Bildtext Här intill roddcentret ska den nya bron byggas. På andra sidan skymtar servicehemmet Meri-Karina.
Bild: Yle/Jesper Alm.

Att man samtidigt planerar nya hem för 15000 invånare underlättar inte trafikplaneringen till och från Hirvensalo.

Dagligen kör det 18000 fordon över den nuvarande och enda bron från Hirvensalo till fastlandet.

Enligt stadens utredningar använder majoriteten av invånarna bil och jobbar dessutom i centrum.

Därför går de största trafikströmmarna mot centrum via Stålarmsgatan genom stadsdelen Martins som snabbt kan gröta till sig då trafikmängderna ökar.

Grötig trafik längs med Stålarmsgatan i Åbo.
Bildtext Stålarmsgatan i stadsdelen Martins är något av en trafikmässig flaskhals och ofta blir två filer fyra då många har bråttom.
Bild: Yle/Jesper Alm.

- Jag använder mig ofta av bron och att man nu planerar en bro till låter som en god idé i mina öron säger Erkki Lindfors som bor i Friskala på Hirvensalo. Det skulle bli kortare väg för mig att komma ut till motorvägen som jag använder för att köra till min fästmö.

Osäkert med endast en fast förbindelse

Åbo stad anser också att då invånarantalet stiger på Hirvensalo är det osäkert med endast en fast förbindelse.

Den nuvarande bron stod klar 1993 och klarar dagens trafikmängder. Men om trafikmängderna växer kraftigt i framtiden kan uppstå, slår staden fast i sina utredningar.

Äldre leende herreman i Åbo.
Bildtext Friskalabon Erkki Lindfors anser att en ny bro är helt rätt väg att gå.
Bild: Yle/Jesper Alm.

- Inte vet man hur länge den gamla bron håller, säger Lindfors. Det skulle vara tryggare med en ny bro, för jag har bott i Uittamo och vet att det nog finns vägar tillräckligt för alla.

Men Göran Wikstedt som bor i Uittamo köper inte stadens eller Lindfors argument om ökad trygghet med en ny bro.

- Säkerheten och tryggheten förbättras redan i och med den bro för lättrafik som planerats norr om den nuvarande bron, säger Wikstedt. Den ska enligt vad jag förstår byggas så att den också klarar av utryckningsfordon.

Bättre trafikplanering behövs

Wikstedt skulle gärna se att Åbo stad lade ner mer energi på trafikplaneringen och skippade planerna på en ny bro.

- Det är som vi vet inte bron det är fel på utan snarare på trafiklösningarna från Hirvensalo på väg mot centrum.

-Många gator kunde breddas vid behov för att göra trafiken smidigare.

Man ser inget slut på kön på huvudleden Kakskertavägen.
Bildtext Det här är en vanlig syn för många Hirvensalobor då de ska på jobb.
Bild: Peter Ahlskog

Wikstedt är skeptisk till att en ny bro skulle underlätta trafikmängderna till och från Hirvensalo.

- Jag tror att vi i stället för en bro snart har två broar som inte drar tillräckligt, då det är trafiken till och från broarna som är problemet, säger Wikstedt.

Tar många år innan bron ser dagens ljus

Delgeneralplanen för Hirvensalo behandlas på tisdagen i planläggnings- och miljönämnden.

Broplanerna är en del av den nya delgeneralplanen men Wikstedt och von Veh tror inte att Åboborna ser en ny bro inom en snar framtid.

- Jag tippar att inget sker inom fem, sex eller sju år och dessutom är jag skeptisk till om vi någonsin ser en ny bro, säger von Veh.

En ny bro till Hirvensalo är ingen ny tanke. Redan 2010 diskuterades planerna. Men åtminstone hittills har de konkreta besluten lyst med sin frånvaro.

- Jag tror att redan kostnadsfrågan kan lägga käppar i hjulet för planerna på en ny bro, säger Wikstedt.

Diskussion om artikeln