Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vad gör lobbarna i riksdagen? Elva månaders besökslistor ute

Från 2017
Uppdaterad 31.10.2017 10:26.

Kärnkraftsbolaget Fennovoimas kommunikationschef Maira Kettunen har stegat upp för riksdagshusets trappa hundratals gånger under de senaste tio åren. Kettunen har träffat medlemmar i ekonomiutskottet och riksdagsledamöter från Norra Österbotten för att berätta om kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki.

Kärnkraftslobbaren Maira Kettunen är en av de personer som förekommer ofta på riksdagens besökarlistor som Yle har fått tillgång till. Hon är en van gäst i maktens korridorer.

- Inför principbeslutet år 2010 strävade vi efter att möta alla riksdagsledamöter. Inte nödvändigtvis var för sig, utan i riksdagsgrupperna. Fennovoima var ett nytt företag då och vi måste förklara för alla varför vi ansåg att vi behövde ett principbeslut, säger Kettunen.

Kettunen gjorde en liknande lobbningsrunda på nytt då ryska Rosatom kom in som partner till Fennovoima.

- Det var samma rumba på nytt 2013-14. Kanske inte lika omfattande, det fanns ju många ledamöter som redan kände till projektet.

På sistone har Kettunen åter varit i riksdagen ett tiotal gånger. Det visar namnlistorna på riksdagens besökare perioden maj 2016 - april 2017.

Enligt Kettunen behövs det ändå inte längre riksdagslobbning för att kärnkraftverket ska få byggnadstillstånd.

- Vi förväntar oss att regeringen beviljar byggnadstillstånd, det är inte en fråga som kommer till riksdagen, säger Kettunen.

Yle drev på offentlighet för hemliga besökslistor

Svenska Yle och föreningen Avoin ministeriö besvärade sig hösten 2014 mot att riksdagen hemlighöll sina besökarlistor. Drygt två år senare slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att riksdagens besökarlistor är offentliga dokument.

Det var slutet på två långa besvärsprocesser - men bara upptakten till den stora uppståndelsen kring besökarlistorna.

I turerna som följde gav riksdagen i våras möjlighet att studera besöksuppgifterna - men bara i utskriven form på plats i riksdagen. Samtidigt infördes en ny rutin där besökslistorna började förstöras dagligen. Svenska Yles nyhet om detta uppmärksammades stort tidigare i höstas.

Under hösten har riksdagen allt mer framstått som en sluten och hemlighetsfull bastion då inte ens samma dags listor gjordes offentligt tillgängliga.

Senaste nytt från riksdagen är ändå en nästan total helomvändning då kanslikommissionen idag beslöt att listorna trots allt ska ges ut till dem som ber om dem innan de förstörs för dagen.

Under tiden har föreningarna Avoin ministeriö och Open Knowledge Finland satt en stor arbetsinsats på att fotografera listorna och återföra dem till tabellform för analys. Det är det material som ligger till grund för den här artikeln.

Genom ett samarbete med föreningarna Avoin ministeriö och Open Knowledge Finland har Yle nu en lista på vem som besökte riksdagen under perioden maj 2016 - april 2017, innan riksdagen började förstöra listorna dagligen.

Listan dokumenterar närmare 25 000 anmälda besök till riksdagsledamöterna och övriga personer som jobbar i riksdagens utrymmen.

Det finns ungefär 180 namn som förekommer tio eller fler gånger på listan. De står tillsammans för drygt 2 500 anmälda besök, eller mer än vart tionde besök.

Vi har lyckats identifiera nästan alla dessa 180 personer. De namn som förekommer oftast på listan är tjänstemän som har deltagit i lagberedningen, till exempel Jan Sjöblom från Skyddspolisen som har deltagit i ett trettiotal möten om underrättelselagen.

Vi har ändå valt att koncentrera oss på personer som möjligen är lobbare. Bland de 180 namnen hittade vi 75 personer som enligt en bred definition kan tänkas ägna sig åt lobbning eller intressebevakning.

Det är personer utanför statsförvaltningen vars arbets- eller uppdragsgivare kan ha ett intresse av att påverka samhällsutvecklingen och lagstiftningen: företag, näringslivets intresseorganisationer, fackföreningar, samhällsinriktade kommunikationsbyråer, medborgarorganisationer.

Många av de här personerna besökte riksdagen lika ofta som höga tjänstemän inom statsförvaltningen.

Topplistan över besökare enligt det här urvalet finns i faktarutan som du kan öppna här nedan:

De här lobbarna nämns oftast på besökslistan

Namn, Titel, OrganisationAnmälda besök
Paavali Kukkonen, expert, Pro (-9/2016), arbetsmarknadsexpert (9/2016-), Sitra31
Iiro Lehtonen, VD, Finlands Transport och Logistik SKAL25
Marina Lampinen, expert, Miltton22
Anni Lahtinen, generalsekreterare, De hundras kommitté21
Mikko Koskinen, utbildningschef, FFC20
Mia Nores, ledande expert, Teknologi-industrin20
Kimmo Sasi, ledande rådgivare (3.11.2016-), Pohjoisranta Burston-Marsteller20
Terhi Heinilä, generalsekreterare, Kvinno-organisationernas centralförbund20
Timo Koskinen, VD, Finlands taxiförbund19
Piia-Noora Kauppi, VD, Finansbranschens centralförbund19
Niina Mäki, expert, Kepa18
Lauri Muranen, verksamhetsledare, World Energy Council Finland18
Juha Töyrylä, Public Affairs Manager, Novo Nordisk Farma18
Matias Mäkynen, Politisk analytiker (9/2016-), Rud Pedersen Public Affairs Company18
Tuomo Yli-Huttula, chef för kommunikation och samhällsrelationer, Finansbranschens centralförbund17
Joonas Rahkola, ekonom (-31.12.2016), FFC17
Reijo Vuorento, biträdande direktör, Finlands Kommunförbund17
Maira Kettunen, kommunikationschef, Fennovoima16
Ida Mielityinen, utbildningspolitisk expert, Akava16
Joel Järvinen, landschef, Uber Finland16
Ville Kopra, ledande expert, Miltton15
Anu Juvonen, ställföreträdande verksamhetschef, Partiernas internationella demokratisamarbete DEMO15
Lauri Mäkinen, expert, Manifesto Consulting15
Jenni Karjalainen, ledande expert, samhälls- och näringspolitik, Ingenjörsförbundet15
Juhani Nokela, expert, Teknikens akademiker15
Mikko Saariaho, kommunikationschef, Finavia15
Jaakko Kiander, direktör, Ilmarinen14
Lyydia Kilpi, expert, Kepa14
Jaana Pakarinen, VD, Vates-stiftelsen13
Petri Murto, direktör, Finlands Transport och Logistik SKAL14
Hilkka Vuorenmaa, ledande expert, Befolkningsförbundet14
Jussi Pyykkönen, analytiker (2.1.2017-), Me-säätiö13
Merja Hirvonen, VD, Finlands apotekareförbund14
Juha Ala-Huikku, chef för samhällsrelationer, Gasum13
Tuomas Louhela, landschef, 4finance13
Robert Torvelainen, chef för samhällsrelationer, Uber Finland13
Alexandra Locher, jurist, 4finance13
Timo Lappi, VD, Turism- och restaurangförbundet13
Tuomas Viljamaa, chef för samhällsrelationer, Finlands hyresvärdar12
Jukka Kantola, VD, KaiCell Fibers12
Tapio Bergholm, specialforskare, FFC12
Vertti Kiukas, generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa12
Jani Sillanpää, styrelsemedlem, Finlands studentkårers förbund FSF12
Jussi-Pekka Rode, expert, Kemi-industrin12
Timo Anttila, Vice President, Posti Group12
Jukka Kärnä, näringspolitisk expert, FFC12
Antti Leino, samhällsrelationschef, Privatsektorns Chefer och Specialister YTY12
Marko Mäki-Hakola, näringsdirektör, MTK12
Timo Palander, utvecklingsdirektör, Företagarna i Finland11
Arja Suominen, direktör (kommunikation och samhällsansvar), Finnair11
Simo Hiilamo, äldre konsult, Eurofacts11
Dimitri Qvintus, kommunikationskonsult (15.2-15.8.2017), Tekir11
Tapani Veistola, specialist, Finlands naturskyddsförbund SLL11
Antti Kotilainen, verksamhetsledare, Musikproducenterna – IFPI Finland11
Markku Seppä, verksamhetsledare, Finlands Krigsveteranförbund11
Harriet Lonka, ordförande, Sällskapet för samhällssäkerhet11
Katja Veirto, expert, Akava11
Marko Mykkänen, VD, Uleåborgs hamn10
Katja Hintikainen, expert, Kepa10
Tarik Ahsanullah, viceordförande, Finlands studentkårers förbund FSF10
Jukka Ihanus, direktör, STTK (FTFC)10
Anna Välimaa, ansvarig för intressebevakning, Pohjola-Norden10
Olli-Pekka Koljonen, chef för samhällsrelationer, SOK (S-gruppen)10
Riikka Reina, expert, Utvecklingsföreningen för yrkeskunskap AMKE10
Heljä Misukka, utbildningschef, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ10
Tero Kallio, VD, Bilimportörerna och -industrin10
Antti Vaaja, expert, Finsk Handel10
Mari Mäki, Senior Associate, Public Affairs, Pohjoisranta Burston-Marsteller10
Jukka Holmberg, förbundsordförande, Tidningarnas förbund, VD (3.10.2016-), Medieförbundet10
Tuomas Ylitalo, expert (näringspolitik), Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA10
Tuomas Tikka, expert (energi och utsläppshandel), Skogsindustrin10
Petri Lempinen, VD, Utvecklingsföreningen för yrkeskunskap AMKE10
Ella Keski-Panula, styrelsemedlem (2016), expert (3/2017-), Finlands studentkårers förbund FSF10
Antti Aarnio, näringspolitisk chef, STTK (FTFC)10

Vad gör då en lobbare som besöker riksdagen? Lobbar kan synas vara det självklara svaret - men det är inte riktigt så enkelt.

Listan ger en ungefärlig bild av hur många gånger en person har besökt eller åtminstone varit anmäld som besökare till riksdagen.

Det är alltså inte ett lobbningsregister, utan snarare en lista över personer med förhållandevis täta kontakter till riksdagsledamöterna och i viss mån också partierna.

Då vi har intervjuat personer på listan visar det sig dessutom att många av besöken åtminstone inte direkt är ägnade att påverka riksdagens beslutsfattande.

Trots förbehållen visar listan också vissa teman som har varit föremål för direkt lobbning. Ett sådant tema är trafik- och transportfrågor som var aktuella inför att trafiklagstiftningen ändrades i våras.

Transportlobbare bland de aktivaste besökarna

En av de aktivaste lobbarna på listan Finlands logistik och transport SKAL rf:s verkställande direktör Iiro Lehtonen. Hans namn finns på besökslistan 25 gånger, ibland ensam och ofta i sällskap av Petri Murto som är direktör för SKAL:s experttjänster. Tillsammans har de ett fyrtiotal besök bakom sig.

De två männen har mött riksdagsledamöter som sitter i trafik- och kommunikationsutskottet och finansutskottets trafiksektion. Utskottet och sektionen har berett lagar om landsvägstransporterna.

Innan riksdagen klubbar igenom lagarna hör utskotten experter på olika områden. Det kommer sällan större ändringar i lagtexterna efter dessa utskottsrundor.

- Allt rör sig på ett ganska allmänt plan [under utskottsrundorna]. Därför strävar vi också efter att möta riksdagsledamöter på tu man hand, så att vi kan fördjupa vår syn på saker, säger direktör Petri Murto.

Kommunikationsbyrå undersöker för kundens räkning

Flera av personerna på besökslistan jobbar för kommunikationsbyråer. Den flitigaste besökaren bland dem är Marina Lampinen på Miltton.

Hon berättar att besöken hänger ihop med uppdrag för Milttons kunder Microsoft, Helsingofors Universitet, byggföretaget SATO och Helsingfors taxichaufförer. Det handlar inte i sig om lobbning, utan om intressegruppsundersökningar.

- Vi rekommenderar vanligtvis inte att konsulten verkar som representant för kunden. Vi fungerar som rådgivare till kunderna så att kunden sedan själv får ta kontakt med riksdagsledamöterna i sina ärenden, säger Marina Lampinen.

- Finland är ett samhälle med ganska låga hierarkier, så man får nog uppmärksamhet för sin sak om man vill.

Förändringarna i Trafikbalken mobiliserade taxilobbare

Taxilobbare har sprungit i riksdagen flera tiotals gånger mellan maj 2016 och april 2017. Riksdagen har bland annat behandlat trafikbalken, och det mobiliserade både Uber med sina nya affärsmodeller och det mera traditionella Taxiförbundet.

Uber är en mobilapp som sammanför enskilda förare med köpare. Uber har strävat efter att slå sönder taximonopol runt om i världen och har därför mött hårt motstånd.

Helsingfors tingsrätt belade i juli Ubers landschef Joel Järvinens egendom med kvarstad för 250 000 euro. Kvarstaden hänger ihop med en pågående polisutredning, där Uber misstänks ha utövat taxitrafik utan tillstånd.

Joel Järvinen står omnämnd 16 gånger på riksdagens besökslista. Under de flesta besöken hade med sig Lauri Mäkinen från kommunikationsbyrån Manifesto. Ubers PR-chef Robert Torvelainen också med på en del av mötena våren 2017. Torvelainen har tidigare varit samlingspartistisk riksdagsassistent.

- Under mötena har vi informerat om Uber som företag, till exempel berättat om teknologin och förstås svarat på olika frågor som ledamöterna har haft. Mötena har anpassats efter ledamöternas tidtabell och intressen, själv tycker det har varit bra att utbyta tankar, säger landschef Joel Järvinen.

Finlands taxiförbund har sedan länge krävt att myndigheterna ingriper mot taxiverksamhet som saknar tillstånd.

- Självklart har vi alltid varit intresserade av olaglig taxiverksamhet, oberoende av utövaren. På så sätt är Uber inte en särfråga för oss, säger Taxiförbundets vd Timo Koskinen.

Koskinen har lobbat om trafikbalken ungefär lika ofta som Ubers Järvinen och träffade bland andra trafikminister Anne Berner (C) under sina besök.

Riksdagen godkände i april att taxitrafiken öppnas för konkurrens. Enligt regeringspropositionen ska regleringen av priser, antal taxibilar och stationsskyldighet upphöra från och med juli 2018.

- Vi ser lagen om trafiktjänster som en bra reform, eftersom den beaktar att världen har förändrats och att nya teknologier möjliggör moderna tjänster, säger Joel Järvinen.
Uber meddelade i juli att bolaget lägger sin verksamhet i Helsingfors på is för att återupptas sommaren 2018.

I augusti i år dömde Högsta domstolen en Uber-chaufför till böter för olovlig taxitrafik. Det pågår flera liknande processer i olika rättsinstanser.

Svängdörrseffekten startar redan i studentpolitiken

Bland de aktivaste riksdagsbesökarna finns flera politiker i 30-årsåldern som verkar i Socialdemokraternas arbetsgrupper.

En av de aktiva unga socialdemokraterna är Paavali Kukkonen, nummer ett på vår ”lobbarlista”. Under början av perioden var han anställd av fackförbundet Pro, sedan hösten 2016 är han arbetsmarknadsexpert för Sitra.

-Största delen av besöken har att göra med arbete inom Socialdemokraternas finanspolitiska arbetsgrupp, berättar Kukkonen.

Kukkonen har tidigare bland annat varit specialmedarbetare åt Antti Rinne och Sirpa Paatero.

Juhani Nokela från Teknikens akademiker är för sin del sekreterare i SDP:s utbildningspolitiska arbetsgrupp. Han listas för 15 besök, de flesta av dem är arbetsgruppsrelaterade och bara en handfull har att göra med lobbning.

-Jag talade om Teknikens akademikers utbildningspolitik, hur universitetens resursering borde förbättras, varför utländska studerande ofta inte får jobb i Finland och om kompetensutveckling under arbetslöshetsperioder, berättar Nokela.

Nokela säger att hans socialdemokratiska bakgrund inte ger någon särskild fördel när det gäller lobbning.
- Det är kanske lättare att ta kontakt med någon bekant. Å andra sidan kan man inte lobba lika aggressivt då det är mera personliga relationer involverade.

Nokela ser personliga kontakter från studentpolitiken som de viktigaste i sina nätverk.
- (Ministrarnas) specialmedarbetare har haft ledande roller i olika student- och ungdomsorganisationer. Oberoende av om det gäller Företagarna i Finland, Finlands Näringsliv EK, fackförbunden eller naturskyddsorganisationer så känner folk på viktiga poster varann, säger Juhani Nokela.

Kommunikationsbyrån Rud Pedersens politiska analytiker Matias Mäkynens tjugotal besök hänger också ihop med socialdemokraternas partiverksamhet.
- Jag lobbar inte alls i mitt arbete, utan är snarare analytiker med fokus på det juridiska, säger Mäkynen.

Lauri Muranen vid det internationella energisamarbetsorganet World Energy Council är också SDP-medlem och sekreterare för partiets näringspolitiska arbetsgrupp. Av 18 besök i riksdagen har bara fyra skett för World Energy Councils räkning.
- Besöken hängde ihop med arrangemang inför ett evenemang, inte en intressebevakningsagenda, säger Muranen.

Gråzonen mellan politik och lobbyism

Den så kallade svängdörrseffekten innebär att lobbyister ofta rekryteras från politikernas inre krets och försvårar entydiga kategoriseringar.

Svängdörrseffekten innebär alltså att lobbare ofta själva är partipolitiskt aktiva. Flera partier har arbetsgrupper som möts i riksdagen och det här återspeglas i en del av besökssiffrorna.

Andra besök kommer närmare vanliga definitioner på lobbning, att man gör politiskt påverkningsarbete för en arbets- eller uppdragsgivares räkning.

Men inte heller alla sådana besök är direkt ägnade att få riksdagsledamöterna att till exempel rösta på något visst sätt.

Ett viktigt arbetssätt för lobbare är snarare att sondera stämningarna bland beslutsfattarna. Sådan information kan i ett senare skede användas för att bygga upp effektiva påverkningskampanjer.

De flitigaste gästerna kom på besök flera gånger i månaden under riksdagens höst- och vårsessioner.

Finansbranschens vd Piia-Noora Kauppi och kommunikations- och samhällsrelationsdirektör Tuomo Yli-Huttula besökte riksdagen totalt ett fyrtiotal gånger.

På agendan stod bland annat förslaget till fråga om politiskt inflytande för försäkringstagare.

Teknologi-industrins Mia Nores lobbade energi- och klimatpolitik samt frågor i anslutning till utsläppshandeln och trafikbalken.

Utvecklingssamarbetsorganisationen Kepas Niina Mäki har å sin sida lobbat för frågor om hållbar utveckling och Agenda 2030.

Ex-riksdagsman lobbar i restauranger

Samlingspartiets före detta riksdagsman Kimmo Sasi fick hösten 2016 anställning på kommunikationsbyrån Pohjoisranta Burston-Marsteller. Sasis namn förekommer ett tjugotal gånger på listan, men inte ett enda av mötena har skett för arbetsgivarens räkning.

- Jag går på lunch i riksdagen, träffar bekanta och läser tidningar, säger Sasi.

I sin lobbyistroll möter Sasi helst folk i arbetsgivarens utrymmen eller på restauranger.

- Om en riksdagsledamot är mycket upptagen kan vi förstås mötas i riksdagen. Men om det finns mera tid möts vi ofta utanför riksdagen. Så gjorde jag själv också då jag var riksdagsman, säger Kimmo Sasi.

Text: Linus Lång och Tiina Lundell
Uppgifterna i tabellen korrigerade:
Antti Leino (identitet), Joonas Rahkola och Jenni Karjalainen (titlar) 13.10.2017 LL
Tapani Veistola (titel) 16.10.2017 LL
Timo Lappi (identitet) 31.10.2017 LL

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln