Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utredning: Lönar sig inte att göra stor investering i Almahemmet

Från 2017
Uppdaterad 12.10.2017 09:39.
Låg byggnad med staket.
Bildtext Almahemmet i Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

Utredning gällande Kimitoöns äldreomsorg och den omdebatterade renoveringen av Almahemmet slår fast att det i det här skedet inte lönar sig för kommunen att göra en omfattande renovering av äldreboendet.

- På kort sikt lönar det sig att fatta sådana beslut som gör att Almahemmet är konkurrenskraftigt också i framtiden. Det vill säga att inte göra alltför stora investeringar, sammanfattar Fredrik Herse, sakkunnig vid konsultföretaget Nordic Health Group.

En dyr renovering betyder att trycket på de avgifter som kunderna betalar och som kommunen eller landskapet betalar, stiger. Det i sin tur skulle försämra den framtida konkurrenskraften.

Helheten måste beaktas när beslut fattas

NHGs uppdrag var att granska en investering i Almahemmet.

Gammal symaskin i förgrunden, rollator och äldre person i bakgrunden.
Bildtext Renovering behövs men bör inte göras för omfattande, anser konsult.
Bild: Yle/Monica Forssell

De tre alternativ beslutsfattarna funderat på och som utredningen tar fasta på är en mindre renovering med bara de nödvändigaste åtgärderna så som installeringen av en automatisk släckningsanordning (100 000 euro), en lite mer omfattande renovering för drygt 1 miljon euro och en omfattande renovering för nästan 4 miljoner euro.

För att kunna avgöra vilket alternativ som är bäst måste man beakta helheten, förklarar Herse.

I den helheten ingår vård- och landskapsreformen samt de förändringar som reformen sannolikt kommer att innebära för äldreomsorgen överlag.

- Det skulle vara enkelt om det inte skulle finnas någon vård- och landskapsreform. Nu måste vi ta i beaktande vad vi tror om framtiden.

Och det man tror om framtiden, enligt Herse, är att de framtida landskapen kommer att ta modell av till exempel Eksote, det vill säga södra Karelens social – och hälsovårdsdistrikt. Där har nio kommuner gett över ansvaret för att organisera social – och hälsovården till ett gemensamt distrikt och inom distriktet har man inom ramarna för olika pilotprojekt utvecklat servicen inom bland annat äldreomsorgen på ett sådant sätt att allt fler äldre kan bo kvar hemma och inte behöver vård på anstalt.

- Där har det skett jättestora förändringar. Man har bredare axlar, man har utvecklat nya serviceformer som har lett till att en allt större del av den äldre befolkningen bor hemma, säger Herse och fortsätter:

- Och det är väl det man bör ta i beaktande då man fattar ett beslut om Almahemmets framtid. Att vad är det där egentliga behovet av serviceboende i framtiden då det antagligen kommer nya annorlunda serviceformer? Att man då inte överinvesterar som kommun eller erbjuder för mycket boende för då finns en risk att kommunen blir med tomma fastigheter.

Utredningens slutsatser

  • En landskapsreform innebär högst antagligen att andelen äldre som bor hemma ökar fortsättningsvis. Detta har redan skett i t.ex.
    Eksote och Soite, som redan idag har samproduktion.
  • För tillfället är Kimitoöns egen produktion konkurrenskraftig i jämförelse med den privata produktionen på Kimitoön. Däremot
    skulle en större investering i fastigheten innebära att den egna produktionen skulle bli klart dyrare än privat produktion.
  • Allokeringen av den interna hyran på Almahemmet borde ses över
  • En större investering i Almahemmet innehåller stora risker. Landskapsreformen kan medföra att fastigheten inte har några
    intäkter alls i framtiden.

Källa: NHG/Fredrik Herse

Enligt Herse var rekommendationerna som gavs i Villa Landes auditorium på tisdag kväll i riktningen ”kolla, vänta och få mera information om framtiden”.

- För tillfället är det inte åtminstone attraktivt att göra större investeringar i Almahemmet.

Hur stor bedömer du att risken är för att landskapet inte alls är intresserat av Almahemmet om det inte renoveras?

- Jag skulle kanske svänga på frågan. Som det är i dag är det konkurrenskraftigt. Om man investerar i Almahemmet är det då fortfarande konkurrenskraftigt? Servicen är för tillfället väldigt bra men om man gör en större investering så äter det ganska mycket på konkurrenskraften.

Sälja och hyra istället?

Ett alternativ är också att kommunen säljer själva fastigheten åt någon annan och sedan hyr den.

- Det är utan vidare ett bra alternativ om det finns någon som är villig att bygga en fastighet och hyra ut den, säger Herse.

Någon orsak för Kimitoöns kommun att sälja både verksamhet och en eller flera fastigheter ser Herse inte.

- Servicen är bra och konkurrenskraftig. Inte finns det någon orsak att sälja den.

händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
Bildtext Almahemmet får beröm för bra och konkurrenskraftig service.
Bild: Mostphotos

Just nu finns det ett överutbud, eller drygt 190 platser inom serviceboende på Kimitoön. Enligt NHGs uppskattning kommer det att behövas 70-90 platser om några år då reformen träder i kraft.

Henricson av samma åsikt som Herse

På plats i Kimito i går var också konsulten Marcus Henricson.
Han utreder för bland annat Pargas och Kimitoöns del möjligheterna att grunda ett tvåspråkigt åboländskt vårdbolag.

Marcus Henricson
Bildtext Marcus Henricson.
Bild: Yle/Nina Bergman

Hans hälsning till beslutsfattarna i kommunen är i linje med Herses:

- Mitt råd i det här skedet till Kimitoöns kommun och andra kommuner och samkommuner är att hålla ihop den kompetens man har i dag i synnerhet då det gäller tvåspråkiga social – och hälsovårdstjänster för det kunnandet finns bara inom några få organisationer i dag. Hålla i hop den så att man ska skapa något hållbart och konkurrenskraftigt för framtiden.

Inte heller Henricson förespråkar någon dyr renovering och Henricson vill inte heller se en försäljning av själva verksamheten.

Vem som äger utrymmena är ändå inte avgörande.

- Man måste bara se till att man inte tecknar ett långt hyreskontrakt för då sitter man ju ändå där sedan med Svarte Petter, varnar Henricson.

Diskussion om artikeln