Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Metaller från Finlands största gruva hamnar i grundvattnet - gruvbolaget förnekar förorening

Från 2017
Kevitsan kaivoksen tuotantorakennuksia suuren rikastushiekkajätealtaan yli katsottuna. Kevitsa, Sodankylä, 6.10.2017
Bildtext Kevitsas stora bassäng för förorenat vatten blev extra dyr då Sondankylä kommun krävde bättre skyddskonstruktioner för läckage än vad gruvbolaget ville betala för. Det är ännu oklart om de höga metallhalterna beror på läckage eller inte.
Bild: Jarmo Honkanen / Yle

Metallhalterna i grundvattnet vid Kevitsa-gruvan i Sodankylä, Lappland, har ökat märkbart sedan gruvan drog igång sin verksamhet 2012. NTM-centralen anser att gruvan inte brutit mot sitt miljötillstånd men det är ännu oklart hur allvarliga de stigande halterna är.

De förhöjda metallhalterna i grundvattnet upptäcktes för ett och ett halvt år sedan, i början av 2016. Det framgår ur en rapport av konsultbolaget Ramboll.

- Där finns förhöjda halter av nickel och några andra metaller men också klorider, säger Ulla Syrjälä, miljöchef för gruvan.

Kevitsa, som ägs av det svenska gruvbolaget Boliden, började bryta koppar och nickel i juni 2012.

De förhöjda halterna har uppmätts i närheten av gruvans bassäng för förorenat vatten. Där har nickelhalten ökat från den tillåtna maxgränsen för dricksvatten på 20 mikrogram per liter till 25 mikrogram.

År 2010 var nickelhalten i samma område 9,3 mikrogram per liter.

Gruvbolaget: ”Grundvattnet är inte förorenat”

Enligt gruvbolaget Bolidens miljöchef Syrjälä betyder de höga metallhalterna ändå inte att grundvattnet kan anses vara förorenat.

- Jag skulle nödvändigtvis inte själv klassa det som en förorening, men nog handlar det om tydliga förändringar. Om man inte skulle åtgärda dem skulle det vara illa, säger Syrjälä.

Höga metallhalter redan 2010

Redan innan verksamheten drog igång uppmättes höga nickelhalter i närheten av gruvan, men de ansågs vara naturliga. I en rapport som konsultbolaget Pöyry släppte 2011 beskrivs grundvattnet vara av god kvalitet, men med enstaka noteringar av lågt pH-värde och höga nickelhalter.

Kevitsan kaivoksen tuotantorakennuksia suuren rikastushiekkajätealtaan yli katsottuna. Kevitsa, Sodankylä, 6.10.2017
Bildtext Kevitsa, som sedan ett drygt år sedan ägs av svenska Boliden, är Finlands största gruva.
Bild: Jarmo Honkanen / Yle

Vid enstaka provtagningar har nickelhalterna ändå varit betydligt mycket högre än gränsen för hushållsvatten, alltså 20 mikrogram per liter.

Den högst nickelhalten på 95 mikrogram uppmättes i närheten av malmådern år 2010. I augusti i fjol visade samma provrör en halt på 150 mikrogram nickel per liter.

NTM-centralen: Förändringarna bryter inte mot miljölovet

Vid Lapplands Närings- trafik- och miljöcentral vill man varken uttala sig om det rör sig om en förorening av grundvattnet eller hur allvarliga de stigande metallhalterna är.

Gruvbolaget har i sin tillståndsansökan konstaterat att metallhalterna i grundvattnet kan stiga.

- Tillståndsvillkoren har alltså inte brutits, säger Tuija Hilli vid NTM-centralen.

Oklart vad som ligger bakom

Enligt Rambolls rapport beror de förhöjda metallhalterna på en läcka från gruvans stora bassäng för förorenat vatten. Men det håller varken både gruvbolaget eller NTM-centralen med om.

De menar att metallen nått grundvattnet på andra vägar. Att grundvattenströmmarna ändrat riktning på grund att ökat hydrostatiskt tryck av gruvdriften är en förklaring.

Varken myndigheterna eller gruvbolaget köper förklaringen om läckage eftersom gruvan, efter en rättslig tvist med bland annat Sodankylä kommun, tvingades bygga ett extra dyrt och starkt bottenskydd runt bassängen.

Tuija Hilli, som ansvarar för övervakningen av utsläpp från Kevitsa, säger att de höga halterna inte är någon stor överraskning. Det handlar trots allt om storskalig gruvdrift.

- Nog kan man anta att det blir någon slags förändring i grundvattnet nära gruvan. Men visst är det lite oroväckande att vi inte vet exakt vad som ligger bakom de höga halterna. Nu ska vi utreda vad som hänt och vad vi kan göra åt saken.

8 kilometer till närmaste brunn för dricksvatten

Även om grundvattnet i närheten av gruvan inte duger som dricksvatten på grund av de höga metallhalterna, är risken för att någon får i sig vattnet liten.

De närmaste brunnarna som används för hushållsvatten ligger 7-8 kilometer från gruvan.

På andra språk

Diskussion om artikeln