Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Forskare: Redovisningar av förtroendevaldas bindningar lämnar stort utrymme för tolkning

Från 2017
Linnéa Henriksson, ÅA
Bildtext Forskaren Linnéa Henriksson vid Åbo Akademi påpekar att förteckningarna om politikers bindningar inte är heltäckande.
Bild: YLE/Andy Ödman

Forskaren Linnéa Henriksson vid Åbo Akademi säger att det är bra att kommunalpolitikers bindningar redovisas. Hon säger ändå att det inte automatiskt leder till bättre beslutsfattande.

Många kommuner i Österbotten är klara med sina listor över de kommunala politikernas bindningar.

Linnéa Henriksson, forskare och universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, säger att man föreställer sig att redovisningarna berättar något om politikers beslutsgrunder.

Kvinna studerar valaffischer på trottoar i Borgå.
Bild: Arkiv - Yle / Hanna Othman

I de fall där kommunalpolitiker inte har redogjort för sina kopplingar tror Henriksson oftast inte att det handlar om att de vill dölja något.

- Jag tror att det i de flesta fall helt enkelt handlar om att man inte tagit sig samman och satt sig ner och fyllt i uppgifterna. Man föreställer sig att det är jobbigare än det är.

Lämnar utrymme för tolkning

Henriksson säger också att man kan fylla i uppgifterna om sina bindningar på olika sätt.

- Uppgifterna man ska lämna in ger utrymme för en hel del osäkerhet. Till exempel finns det en fråga där man ska redogöra för betydande förmögenhet. När är förmögenhet betydande, kan man fråga sig.

- Jag tror att om man skulle gå en runda på stan skulle man få ganska olika svar på frågan om vad som uppfattas vara en betydande förmögenhet.

Fullmäktige i Korsholm.
Bildtext Kommunfullmäktige i Korsholm
Bild: Yle/Johanna Ventus

Linnéa Henriksson säger också att läget inte automatiskt förbättras för att de förtroendevalda redogör för sina bindningar.

Allt redovisas inte

Henriksson påpekar att de flesta politiker alltid varit öppna med vad de har för bindningar i de sammanhang där besluten fattas.

- Och merparten av kommunernas beslut har egentligen inga stora kopplingar till de här bindningarna. Det finns stora delar av politikers grunder för beslutsfattande som inte alls täcks in av de här förteckningarna. Men nu har man då styrt uppmärksamheten till just ägande och en del uppdrag.

"Skulder binder mer än förmögenhet"

Linnéa Henriksson lyfter fram att skulder binder betydligt mer än förmögenhet, men det är bara förmögenhet man ska uppge i förteckningen över bindningar.

- Det tycker jag är helt okej ur integritetssynvinkel men det här styr uppmärksamheten mot en viss typ av bindningar i människors liv. Det finns många andra bindningar man kanske borde titta noggrannare på, det är bara det att de är så mycket svårare att specificera.

Henriksson säger att den stora vinsten på lång sikt är att man uppmärksammar både befolkningen och politikerna själva på att det finns olika typer av kopplingar som kan spela en roll när man fattar beslut.

- Åtminstone ger det här ju en illusion av öppenhet.

Diskussion om artikeln