Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

De förtroendevaldas bindningar ska redovisas - en del uppgifter fattas fortfarande

Från 2017
Uppdaterad 10.10.2017 10:04.
Per Hellman (SDP) i talarstolen under Vasa stadsfullmäktiges budgetbehandling för 2016.
Bildtext Vasa fullmäktige.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kommunernas förtroendevalda och tjänstemän ska redovisa för vilka bindningar de har inom kommunen, till näringslivet och betydande ekonomiska bindningar. Redovisningar saknas i flera österbottniska kommuner.

Två månader efter att en person har valts för ett förtroende uppdrag ska redovisningen vara gjord.

Meningen med redogörelserna för bindningar är att kommunens beslutsfattande ska bli öppnare.

Bestämmelsen om redogörelserna trädda i kraft den 1 juni år.

Fullmäktigeledamot i Pargas.
Bild: Yle/Johanna Ventus

När bindningarna är kända är det tänkt att man på förhand ska kunna förhindra att förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald ska äventyras.

Man hoppas också att det politiska systemet i kommunerna ska stärkas och bli mer tillförlitligt.

Eftersom redogörelserna ska finnas publicerade på kommunernas webbplatser vill man öka kommuninvånarnas förtroende för förvaltningen.

I Kristinestad kommer de företroendevaldas och tjänstemännens bindningar att redovisas efter revisionsnämndens möte den 24 oktober. Ett tiotal ledamöter har ännu inte lämnat in sina redovisningar.

Närpes
Bildtext Närpes stadshus.
Bild: Yle/ Amanda Bieber

I Närpes finns flesta förtroendevaldas och tjänstemännens bindningar redovisade på Närpes stads webbplats och revisionsnämnden har gått igenom bindningarna.

De flesta som har uppgett sina bindningar är styrelsemedlemmar och äger en del mark.

- Insamlingen av uppgifterna har gått över förväntan, Linda Pellfolk (SFP), ordförande i revisionsnämnden.

Jobbar på

På Kaskö stads webbplats finns inga bindningar redovisade. Tf stadsdirektör Lis-Marie Enroth-Niemi säger att de jobbar på att kunna redovisa bindningarna så fort som möjligt.

I Korsnäs pågår insamlandet av uppgifterna fortfarande. Enligt revisionsnämndens ordförande Roger Bergström (SFP) går insamlandet bra.

- Det är under kontroll, jag räknar med att alla kommer att lämna in sina redovisningar inför revisionsnämndens möte den 13 oktober, säger Bergström.

I Malax har de förtroendevalda och tjänstemännen redovisat för sina bindningar och de finns att läsa på kommunens webbplats.

Malax kommungård.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Ibland har det varit svårt att avgöra vad som är relevant information för uppdraget. Speciellt betydande förmögenhet har varit svårt att avgöra, säger förvaltningsdirektör Jenny Malmsten.

På Korsholms kommuns webbplats finns de flesta av de förtroendevaldas och tjänstemännens bindningar redovisade.

Den sista dagen att lämna in redogörelsen för bindningar var den 29 september. Revisionsnämnden ska behandla redovisningarna på sitt möte den 11 oktober och fullmäktige den 26.oktober.

Kommer att väcka diskussion

I Vasa saknas uppgifterna fortfarande. Revisionsnämnden ska ha sitt nästa möte i slutet av oktober och då kommer troligen listorna med de förtroendevaldas bindningar att tas upp.

- Det har varit ganska svårt att få in uppgifterna och många har ännu inte lämnat in blanketten. Jag tror att de förtroendevaldas bindningar kommer att väcka mycket diskussioner, säger revisionsnämndens ordförande Heimo Hokkanen (KD).

I Vörå kan man hitta de förtroendevaldas och tjänstemännens redovisning på stadens webbplats.

I Nykarleby publicerades de första uppgifterna om de förtroendevaldas och tjänstemännens bindningar den 23 augusti.

Stadssekreterare Tomas Knuts jobbar på att förenkla förvaltningen
Bildtext Tomas Knuts.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Revisionsnämnden har begärt in en del kompletteringar och en uppdaterad redovisning kommer att publiceras när revisionsnämnden har hållit följande möte.

- Det kom ganska mycket frågor när de skulle göra sina redovisningar eftersom det här är en ny sak och många visste inte riktigt hur mycket och noggrant de skulle redovisa. Nu tror jag de flesta har märkt att det inte var spå dramatiskt som de först trodde, säger förvaltningsdirektör Tomas Knuts.

I Pedersöre har revisionsnämnden hunnit få in redovisningar med kompletteringar och de finns publicerade på kommunens webbplats. Inga stora bindningar har uppenbarat sig.

- Jag trodde det skulle vara fler bindningar, men de flesta äger skog och har inga fler bindningar. Jag tror att det kommer att komma kompletteringar till redovisningen ganska ofta, säger revisionsnämndens ordförande Roger Petterson (KD).

Minska ryktesspridning

Revisionsnämnden i Kronoby hade möte den tredje oktober och då gick man igenom de förtroendevaldas och tjänstemännens bidningar.

- Redovisningen kanske kan göra att det blir mindre spekulationer i samband med ett beslut och att man kan förhindra ryktesspridning om alla vet vilka bindningar de förtroendevalda har, säger revisionsnämndens ordförande Bengt-Erik Skullbacka (SFP).

I Larsmo kan man hitta de förtroendevaldas och tjänstemännens redovisning på stadens webbplats.

I Karleby får man ännu vänta på att få ta del av de förtroendevaldas och tjänstemännens redovisningar över sina bindningar.

Stadshuset i Karleby.
Bildtext Karleby stadshus.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Revisionsnämnden behandlade redovisningarna på sitt möte den 27 september och i mitten av oktober är det fullmäktiges tur att granska redovisningarna.

Efter det blir de offentliga och läggs ut på stadens webbplats.

- Bindningarna väckte inga diskussioner. Många hade meddelat onödigt mycket information. Orsaken till att det har dragit ut på tiden är att många nya förtroendevalda inta hade börjat använda stadens e-post under sommaren, säger Karleby stads interna revisor Mia Försti.

I Jakobstad kan man hitta de förtroendevaldas och tjänstemännens redovisning på stadens webbplats. En del kompletteringar kommer att publiceras efter revisionsnämndens senaste möte.

Stadshuset i Jakobstad
Bildtext Syadshuset i Jakobstad.
Bild: Nathalie Lindvall

Kommunstyrelsens ledamöter, ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige och nämnderna är skyldiga att lämna in en redogörelse.

Dessutom ska också ledamöter i de organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen lämna in redogörelser.