Hoppa till huvudinnehåll

Natur

EU spikade nya fiskekvoter för Östersjön

Från 2017
Uppdaterad 10.10.2017 14:39.
Strömming.
Bild: Yle/Monica Forssell

EU-ländernas fiske- och lantbruksministrar kunde på tisdagsmorgonen enas om 2018 års fiskekvoter för Östersjöområdet. Det för Finland viktiga strömmingsfisket i Bottniska viken ska minska med 40 procent.

Ministrarna diskuterade fiskekvoterna vid sitt möte i Luxemburg. Finland representerades av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).

Det krävdes nästan tjugo timmar av förhandlingar innan ett avgörande äntligen nåddes tidigt på tisdag morgon.

Det bottniska strömmingsfisket ska nästa år minska med 40 procent. Det rörde sig om en kompromiss - EU-kommissionen hade velat sänka kvoten med 50 procent, Internationella Havsforskningsrådet ICES hade nöjt sig med en minskning på 30 procent.

Kommissionen hade också föreslagit ett totalstopp för ålfiske i Östersjön nästa år, men det satte ministrarna stopp för.

Förhandlingarna om ålfisket ska fortsätta i december, och de utvidgas då till att gälla hela EU.

Centralförbundet för Fiskerihushållning säger i en kommentar att ministrarnas beslut var korrekt. Ett totalförbud mot ålfiske är inte rätt metod att gå vidare i saken, tycker förbundet.

Torsk- och laxfiske begränsas också

De hårdaste förhandlingarna stod kring torskfisket i södra Östersjön. Till exempel Polen hade önskat ett totalstopp för torskfångst i området öster om Bornholm.

Till slut enades man om att sänka kvoten med åtta procent.

Torskkvoten i västra Östersjön förblir oförändrad för yrkesfiskarnas del. Fritidsfiskare har från och med i år fått dra upp högst tre eller fem torskar om dygnet, beroende på tidpunkt, och den bestämmelsen kvarstår även 2018.

2018 års kvot av rödspätta i hela Östersjön sänks med tio procent, och laxfångsterna minskar med fem procent.

Men vissa kvoter höjs också. I centrala Östersjön får det fiskas 20 procent mer strömming och fångsten av skarpsill i hela området får öka med en procent.

I ministrarnas kommentarer framhålls vikten av en kompromiss mellan fiskenäringens intressen och strävan att skydda fiskbestånden.

- De nödvändiga kvotminskningarna är smärtsamma för Tysklands fiskare. Men på längre sikt kan fisket i Östersjön bara tryggas genom goda fiskbestånd, sade den tyska livsmedels- och jordbruksministern Christian Schmidt.

Diskussion om artikeln