Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Valfriheten är vår räddning” - alternativet är att vårdjättarna tar allt säger Folkhälsan

Från 2017
Trivselcafé i Helsingby
Bild: Yle/Pia Lagus

Valfriheten inom vården räddar oss från vårdjättarnas monopol, säger man vid Folkhälsan. Också de mindre företagarna inom vårdsektorn välkomnar regeringens nya riktlinjer för valfrihet.

Den stora omläggningen av social- och hälsovården öppnar upp en stor marknad för internationella vårdjättar.

Samtidigt kan valfriheten ge mindre aktörer inom såväl den privata som den tredje sektorn möjligheter att hävda sig i konkurrensen.

- Valfriheten är nog vår räddning på sikt. säger Gun Eklund, vd för Folkhälsan välfärd.

- Upphandlingarna skulle leda till att det blir svårt att hävda sig mot de stora jättarna som pressar sina priser och delvis slirar på innehållet,

Gun Eklund är vd för Folkhälsan Syd Ab
Bildtext Gun Eklund vill konkurrera med god vård istället för reklam
Bild: Yle / Jonna Nupponen

När patienten väljer blir kvaliteten vikitgare

Folkhälsan välfärd är ett företag i tredje sektorn som erbjuder ett brett spektrum av välfärds- och sjukvårdstjänster.

Största delen av tjänsterna är upphandlade av kommunerna och enligt Eklund blir det allt svårare att konkurrera med de stora kedjorna som växer och får allt större synergier.

När patienten själv får välja kan kvaliteten på vården bli mer avgörande.

- Man får välja och även välja bort om man inte är nöjd med kvaliteten, säger Gun Eklund.

- Vi har inte råd med helsidesannonser men vi sätter våra pengar på att utveckla verksamheten och att erbjuda bättre tjänster istället.

Hoppades få förnya barnrådgivningen

Enligt regeringens nya riktlinjer för valfriheten ska patienten själv få välja vård med hjälp av så kallade kundsedlar. Den som behöver mycket vård får en personlig budget.

Vid Folkhälsan är man särskilt glad över att möjligheten till personlig budget finns kvar i det nya förslaget.

- Vi erbjuder tjänster dygnet runt för personer med svår minnessjukdom. För dem hade det blivit svårt utan personlig budget, säger Gun Eklund vid Folkhälsan välfärd.

Däremot är Eklund besviken över att en stor del av socialvården nu lämnas utanför valfriheten.

Bland annat hade man hoppats på att få utveckla en egen mödra- och barnrådgivning.

- Man kommer inte ifrån att den nuvarande modellen, trots att den fått beröm, lever kvar i en annan tid.

- Idag finns det andra saker än tillväxtkurvor som är viktiga för familjerna, konstaterar Eklund.

Småföretagarna får nya möjligheter

Även företagarna i Finland, som representerar de små och medelstora företagarna, ser positivt på regeringens nya riktlinjer för valfriheten.

- Vi hoppas att många nya små företag, även på mindre orter, ska kunna erbjuda till exempel hemtjänster för äldre, säger chefen för näringslivsfrågor Susanna Kallama.

I det tidigare förslaget hade social- och hälsovårdscentralerna tvingats erbjuda så omfattande service att mindre företag, enligt Kallama, inte skulle ha haft en rimlig chans att driva dem.

Nu när socialvården är borta tror hon att även mindre företag kan stå sig i konkurrensen.

I längden är hon övertygad om att valfriheten leder till bättre vård.

- Om patienterna får makten att välja bort dålig vård sporrar det alldeles säkert till bättre vård, säger Susanna Kallama vid Företagarna i Finland.

Diskussion om artikeln