Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolbyggnaden i Ingå centrum har spelat ut sin roll

Från 2017
Uppdaterad 24.10.2017 18:14.
Exteriör av Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext Den gamla delen av Kyrkfjärdens skola inhyser bland annat klass två och fyra i övre våningen och matsal och utdelningskök i nedre.
Bild: Yle/Maria Wasström

När skolvärlden förändras blir också behovet av lokaler ett annat.

Jessika Elfving som är tf rektor i Kyrkfjärdens skola i Ingå skulle allra helst önska sig en helt ny skolbyggnad som utgår från barnens och utbildningens behov.

- Vi är tvungna att jobba i korridorerna eftersom vi inte har utrymmen för små grupper. Det går men det är inte ändamålsenligt. Jag tycker barnen är värda mera än det, säger hon.

Jessika Elfving, tf rektor vid Kyrkfjärdens skola
Bildtext Jessika Elfving är tf rektor vid Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bild: Yle/Maria Wasström

Kyrkfjärdens skola har 160 elever från förskola till årskurs sex.

Alla elever ryms inte in i samma byggnad.

Trångt i matsalen

Trots att eleverna äter i olika turer får alla inte plats inne i matsalen utan en del av eleverna får sitta och äta utanför matsalen.

- Barnen tycker det är roligt men det är svårt för de vuxna att hålla barnen lugna, kommenterar Elfving arrangemanget.

Elever i klass 4 i Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext Wilma Mäki och Nea Klingberg går i fyran i Kyrkfjärdens skola. De önskar att alla elever skulle få plats i samma skolbyggnad.
Bild: Yle/Maria Wasström

Skolgården fick en efterlängtad uppgradering för några år sedan, men eftersom den är stor och sträcker sig runt byggnaden är den också svår att övervaka.

Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext Det gamla stenhuset används bland annat för elevvården.
Bild: Yle/Maria Wasström

Själva skolbyggnaden består av olika flyglar och avstånden mellan de olika klassrummen kan vara långa.

- Skolan är väldigt utspridd med olika flyglar och långa korridorer, säger Elfving.

Siffror i en trappa
Bildtext Klasserna två och fyra håller till i andra våningen i den gamla delen av skolbyggnaden.
Bild: Yle/Maria Wasström

Helst skulle Elfving ha flera rum som kunde användas på ett flexibelt sätt till exempel med hjälp av väggar som går att dra åt sidan.

Läroplanen ställer krav

Särskilt den nya läroplanen har ändrat på sättet att arbeta i skolorna.

- Nuförtiden jobbar man inte på samma sätt som förr i skolorna. Ibland jobbar vi i grupper; vi diskuterar och löser problem och alla elever har egna pekplattor. Det här ställer andra krav på utrymmen.

Konstverk i Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext Konstverk i fyrornas klassrum.
Bild: Yle/Maria Wasström

Eleverna sitter inte hela tiden vid sina egna platser utan rörligheten i klassen är större. Det finns ett uttalat behov av att kunna jobba självständigt i lugn och ro.

- Enligt läroplanen ska man också jobba med elektronik inom slöjden och det finns inte riktigt plats för det vid hyvelbänkarna, säger Elfving.

Hon nämner också att de nya valfria ämnena delvis begränsas av utrymmesbristen.

Drama som tillval

I år erbjuder Kyrkfjärdens skola en kurs i drama, men utmaningen var att hitta lämpliga utrymmen.

Med ett eget undervisningskök vore det möjligt att ordna till exempel en valfri kurs i hushåll.

Teckningar på skolvägg
Bildtext Den nya läroplanen förutsätter en mer individuell undervisning.
Bild: Yle/Maria Wasström

Mögelproblematiken har Kyrkfjärdens skola däremot skonats från.

- Det har inte konstaterats några problem med inomhusluften, men saken ska ännu utredas på nytt, säger Elfving.

Ingå kommunstyrelse remitterade frågan om Kyrkfjärdens skola den 9.10, men ärendet ska behandlas på nytt i början av november.

Rubriken ändrades 24.10 kl 18:08 från "Kyrkfjärdens skola har spelat ut sin roll" till "Skolbyggnaden i Ingå centrum har spelat ut sin roll".