Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Minstingen Pukkila sätter sig på tvären – tar bråket om de östnyländska yrkesskolorna till domstol

Från 2017
Hand rör om i soppa med en slev.
Bildtext Amisto utbildar bland annat kockar. Illustrerande arkivbild.

Pukkila vill inte godkänna sammanslagningen av Amisto och Point College och har besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol. Men besväret ändrar inget, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i Borgå.

Kommunfullmäktige i Pukkila skulle godkänna det nya grundavtalet för Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä (IUKK) på sitt möte den 18 september.

I stället avbröts mötet och kommunstyrelsen kallades in för att komma med ett nytt beslutsförslag. Förslaget, som gick ut på att Pukkila inte godkänner grundavtalet, gick enhälligt igenom.

Vadå grundavtal?

  • Andra stadiets yrkesutbildning har diskuterats mycket i Östnyland under de senaste åren och kommunerna har inte alltid kommit överens. Det har bland annat handlat om språkfrågor.
  • Hösten 2016 beslöt kommunerna att förändra andra stadiets yrkesutbildning. I praktiken betyder det att fyra anordnare ska bli två: Point College och Amisto slås ihop, likaså Prakticum och Inveon.
  • För att det här ska kunna förverkligas måste delägarna i de två samkommunerna godkänna grundavtal för de två nya anordnarna. Bland annat har Borgå, Lovisa och Sibbo godkänt avtalen.
  • Delägarna i samkommunerna är Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Pukkila, Askola, Orimattila, Borgnäs och Mörskom.

Enligt tidningen Loviisan Sanomat har Pukkila besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol. Kommunen kräver att verkställigheten avbryts, vilket betyder att ärendet inte får gå framåt innan domstolen har fattat sitt beslut.

Till Yle Östnyland säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula att besväret inte ändrar på någonting i praktiken.

– Jag vet inte varför de vill gå till domstol, men jag tror inte att det har någon betydelse för hur vi går framåt med andra stadiets yrkesutbildning, säger Ujula.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
Bildtext Jukka-Pekka Ujula. Arkivbild.
Bild: Yle/Hanna Othman

Borgå är den största delägarkommunen i IUKK, medan Pukkila tillsammans med Mörskom är minst.

Enligt kommunallagen godkänns grundavtalet om två tredjedelar av delägarkommunerna är med på noterna, och de två tredjedelarna tillsammans har hälften av det totala invånarantalet.

Jukka-Pekka Ujula tolkar saken så att grundavtalet är i kraft och att frågan går vidare enligt det.

– Alla ägarkommuner behöver inte vara enhälliga, utan det räcker att två tredjedelar av dem har samma åsikt. Och två tredjedelar har nu godkänt grundavtalet, säger Ujula.

Många problem enligt Pukkila

Pukkila motiverar sitt besvär med att beslutsfattarna inte har haft tillgång till alla dokument.

Dessutom anser Pukkila att alla kommuner inte har godkänt samma grundavtal eftersom avtalstexterna har innehållit nyansskillnader.

Pukkila är dessutom oroligt för att den nya administrationen kan göra sig av med IUKK:s egendom mot kommunens intressen.

Diskussion om artikeln