Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bristen på forskning kan bromsa tillväxten

Från 2017
Penna Urrila är ledande ekonom på Finlands näringsliv EK.
Bildtext Penna Urrila är ledande ekonom på Finlands näringsliv EK.

Finlands näringsliv EK varnar för att Finland satsar för lite på forskning och utveckling. Övriga investeringar tar fart, men satsningarna på forskning och utveckling stampar på stället.

Under den långa ekonomiska krisen tynade produktionen i Finland bort allt mer. Anställda sades upp och fabriker stängdes. Produktionskapaciteten är i dag en femtedel mindre än för nio år sedan.

Nu drar exporten, men de uppsagda arbetarna och många fabriker som kunde öka produktionen finns inte kvar. Analytiker har utryckt en oro för att bristen på produktionskapacitet blir en flaskhals för tillväxten.

Investeringarna tar fart

Penna Urrila som är ledande ekonom på Finlands näringsliv EK är ändå inte längre lika orolig som han var tidigare.

- Det är förstås oroande att vi har många mycket svaga tillväxtår bakom oss. Det är sant att det har minskat produktionskapaciteten, men om vi tittar på investeringstakten för tillfället så ökar den. I vissa branscher är ökningen till och med kraftig. Vi är nu inne i en bättre fas av investeringar.

Trots att en del företag har svårt att producera tillräckligt för den växande marknaden tycker Penna Urrila inte att problemen är så stora att de skulle hota Finlands tillväxt i stort.

- Jag ser en klar ljusning i investeringsklimatet. Vi har flera investeringar på väg. Det är klart att det tar sin tid innan de blir färdiga. Medan vi väntar på dem kan enskilda företags tillväxt bromsas av att de inte har investerat tillräckligt tidigare. Men vi har redan sett ganska höga tillväxtsiffror i investeringar. Vi har lämnat bottennivån bakom oss och är på väg uppåt.

Forskning och utveckling lider fortfarande av Nokias nedgång

Det som ändå oroar Penna Urrila är att satsningarna på forskning och utveckling släpar efter.

- Vi har först sett en uppgång i bostadsproduktionen, sedan ökade investeringar i maskiner och andra byggnader. Det som vi inte har sett är en ökning av forsknings och utvecklingsutgifter. De räknas nuförtiden till investeringar. Läget har stabiliserats lite men vi ligger fortfarande på en ganska låg nivå jämfört med tidigare år.

Urrila riktar sin kritik både mot företagens egna utvecklingssatsningar och regeringen.

- Det finns en koppling mellan dem. Vi vet att regeringen har skurit i de offentliga utgifterna, men samtidigt har också företagens satsningar på forskning minskat ganska kraftigt speciellt inom elektronikindustrin.

Diskussion om artikeln