Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Vet du vad ditt barn gör på mobilen?

Från 2017
En person som använder Whatsapp i mobilen.
Bildtext Treorna är vana telefonanvändare.

Det är inte så lätt att stå emot när barnet vill ha egen mobil och gå med i chattgrupper, säger Johanna Ilvoranta som är mamma till en dotter i trean. Men hur håller man koll på att ingen blir mobbad eller lämnas utanför på nätet?

Johanna Ilvorantas dotter går i trean i Bonäs skola i Jakobstad. Ilvoranta var tidigare ganska negativt inställd till att barnen är på nätet, men det är nästan omöjligt att komma undan säger hon.

- Jag har insett att det är onödigt att kämpa emot för det här är en del av barnens vardag.

Håller kontakt på nätet

Mobiltelefoner och chattprogrammet Whatsapp är vardagsmat för dottern Siri och klasskompisarna Kevin Westerlund, Eddi Häggman, Agnes Norrback, Alexander Ray, Isabella Ray och Simon Bäck. Det är på Whatsapp de håller kontakt på fritiden.

Det händer ganska mycket där och Johanna Ilvoranta kan känna att dottern skulle hamna lite utanför om hon inte fick vara med.

- Då är den bästa lösningen att öppet diskutera hur man ska bete sig så att det inte blir otrevligt eller någon lämnas utanför eller blir mobbad, säger Ilvoranta.

Treor i Bonäs skola.
Bildtext Treor i Bonäs skola.

Alla har inte mobil

Barnen använder hellre Whatsapp än ringer sina vänner och alla är med i flera chattgrupper. Det finns en egen chattgrupp för klassen, men alla klasskompisar har inte telefoner eller de rätta apparna.

- Alla är ju inte med, för alla har inte eller vill inte ha Whatsapp eller telefon, säger Alexander Ray.

- Ja, därför är det ju lite fel att den heter klassgrupp, säger Eddi Häggman.

Men hur är det då med dem som inte har Whatsapp, blir de utanför?

- Lite ledsamt kan det ju vara om alla andra skickar meddelanden om vem som ska leka med varandra och man talar om det hela skoldagen, säger Eddi Häggman.

Och visst är det roligt att vara med i chattgrupper och inget av barnen vill lämna bort Whatsapp. Men de kunde också klara sig utan.

- Det skulle inte göra så jättemycket om jag inte hade Whatsapp. Jag har många kompisar jag kan ringa på hos ändå och fråga om de vill leka, säger Simon Bäck.

Ingen ska lämnas utanför

Daniel Ainasoja är pappa till en pojke i trean. Ainasoja säger att han har rätt bra insyn i vad sonen gör på nätet. Men visst är det något av ett nyhetens behag just nu med exempelvis Whatsapp.

- Tidigare tittade sonen mest på videor men nu vill han själv vara aktiv, ta kontakt och kommunicera, säger Ainasoja.

Det händer mycket i barnen liv just nu säger Johanna Ilvoranta. På trean får barnen mera självbestämmande, de har inte längre eftisplats och många får egen telefon. Det ger en frihetskänsla säger Ilvoranta, men det negativa är att barnen sluter sig runt telefonen.

- Man mister lite av kontakten med sina barn när de får telefon. De ordnar själva sina möten med vänner. Sen meddelar de föräldrarna istället för att fråga, säger Ilvoranta.

Daniel Ainasoja.
Bildtext Daniel Ainasoja.

Daniel Ainasoja säger att det är viktigt sak är att berätta för barnen om vad man inte ska dela på nätet och hur snabbt bilder och videor sprids.

- De kanske inte tänker på vilken publik de har. Där måste man följa med, vad min son gör på nätet är mitt ansvar, säger Ainasoja.

Ilvoranta har också koll på vem dottern kommunicerar med och vilka grupper hon är med i. De tär också viktigt att lära barnen hur man ska uttrycka sig på nätet.

- Ännu är de för små att sköta det här helt självständigt, och det är ju också mycket lättare att skriva något elakt än att säga det ansikte mot ansikte, säger Ilvoranta.

Oftast får man vara med om man frågar

Treorna har inte känt att de blir utestängda eller att någon skulle vara elak i chattgrupperna. Oftast får man vara med i en grupp om man frågar.

- Man kan ju fråga om man får vara med i en grupp och bli administratör, då kan man lägga till flera vänner, säger Siri Ilvoranta.

- Men jag har inte blivit tillagd i en Pokemon-grupp fast jag bett om det, säger Isabella Ray.

Simon Bäck och Siri Ilvoranta.
Bildtext Kevin Westerlund och Siri Ilvoranta.

Det är inte så ofta som någon blir utslängd ur en grupp. En gång blev en kompis utstängd när hen använt en dum emoji, men det visade sig vara ett misstag.

- Det är att man frågar varför personen skrev som den gjorde.Man ska reda ut det och alla ska få en ny chans sen när den förklarat sig, säger Alexander Ray.

Spam irriterar

Det som skapar störst problem än när någon börjar spamma en grupp, alltså skickar en massa meddelanden i onödan.

- Det är jobbigt när telefonen plingar hela tiden, säger Eddi Häggman.

Det är också irriterande och fel när man blir tillagd i en grupp utan att man blivit tillfrågad är Alexander Ray och Simon Bäck eniga om.

- Jag har blivit tillagd i grupper utan att någon frågat mig. Det är dumt, säger Alexander Ray.

Alexander Ray och Eddi Häggman.
Bildtext Alexander Ray och Eddi Häggman.

Diskuterar med föräldrarna

Treornas klassföreståndare Martin Ek är väl medveten om att eleverna använder Whatsapp flitigt. Men några olyckliga tillbud har inte kommit till hans kännedom.

- De pratar om det ibland, men det har inte skapat några större konflikter. Det enda negativa jag har hört är att någon skrivit mycket i en grupp så att det plingat i telefonen 100 gånger, säger Ek.

Martin Ek säger att man tog upp ämnet mobiler och chattgrupper på föräldramötet för ett par veckor sedan. Då uppmanade Ek föräldrarna att hålla sig uppdaterade om vad barnen gör på nätet.

- De är ännu så pass små att föräldrarna riktigt bra kan kolla vad de skriver och vilka grupper de är med i, säger Ek.

På lektionerna har man också diskuterat vad som kan hända om man är osaklig eller hur man ska göra om man blir fundersam över vad nån skriver.

- Jag har uppmanat barnen att alltid visa det som skrivits för någon vuxen, sina föräldrar, äldre syskon eller för mig.

Så det faller alltså på lärarens lott att undervisa barnen i vett och etikett på nätet?

- Jo, vi har också bland annat pratat om hur man inte får dela bilder och hur snabbt något kan sprida sig på nätet, säger Martin Ek.

Barn med mobil.
Bildtext Barn med mobiltelefon.

Viktigt att vara intresserad

Daniel Ainasoja säger att det är viktigt att vara nyfiken och ta reda på vem barnen kommunicerar med och i vilka grupper de är medlemmar. Det är också de vuxnas ansvar att se till att ingen hamnar utanför.

En klass ska inte exempelvis ha en grupp där alla utom en skolkompis är med säger Ainasoja. Han ser det också som naturligt att följa med vad sonen gör med sin telefon telefon, men det ska ske öppet.

- Jag tror inte att man ska kolla barnets telefon i smyg utan vara öppen med det. Annars bryter man barnets förtroende, säger Ainasoja.

Vad tycker då barnen själva om att föräldrarna ser vad de skriver på nätet?

- Det är helt okej, det är barnen eniga om.

- Men det kan vara lite irriterande om en förälder läser något som man bara tänkt berätta för sin kompis, säger Siri Ilvoranta.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln